Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Gorące tematy

  • 24 sierpnia 2019
  • 26 sierpnia 2019
  • wyświetleń: 6165

Rondo na ul. Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec w przyszłym roku?

Wszystko wskazuje na to, że dzięki zaangażowaniu m.in. powiatu pszczyńskiego inwestycja, na którą mieszkańcy Pszczyny czekają od ponad 10 lat w końcu dojdzie do skutku. Planowo, rondo na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej z ulicą Zdrojową i Sznelowiec miałoby powstać do końca października 2020 roku. W budżecie województwa śląskiego zabezpieczono na ten cel ponad 5,4 mln zł. Trwa weryfikacja złożonych w przetargu ofert.

Skrzyżowanie ul. Cieszyńskiej z ulicą Zdrojową i Sznelowiec - 08.2019 · fot. Powiat


Otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia. Swoje propozycje złożyło pięciu wykonawców. Najniższa złożona oferta wynosi: 5 246 445,03 zł, natomiast najwyższa 6 436 537,38 zł.

Ostatecznie, na realizację tego zadania zaplanowano przeznaczenie 5 139 351,90 zł, jednak w połowie sierpnia uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego kwota ta została zwiększona do 5 430 000 zł. - Pozwala nam to mieć duże nadzieje, że inwestycja w końcu zostanie zrealizowana. Historia tego zadania jest długa i zawiła, bo sięga aż 2009 roku, ale jesteśmy przekonani, że finał będzie satysfakcjonujący, przede wszystkim dla mieszkańców powiatu. Choć to zadanie finansowane jest w całości przez województwo śląskie, zaangażowanie powiatu w cały proces jego realizacji jest znaczne - mówi starosta Barbara Bandoła.

Przypomnijmy, już w 2009 roku powiat pszczyński podpisał umowę na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie. Koszt dokumentacji wyniósł 97.478,00 zł. Zadanie to współfinansował powiat.

Równolegle toczyło się podobne postępowanie dotyczące opracowania projektu przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 933 i 935 w Pszczynie. Zadanie to zakończyło się budową ronda na przełomie 2013 i 2014 r., a powiat pszczyński brał czynny udział w koordynowaniu prac projektowych oraz załatwianiu formalności w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim.

Po realizacji tego zadania powiat dalej starał się o wybudowanie ronda w ciągu DW939. Z uwagi na przedawnienie dokumentacji, powiat oraz gmina Pszczyna podpisały w 2016 roku porozumienie z województwem śląskim na opracowanie aktualizacji projektu. Udział finansowy powiatu wyniósł 51 060,00zł a gminy Pszczyna 37 500,00 zł.

- Te drogi wojewódzkie przebiegają przez powiat pszczyński. Korzystają z nich głównie mieszkańcy naszego powiatu, dlatego chcemy wesprzeć te projekty, mając świadomość, że bez takiej inicjatywy realizacja bardzo potrzebnych inwestycji na pewno odwlekłaby się w czasie - tłumaczył wtedy ówczesny starosta pszczyński, Paweł Sadza.

W maju 2017r. powiat podpisał umowę z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach na wykonanie aktualizacji projektu ronda. Wartość zadania wyniosła 88.560,00zł. Zaangażowanie powiatu pszczyńskiego w kolejnych latach był znaczne: w 2018 roku powiat ubiegał się o wydanie pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Śląskiego, złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, otrzymał decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokumentację geodezyjną zadania oraz dokumentację projektową, celem ogłoszenia przetargu na budowę ronda. Dzięki temu, jeszcze podczas planowania budżetu na 2019 rok ówczesny Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki na realizację zadania. Z kolei w połowie czerwca 2019 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na roboty budowlane.

Niestety, ze względu na niewystarczające środki przeznaczone na realizację zadania pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 9 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert w drugim przetargu. Obecnie trwa ich weryfikacja. Zwiększenie 14 sierpnia br. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego środków na to zadanie daje duże nadzieje, że inwestycja zostanie jednak zrealizowana.

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.