Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Gorące tematy

  • 14 marca 2020
  • 4 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 13190

W parku do sierpnia ma powstać ścieżka edukacyjno-przyrodnicza

Ogłoszono wynik przetargu na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Dzika promenada" w Parku Zwierzyniec w ramach zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego". Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych, a prace wykona firma z Krakowa. Ścieżka planowo powinna zostać wykonana do końca lipca.

staw, cyranka, zwierzyniec
Staw Cyranka w Parku "Zwierzyniec" · fot. pless.pl


W przetargu oferty złożyły 3 firmy. Wybrano przedsiębiorstwo Gardenbud z Krakowa, które wyceniło prace na 206 tysięcy złotych. Na realizację zadania firma ma 120 dni od podpisania umowy, co ma nastąpić planowo początkiem kwietnia. To oznacza, że ścieżka powinna zostać wykonana do sierpnia. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ścieżka Edukacji Przyrodniczej w Parku Zwierzyniec będzie znajdować się pomiędzy ul. Żorską, kanałem Młynówka, Łącką Groblą i rzeką Pszczynką. Zadanie obejmuje między innymi wykonanie i montaż: altany drewnianej, podestu widokowego przy stawie Cyranka, podestu widokowego w Łące, tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci oraz kierunkowskazów. Środki zostaną również przeznaczone na przygotowanie ulotek i broszur informacyjnych.

Park "Zwierzyniec" w Pszczynie - 10.03.2020 · fot. Mateusz Pietrzak / pless.pl


Ścieżki spełniać będą następujące funkcje dydaktyczne:
  • zapoznanie z pierwotnym siedliskiem łąk charakterystycznych dla siedlisk gradów i łęgów,
  • zapoznanie z cennymi przyrodniczo gatunkami roślin i zwierząt,
  • wskazanie walorów przyrodniczych ostoi ptaków,
  • odtworzenie szlaku pieszego i uregulowanie ruchu rowerowego, co przyczyni się do ochrony bioróżnorodności,
  • uregulowanie ruchu turystów, poprzez wytyczenie trasy oraz utworzenie elementów edukacji, zmniejszenie presji turystów na tereny zagrożone i promowanie zrównoważonego korzystania z zasobów przyrodniczych,
  • promowanie wiedzy na temat gospodarki leśnej.


Ścieżka przyrodnicza w Parku Zwierzyniec - mapa tras
Ścieżka przyrodnicza w Parku Zwierzyniec - mapa tras


Przez Park "Zwierzyniec" pobiegną dwie pętle ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Dzika promenada" - krótsza (zielona) o długości 3,7 km - "Tropem żubra" i dłuższa (czarna) o długości 7,2 km - "Cyranka". Ścieżka rozpocznie się tuż za bramą wejściową do parku. Na jej trasie zostaną ustawione tablice omawiające tematykę przyrodniczo-leśną, m.in. ekosystem lasu, łąki i rzeki Pszczynki, a także hodowlę żubrów, pomniki przyrody oraz spotykane po drodze różnorodne formy świata roślinnego i zwierzęcego. Odległość między nimi wyniesie kilkaset metrów.

W części wspólnej (pięć pierwszych przystanków) ścieżka pobiegnie w stronę Pokazowej Zagrody Żubrów. Następnie przez mostek na kanale w kierunku cmentarza wojennego i dalej malowniczą aleją wysadzoną sosnami w stronę pomnika harcerzy.

Stamtąd leśna ścieżka dotrze do alejki nad Młynówką, gdzie pętla zielona odbije w lewo, w kierunku Leśnej promenady, a czarna w prawo w stronę kolejnych przystanków dydaktycznych: stawu Cyranka, Łąckiej Grobli i Bulwarów nad Pszczynką. Na rozwidleniu szlaków znajdzie się altana dla turystów - idealne miejsce na odpoczynek przed dalszą częścią wędrówki.

Ścieżka przyrodnicza w Parku Zwierzyniec
Ścieżka przyrodnicza w Parku Zwierzyniec - tablica edukacyjna


"Dzika promenada" będzie prowadzić przez malownicze tereny leśne i wilgotne śródleśne łąki, na których szata roślinna rozwija się niezwykle bujnie. Średni wiek drzewostanów wynosi około 90 lat, ale zdarzają się pojedyncze lub rosnące w grupach potężne i majestatyczne dęby, których wiek przekracza 200 lat. Ścieżka połączy wartości edukacyjne z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu, w bliskim sąsiedztwie starodrzewia i malowniczych stawów. Będzie można ją pokonać pieszo lub na rowerze.

Park Zwierzyniec

Park "Zwierzyniec" położony jest na obszarze, na którym pierwotnie panowały niżowe nadrzeczne łęgi jesionowo-wiązowe oraz - w wyższych partiach terenu - ubogie lasy liściaste z przewagą lip, grabów i dębów. Ta szata roślinna została jednak prawie całkowicie przekształcona przez człowieka, który zajmował lasy pod uprawę rolną i na potrzeby osadnictwa. Największym ciekiem płynącym przez "Zwierzyniec" jest rzeka Pszczynka.

W dzikiej scenerii parku "Zwierzyniec" żubry, daniele, jelenie i sarny znalazły swoje ostoje pośród starych dębów, buków i grabów w Pokazowej Zagrodzie Żubrów. Będzie można je obserwować z podestów widokowych, które powstaną w ramach inwestycji. Nieopodal zagrody znajduje się cmentarz wojenny Trzy Dęby - miejsce pochówku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w bitwie pod Ćwiklicami oraz powstańców śląskich i harcerzy rozstrzelanych we wrześniu 1939 roku przez Niemców. Unikalną lokalizację ma sąsiadujące z zagrodą pole golfowe powstałe w miejscu osuszonego w 1792 roku stawu miejskiego. Otoczone jest starodrzewiem dębowym i sosnowym.

ar / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.