Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

  • 17 marca 2020
  • 18 marca 2020
  • wyświetleń: 6516

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane rzadziej? Radni głosowali

Od większości mieszkańców z terenu gminy Pszczyna odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - wiosną i jesienią. Z kolei osoby zamieszkujące w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Piastów i Siedlice mają zagwarantowany odbiór tych odpadów dwa razy w tygodniu, co daje wynik ponad 100 razy w roku. W ostatnim czasie część radnych zaproponowała, by zmniejszyć częstotliwość wywozu wielkich gabarytów z tych osiedli o połowę, a więc do 48 razy na rok. Propozycja ta wywołała burzliwe dyskusje zarówno podczas spotkań komisji, jak i na sesji Rady Miejskiej.

zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych · fot. Kolonia Jasna


14 stycznia - wspólne posiedzenie Komisji Rady MiejskiejPierwsze rozmowy na temat częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych miały miejsce 14 stycznia podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Komisji Budżetu, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Sportu i Kultury Fizycznej. Wówczas radny Marek Szklorz zapytał, czy istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości odbierania wielkich gabarytów z terenu osiedli Piastów i Siedlice z dwóch razy w tygodniu na raz na kwartał.

Na tę sugestię odpowiedziała radna Monika Rąba, która zwróciła uwagę, że altanki na śmieci na osiedlach bardzo szybko się zapełniają. Zdarzają się także sytuacje, że na drugi dzień po wywozie znów są przepełnione. Radna podkreśliła, że obowiązująca na ten moment częstotliwość wywozu jest odpowiednia.

Inny punkt widzenia zaprezentował Arkadiusz Gardiasz. Radny zwrócił uwagę, że mieszkańcy osiedli domków jednorodzinnych, na których występuje bardzo gęsta zabudowa, a niejednokrotnie są tam także domki szeregowe, też nie mają miejsca na terenie nieruchomości, żeby magazynować odpady. Zauważył przy tym, że istnieje możliwość wywiezienia wielkich gabarytów nieodpłatnie do PSZOK-u. Zdaniem radnego częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych jest nieproporcjonalnie zaburzona.

- Poszukajmy takich rozwiązań, poprzez które zmobilizujemy mieszkańców do pewnych działań proekologicznych, a równocześnie takich, które nie będą mieć wpływu na znaczny wzrost cen za śmieci - zaproponował Arkadiusz Gardiasz.

W toku dyskusji sformułowano wniosek o treści: Komisja wnioskuje o zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu osiedli bloków wielorodzinnych dotyczących odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamiast dwa razy w tygodniu na jeden raz na dwa tygodnie. Powyższy wniosek komisje zaopiniowały pozytywnie.

lotnicze, pszczyna, siedlice, policja, sąd
Osiedle Siedlice w Pszczynie · fot. pless.pl


18 lutego - posiedzenie Komisji GospodarkiW posiedzeniu Komisji Gospodarki 18 lutego uczestniczyli, oprócz radnych, burmistrz Dariusz Skrobol, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej, skarbnik gminy Pszczyna oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. Na początku włodarz gminy został poproszony o wyjaśnienie, dlaczego nie uwzględnił wniosku z 14 stycznia. Burmistrz podkreślił, że cena odpadów komunalnych na terenie gminy jest zunifikowana. Składowe ceny to przede wszystkim odbiór odpadów zmieszanych, segregowanych, wielkich gabarytów, części AGD, bio oraz prowadzenie PSZOK-u.

Następnie wypowiedział się Henryk Sodzawiczny, dyrektor spółdzielni mieszkaniowej, który przedstawił jak na chwilę obecną wygląda sprawa odbioru wielkich gabarytów z terenu osiedla Piastów. Zauważył, że altany śmieciowe są wyposażone w odrębne przegrody na odpady wielkogabarytowe. Dzięki temu na osiedlu jest porządek. Dyrektor zwrócił uwagę, że w przypadku ograniczenia częstotliwości wywozu tych odpadów, wzrośnie zagrożenie pożarowe. Tłumaczył, że obecnie zdarza się, iż mieszkańcy wystawiają wielkie gabaryty na korytarz lub wstawiają je do piwnicy. Takie działania mogą się pogłębić, jeśli odbiór odpadów zostanie ograniczony.

Z kolei naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej zwróciła uwagę, że ilość odpadów wielkogabarytowych nie maleje na terenie gminy, wręcz przeciwnie, ona stale rośnie. Burmistrz dodał, że porównując gminę Pszczyna z gminami ościennymi, wychodzi na to, że produkujemy średnio na mieszkańca o 10-20% więcej odpadów komunalnych niż nasi sąsiedzi.

osiedle piastów
Osiedle Piastów w Pszczynie · fot. pless.pl


Henryk Sodzawiczny poprosił radnych o czas na przygotowanie na zmiany. Zapewnił, że spółdzielnia od kilku lat edukuje mieszkańców i zachęca do segregacji odpadów. Również Dariusz Skrobol zaapelował, by podejść do tematu ewolucyjnie i przygotować mieszkańców do ewentualnych zmian.

Radni Arkadiusz Gardiasz i Michał Ziebura zauważyli jednak, że nowe procedury wejdą w życie dopiero w lipcu. Zwrócili także uwagę, że konsekwencją zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z osiedli było zaproponowanie następnego wniosku o wydłużenie godzin otwarcia PSZOK-u, gdzie każdy mieszkaniec ma możliwość wywiezienia odpadów w ramach opłaty.

Ostatecznie sformułowano wniosek, aby zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu osiedli budynków wielorodzinnych zamiast 2 razy w tygodniu do 1 razu w tygodniu. Za jego przyjęciem głosowało 5 radnych, 6 osób wstrzymało się od głosu. Natomiast w głosowaniu nad projektem uchwały z uwzględnieniem powyższego wniosku 7 osób opowiedziało się "za", a 4 wstrzymały się od głosu.

20 lutego - sesja Rady MiejskiejPo przedstawieniu projektu uchwały z uwzględnionym wnioskiem Komisji Gospodarki podczas sesji Rady Miejskiej 20 lutego, głos zabrał burmistrz. - Trzeba zwrócić uwagę, że gmina Pszczyna jest bardzo zróżnicowanym obszarem - z jednej strony mamy wspólnoty domów jednorodzinnych, z drugiej strony mamy bardzo dużo budynków wielorodzinnych i spółdzielnię mieszkaniową - mówił Dariusz Skrobol. - Proszę Państwa o to, aby rozważyć możliwość odrzucenia tego wniosku, żeby przez najbliższy rok zostawić ten sposób odbioru odpadów komunalnych, jaki jest dzisiaj. [...] My patrzymy na kompleksowy odbiór śmieci w gminie i wiemy, jakie problemy mogą się natrafić i jaką pracę musimy włożyć, żeby tych problemów nie było. Stąd moja prośba, żeby jednak wycofać ten wniosek i próbować ewolucyjnie przejść przez kolejne lata, aby faktycznie ograniczyć odbiór wielkich gabarytów z budynków wielorodzinnych.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.02.2020
Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.02.2020 · fot. BM / pless.pl


Radny Arkadiusz Gardiasz przypomniał, że wniosek złożony w styczniu mówił o zmniejszeniu odbioru odpadów wielkogabarytowych do 2 razy w miesiącu. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki wypracowano jednak wniosek, żeby zmniejszyć częstotliwość z aktualnych 100 razy do około 48 razy w ciągu roku. Podkreślił przy tej okazji, że pozostała część mieszkańców gminy ma odbiór dwa razy w roku.

Następnie o głos poprosiła radna Monika Rąba, która jest także pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej. - Częstotliwość, która obecnie obowiązuje, wynika z tego, że na osiedlach Piastów i Siedlice jest 18 altan. Jedna altana przypada na 255 mieszkańców - zauważyła radna. - Każda nasza gazetka, która wychodzi w danym miesiącu, dotyczy segregacji śmieci. Na ten moment nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej poza edukacją mieszkańców. Nie mamy możliwości karania. Współpracujemy ze strażą miejską oraz policją. [...] Wspólnymi siłami próbujemy sprawić, by na osiedlu nie było bałaganu. Bardzo proszę o odrzucenie tego wniosku i danie nam jako spółdzielni czasu.

Do tych słów odniósł się radny Marek Szklorz. - Komisja proponuje ewolucyjny wniosek. Regulamin będzie obowiązywał dopiero od lipca. Jest więc czas, aby mieszkańców przygotować na zmiany. Nie ma przykładu w Polsce, by odbierać gabaryty dwa razy w tygodniu. My proponujemy metodę nie terapii szokowej tylko ewolucyjną - podkreślił.

radna Monika Rąba
Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.02.2020 · fot. BM / pless.pl


Z przedmówcą zgodził się Michał Ziebura. Radny mówił, że uchwała nie pozbawia mieszkańców możliwości oddania gabarytów do PSZOK-u. - Konsekwencją wniosku Arkadiusza Gardiasza jest mój wniosek odnośnie wydłużenia godzin funkcjonowania PSZOK-u. Każdy mieszkaniec, zarówno sołectw, jak i osiedli w każdej dowolnej chwili ma możliwość oddania gabarytu - w ramach opłaty - do PSZOK-u. My ograniczamy częstotliwość odbiorów tylko z osiedla.

Z kolei Łukasz Tetla podał przykład miejscowości Wola w gminie Miedźna. - Straż pożarna przy pożarach śmietników i altanek interweniuje tam średnio raz - dwa razy w ciągu tygodnia. Rozważmy też to, bo odbiór śmieci, który chcemy ograniczyć, doprowadzi do zwiększenia zagrożenia pożarowego na terenie osiedla - sygnalizował radny.

Na koniec burmistrz Dariusz Skrobol zwrócił uwagę, że z opinii, jaką zaciągnięto wynika, że zmiana tego harmonogramu nie będzie miała większego wpływu na cenę odbioru odpadów komunalnych.

Ostatecznie za przyjęciem wniosku o zmniejszenie częstotliwości wywozu wielkich gabarytów z osiedli Piastów i Siedlice o połowę, a więc do jednego razu w tygodniu, głosowało 11 radnych, 7 zagłosowało przeciw, zaś 3 wstrzymało się od głosu. Tym samym wniosek został przyjęty przez Radę Miejską, a uchwała została wycofana z porządku obrad ze względu na konieczność przeprowadzenia konsultacji.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.