Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Gorące tematy

  • 12 lutego 2020
  • 16 lutego 2020
  • wyświetleń: 14880

[ZDJĘCIA] Zdewastowane przystanki niechlubną wizytówką gminy

Zdewastowane wiaty, powybijane szyby, ostre elementy wiszące i leżące oraz zardzewiałe fragmenty konstrukcji - taki obraz wyłania się ze zdjęć przystanków autobusowych wykonanych w styczniu przez Arkadiusza Gardiasza. Radny zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Pszczynie z prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do usług przewozowych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zdewastowane przystanki autobusowe na terenie gminy Pszczyna - 2.01.2020 · fot. Arkadiusz Gardiasz


- Jednym z ważniejszych elementów z punktu widzenia pasażera są dworce i przystanki autobusowe, gdyż z nich korzysta się bezpośrednio. Niestety obecny stan przystanków autobusowych, między innymi przy drodze wojewódzkiej DW939 na linii nr U241005/1 Pszczyna - Studzionka przez Łąkę, Wisłę Wielką, jest katastrofalny: zdewastowane wiaty, powybijane szyby, ostre elementy wiszące na wiacie i leżące oraz zardzewiałe elementy - zauważył Arkadiusz Gardiasz.

Inną sprawą, na jaką zwrócił uwagę radny, jest prawidłowa i pełna informacja o rozkładzie jazdy zamieszczona na przystankach publicznego transportu zbiorowego. Jak zauważył, na powyższym odcinku w wielu przypadkach brak jest jakiejkolwiek informacji o "Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej" (brak rozkładu jazdy, nazwy przystanku, informacji o organizatorze, operatorze/ przewoźniku).

- Niestety obecny stan infrastruktury przystanków autobusowych kolejny raz świadczy o przygotowaniu gminy do wprowadzenia komunikacji publicznej i jest niechlubną wizytówką naszej gminy. Należy bez zbędnej zwłoki podjąć kompleksowe działania mające na celu poprawę stanu infrastruktury przystanków autobusowych, między innymi poprzez wymianę zniszczonych wiat, ich ujednolicenie, prawidłowe oznakowanie - zasugerował radny Gardiasz.

Zdewastowane przystanki autobusowe na terenie gminy Pszczyna - 26.01.2020 · fot. Arkadiusz Gardiasz


W odpowiedzi Barbara Sopot-Zembok poinformowała, że w zakresie wskazanym w interpelacji działania są prowadzone na bieżąco i systematycznie. Zastępca burmistrza przedstawiła także prace zaplanowane na 2020 rok. Wśród nich są m.in.
  • wymiana wiaty w Wiśle Małej przy drodze nr 939 na przystanku Wisła Mała skrzyżowanie;
  • naprawa wiaty przy ul. Cieszyńskiej w Pszczynie (obok skrzyżowania z ul. Piękną) poprzez uzupełnienie ubytku w zadaszeniu;
  • naprawa wiaty na ul. Cieszyńskiej w Wiśle Wielkiej przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną;
  • usunięcie wiaty przy ul. Turystycznej w Łące naprzeciwko posesji nr 88 - montaż nowej wiaty planuje się na rok kolejny;
  • montaż nowych wiat przy ul. Katowickiej w Piasku na przystanku Katowicka I oraz przy ul. Katowickiej na przystanku Katowicka Park;
  • naprawa wiaty w Ćwiklicach przy ul. Kombatantów na przystanku Ćwiklice Podlesie;
  • przebudowa peronu autobusowego przy ul. Skłodowskiej w Pszczynie znajdującego się po wschodniej stronie drogi.


Ponadto w grudniu Urząd Miejski w Pszczynie wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o uzgodnienie montażu nowej wiaty przy ul. Bielskiej w Pszczynie, w miejsce zdemontowanej wiaty.

Barbara Sopot-Zembok zauważyła także, że przed uruchomieniem komunikacji gminnej w roku 2018 oraz 2019 dokonano kontroli prawidłowości zamontowania tabliczek z rozkładami jazdy. W jej trakcie stwierdzono, że wszystkie rozkłady jazdy były zamontowane prawidłowo. - Na przystankach zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 kilkukrotnie dochodziło do zdarzeń polegających na zrywaniu i uszkadzaniu rozkładów jazdy linii A komunikacji gminnej. Każdorazowo po otrzymaniu takich zgłoszeń rozkłady te były uzupełniane - zapewniła zastępca burmistrza.

Zdewastowane przystanki autobusowe na terenie gminy Pszczyna - 26.01.2020
Zdewastowane przystanki autobusowe na terenie gminy Pszczyna - 26.01.2020 · fot. Arkadiusz Gardiasz


Arkadiusz Gardiasz wniósł jednak o uzupełnienie odpowiedzi oraz podjęcie stosownych działań w zakresie stworzenia na terenie gminy odpowiednich warunków zachęcających mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej.

- Ocena stanu infrastruktury przystanków/wiat i informacji pasażerskiej w gminie nie wynika jedynie z moich obserwacji, ale przede wszystkim zgłoszeń mieszkańców, którzy na co dzień z niej korzystają. Niestety brakuje wizji, strategii i konsekwencji we wdrażaniu gminnej komunikacji (wdrażaniu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy) - podkreślił radny i w kilkunastu punktach sformułował zapytania do Urzędu dotyczące wyjaśnienia lub podjęcia działań w przedstawionym zakresie. Tym razem szczegółowej odpowiedzi udzielił burmistrz Dariusz Skrobol.

Pełną treść wszystkich pism można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.