Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

  • 25 lutego 2020
  • 1 marca 2020
  • wyświetleń: 6986

Członkowie "Nie Dokarmiaj Smoga" zaapelowali do pszczyńskich radnych

- Złożoność problemu jakości powietrza sprawia, że żaden organ administracji samorządowej tudzież stowarzyszenie nie jest w stanie podołać mu w pojedynkę. Stąd też kładziemy nacisk na współpracę przez poszczególne organy administracji samorządowej i podejmowanie spójnych działań w zakresie posiadanych kompetencji - mówiła prezes Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga" podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie. Aleksandra Antes-Szewczyk zaapelowała również do radnych o wsłuchanie się w głos społeczeństwa podczas podejmowania decyzji o zasadach dystrybucji środków finansowych na wymianę kotłów czy uchwalając miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wystąpienie prezes Stowarzyszenia „Nie Dokarmiaj Smoga” podczas sesji Rady Miejskiej - 20.02.2020
Wystąpienie prezes Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga" podczas sesji Rady Miejskiej - 20.02.2020 · fot. BM / pless.pl


XVI Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie rozpoczęła się od wystąpienia prezes Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga". Aleksandra Antes-Szewczyk poinformowała radnych o wręczeniu burmistrzowi petycji wraz z potwierdzeniem jej poparcia przez 2734 mieszkańców gminy Pszczyna, a następnie przekazała ją symbolicznie na ręce Leszka Szczotki, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie.

- Występując do Pana Burmistrza, jak i Rady Miejskiej w Pszczynie z petycją po raz kolejny chcieliśmy zwrócić uwagę na dręczący nasze miasto problem smogu. Prośba o jej poparcie skierowana do mieszkańców Gminy Pszczyna miała na celu wykazanie, że mieszkańcy Pszczyny i okolicznych sołectw, że Państwa elektorat chce oddychać czystym powietrzem - podkreśliła prezes Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga".

Aleksandra Antes-Szewczyk zwróciła również uwagę na to, że żaden organ administracji samorządowej tudzież stowarzyszenie nie jest w stanie podołać problemowi smogu w pojedynkę. - Prosimy Pana Burmistrza o jak najaktywniejszą rolę urzędników w likwidację największych trucicieli w naszej gminie. Tych, na których regularnie składane są donosy do Straży Miejskiej - mówiła. - Chcemy oddychać czystym powietrzem i chcemy by pszczyńscy Radni mieli to na uwadze między innymi podejmując decyzję o zasadach dystrybucji środków finansowych na wymianę kotłów czy uchwalając miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - dodała.

Aleksandra Antes-Szewczyk
Wystąpienie prezes Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga" podczas sesji Rady Miejskiej - 20.02.2020 · fot. BM / pless.pl


Prezes Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga" zauważyła, że priorytetem musi być wymiana tzw. kopciuchów, czyli niskosprawnych pieców węglowych. Przytoczyła także zapis zawarty w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna w latach 2017-2022 mówiący o tym, iż dopiero po osiągnięciu tego celu należy podjąć się wymiany niskosprawnych urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa gazowe czy olejowe.

- Działanie to jest pożądane w związku z uzyskaniem oszczędności energii i paliw. Termomodernizacja jest priorytetem ostatnim. Dystrybucja środków na ten cel powinna następować dopiero po osiągnięciu dwóch poprzednich - zasugerowała Aleksandra Antes-Szewczyk. - To realizacja powyższych priorytetów, a nie konieczność zgłoszeń powinna decydować o sposobie wydatkowania publicznych pieniędzy. Gdybyście Państwo wsłuchali się w głos swych wyborców wiedzielibyście, że zasada "kto pierwszy ten lepszy" budzi powszechny sprzeciw.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga" prezes poprosiła o skreślenie z porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pszczynie głosowania nad zasadami udzielania dotacji celowej na rzecz ograniczania niskiej emisji. Burmistrz Dariusz Skrobol złożył stosowny wniosek w tej sprawie. Poparli go wszyscy radni obecni na sesji.

- Wczoraj (19 lutego) rozmawiałem z przedstawicielami Stowarzyszenia. Skonsultowaliśmy to również w gronie zarządu gminy Pszczyna. Biorąc pod uwagę dyskusje oraz wątpliwości, zapytania, a jednocześnie propozycje, które Państwo składaliście do regulaminu, zdecydowaliśmy o tym, aby odłożyć procedowanie tego dokumentu. Proszę przewodniczącego i przewodniczącego Komisji Gospodarki o zwołanie komisji celem zorganizowania spotkania ze stowarzyszeniem oraz osobami i instytucjami zainteresowanymi w zakresie PONE. Następnie ogłosimy po raz kolejny konsultacje społeczne do tego dokumentu, który zostanie opracowany - mówił Dariusz Skrobol.

Dariusz Skrobol podczas XVI Sesji Rady Miejskiej w Pszczynie
Dariusz Skrobol podczas XVI Sesji Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.02.2020 · fot. BM / pless.pl


- Proponujemy merytoryczną współpracę z Wami, Radą Miejską przy współtworzeniu zasad dystrybucji środków na ograniczenie niskiej emisji, tak aby odpowiadały one zapisom PONE, o których wcześniej wspominałam oraz oczekiwaniom społecznym. Liczymy na to, że Rada podejmując mądre uchwały może kształtować prawo miejscowe na poziomie gminnym w taki sposób, by Pszczyna w najkrótszym możliwym terminie wypadła z czołówki niechlubnych rankingów. Udział przedstawiciela Rady Miejskiej w Komisji, której działalność skupić ma się na walce ze smogiem, uznajemy za konieczny. Jednocześnie w imieniu własnym, jak i 2734 osób, które poparły petycję, bacznie przyglądać się będziemy podejmowanym przez Państwa działaniom - zakończyła wystąpienie Aleksandra Antes-Szewczyk.

Warto dodać, że w poniedziałek, 17 lutego przedstawiciele Stowarzyszenia spotkali się z Komendantem Straży Miejskiej Arturem Krzyżaniakiem, by ustalić terminarz skutecznej i szybkiej inwentaryzacji źródeł ciepła w naszej Gminie.

Przedstawiciele Alarmu Smogowego na spotkaniu w ratuszu
Przedstawiciele Alarmu Smogowego na spotkaniu w ratuszu - 21.02.2020 · fot. UM Pszczyna


Z kolei w piątek, 21 lutego Andrzej Guła, współzałożyciel Polskiego Alarmu Smogowego, a także Aleksandra Antes-Szewczyk oraz Marcin Bienioszek z Pszczyńskiego Alarmu Smogowego spotkali się z burmistrzem Pszczyny. W trakcie spotkania Dariusz Skrobol przedstawił działania podejmowane przez Urząd Miejski, które mają na celu ograniczanie niskiej emisji. Omówiono także kwestie działań w zakresie uproszczenia procedur programów Stop Smog i Czyste Powietrze.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.