Gorące tematy

  • 21 stycznia 2020
  • 22 stycznia 2020
  • wyświetleń: 14792

Szpital w Pszczynie będzie zwolniony z podatku od nieruchomości?

- W związku z trudną sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Pszczynie oraz z uwagi na znaczenie instytucji szpitala, zwłaszcza dla mieszkańców gminy Pszczyna, wnosimy o podjęcie działań mających na celu obniżenie (ustalenie preferencyjnej stawki) lub zwolnienie z podatku od nieruchomości tej placówki - proponują radni Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz, Michał Ziebura i Andrzej Mańka.

szpital w Pszczynie
Szpital w Pszczynie będzie zwolniony z podatku od nieruchomości? · fot. pless.pl


Zwolnienie lub obniżenie podatku, jak podkreślają radni, ma na celu wsparcie placówki poprzez zmniejszenie jej kosztów bieżących, o co wielokrotnie wnioskował Szpital oraz Powiat Pszczyński. Środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywają bowiem wszystkich kosztów. Dodatkowo wzrastają wydatki między innymi poprzez wzrost płacy minimalnej dla pracowników, zmiany norm zatrudnienia pielęgniarek, a także coraz bardziej odczuwalny w skali kraju, brak lekarzy na rynku pracy.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. - Doskonale wiemy, że wpływy podatkowe do budżetu gminy są bardzo ważne, niemniej mamy pełną świadomość, że w przypadku takiej instytucji jak Szpital zwolnienie podatkowe lub znaczne obniżenie podatku wpłynie korzystnie na jego funkcjonowanie, tym samym jest w interesie wszystkich mieszkańców (zapewnienie lepszej ochrony zdrowia pacjentów) - zauważają w piśmie do burmistrza Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz, Michał Ziebura i Andrzej Mańka.

Andrzej Mańka, Marek Szklorz, Michał Ziebura, Arkadiusz Gardiasz
Radni miejscy: Andrzej Mańka, Marek Szklorz, Michał Ziebura i Arkadiusz Gardiasz


Powiatowy szpital ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom powiatu pszczyńskiego oraz gmin sąsiadujących opieki medycznej na odpowiednim poziomie. Podobna praktyka stosowana jest w wielu samorządach, które zwalniają szpitale z podatku od nieruchomości, by te zaoszczędzone środki mogły przeznaczyć na działalność leczniczą.

Radni przypominają, że w grudniu 2016 roku Rada Miejska w Pszczynie z inicjatywy burmistrza przyjęła uchwałę nr XXVIII/326/16, w ramach której dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków hal sportowych w częściach zajętych wyłącznie na boiska sportowe ograniczone ich liniami wymiarowymi, wykorzystywane do gier sportowych. - Działanie to miało na celu sprzyjanie rozwojowi rekreacji ruchowej na terenie Pszczyny. W związku z powyższym proponujemy podobne rozwiązanie lub obniżenie podatku do minimum, aby wspomóc działalność Szpitala Powiatowego w Pszczynie - kończą radni.

BM / pless.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj