pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Gorące tematy

  • 19 grudnia 2018
  • 28 grudnia 2018
  • wyświetleń: 11000

Powiat przeznaczy blisko milion złotych na audyt w szpitalu

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Rada Powiatu Pszczyńskiego zdecydowała o przeznaczeniu blisko miliona złotych na wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej remontu Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Opracowanie pozwoli przystąpić do prac projektowych na roboty budowlane w budynku szpitala. Będzie także stanowić podstawę do wyliczenia wysokości potencjalnych roszczeń wobec spółki Centrum Dializa.

Szpital w Pszczynie
Szpital w Pszczynie · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Podczas ostatnich sesji Rada Powiatu Pszczyńskiego obradowała nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz nad projektem budżetu na 2019 rok. W projekcie uchwały z dnia 27 listopada w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2027 znalazł się zapis pn. "Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie". W objaśnieniu podano, że powyższy dokument pozwoli przystąpić do prac projektowych na roboty budowlane w budynku szpitala, które usprawnią jego funkcjonowanie. Na realizację przedsięwzięcia, którego termin realizacji przypadał na lata 2018-2019, wyznaczono kwotę 900 tys. zł.

Radni nie byli jednogłośni w kwestii przekazania tak dużych środków na ten cel. - To jest ogromna suma przy tak wielkim deficycie, który mamy w tej chwili. Mamy tutaj zadanie, na które mamy wydać 900 tys. zł. Myślę, że powinniśmy się zastanowić, jeżeli chodzi o tak wielkie środki i o wydawanie ich w tym momencie - sugerował Aleksander Malcher.

Z tłumaczeniem pospieszyła starosta Barbara Bandoła. - Audyt jest potrzebny ze względu na fakt, że mamy roszczenia wobec spółki Centrum Dializa. Będziemy zapraszać spółkę do rozmów w tej sprawie, ale spotkamy się najprawdopodobniej w sądzie. Tam jest nam potrzebny bardzo dokładny wykaz i wycena wszystkich zobowiązań, o które możemy rościć wobec spółki Dializa.

Sesja Rady Powiatu - 27.11.2018
Radny Alojzy Wojciech podczas sesji Rady Powiatu - 27.11.2018 · fot. BM / pless.pl


To nie zakończyło dyskusji. O głos poprosił radny Alojzy Wojciech. - Zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 sumy 900 tys. zł na audyt techniczny budynku, wydaje się być w związku z bieżącymi potrzebami szpitala kwotą olbrzymią. Gdybyśmy rozpatrywali tylko sprawy sporów ze spółką Dializa, a myślę, że to będzie trwało długo, to byłaby to za mała argumentacja. Naszym podstawowym celem jest to, co powiedział dyrektor szpitala: albo postawimy szpital na bardzo wysokim poziomie technicznym i medycznym albo będziemy mieli problem z jego utrzymaniem. Dlatego też, spełniając nasz obowiązek, jakim jest utrzymanie mienia komunalnego, w tym wypadku Szpitala Powiatowego w Pszczynie, uważam, że w roku 2019 winniśmy się skoncentrować na tych zadaniach powiatu, które są absolutnie niezbędne do wykonania w nim natychmiast. Uważam, że ten milion już teraz zabezpieczany w naszym budżecie, absolutnie powinien się tam (w szpitalu - przyp. red.) znaleźć, natomiast czy ma to być audyt? To tutaj mam wątpliwości.

Do wypowiedzi radnego odniósł się przewodniczący Rady Powiatu, który podkreślił, że opracowanie zakresu audytu zajęło zespołowi 6 miesięcy. - Aby skutecznie dochodzić roszczeń od spółki Centrum Dializa, która była przez 7 lat, z drobną nawiązką, operatorem tego szpitala, konieczne jest przedstawienie w sądzie argumentów, które będą niepodważalne. Takimi są: projekt techniczny wraz z przedmiarem prac, a także ze skosztorysowaniem tych prac, projekt techniczny zadań, które miały być a nie zostały, w naszej opinii, przez spółkę Centrum Dializa wykonane - zarówno jeśli chodzi o dostosowanie budynku szpitala do warunków sanitarno-epidemiologicznych, jak też do przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z informacją przekazaną nam przez kilku prawników, aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń na kwotę co najmniej kilkunastu milionów złotych niewykonanych przez spółkę prac, a oczekiwanych przez nas, konieczna jest dokumentacja przygotowana przez powiat - tłumaczył Paweł Sadza.

Przewodniczący Rady Powiatu wyszczególnił również obszary, które dokument będzie obejmował. Są to: obszar analityczny, techniczny z oszacowaniem wszystkich kosztów, a także analityczno-funkcjonalny, który pokaże w jakich miejscach i w jakich obszarach można dokonać zmian funkcjonalnych w budynku (przepisy ppoż).

Sesja Rady Powiatu - 27.11.2018
Przewodniczący Paweł Sadza podczas sesji Rady Powiatu - 27.11.2018 · fot. BM / pless.pl


- To jest dokument, który może się nam przysłużyć w przyszłości. Jego głównym założeniem jest dochodzenie praw powiatu, jeżeli chodzi o roszczenia względem spółki Centrum Dializa, ale jest też dokumentem, który pokaże nam, jakie są możliwości w zakresie dyslokowania poszczególnych oddziałów czy komórek organizacyjnych w szpitalu jeżeli chodzi o ich funkcjonalność. To jest dokument, który musimy opracować i musimy skutecznie popracować nad pozwem do 30 czerwca przyszłego roku, bowiem wtedy mija termin tzw. upływu ważności wniesienia pozwu z roszczeniami względem Spółki Centrum Dializa - mówił Paweł Sadza. Dodał także, że potrzeby w szpitalu nie zwalniają powiatu z obowiązku dochodzenia swoich praw, a wszystkie koszty związane z przygotowaniem tej dokumentacji będą przerzucone na spółkę Centrum Dializa.

Starosta Barbara Bandoła podsumowując dyskusję zaznaczyła, że ostateczne koszty analizy zostaną określone w przetargu. Podkreśliła też, że jeśli powiat znajdzie się przed sądem, kwota musi być dokładnie wyliczona. Finalnie, 27 listopada radni przyjęli propozycję zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018-2027. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, 5 osób wstrzymało się od głosu, a 3 osoby były przeciwne.

W okresie międzysesyjnym nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu na "Wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej remontu Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11". Do konkursu ofert przystąpiły trzy firmy. Najniższa proponowana kwota wynosiła 928.650,00 zł (została złożona przez spółkę SAR z Katowic), natomiast dwie pozostałe: 1.489.530,00 zł ("neon" Wojciech Norberciak z Częstochowy) i 2.309.694,00 zł (INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. z Gdańska).

Podczas sesji, która odbyła się 12 grudnia powrócono zatem do tematu audytu w szpitalu, ze względu na konieczność przesunięcia dodatkowych pieniędzy na jego realizację. Radnym przedstawiono autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018-2027 o następującej treści: w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. "Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku szpitala w Pszczynie" dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w których aktualizuje się powyższe przedsięwzięcie w następujący sposób: Okres realizacji pozostaje bez zmian. Całkowita wartość nakładów po zmianie wynosić będzie 929.000 zł, z tego: w roku 2018 - kwota 0 zł; w roku 2019 - kwota 929.000 zł.

Sesja budżetowa Rady Powiatu Pszczyńskiego - 12.12.2018
Starosta Barbara Bandoła podczas sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego - 12.12.2018 · fot. BM / pless.pl


Swoje wątpliwości w tej kwestii przedstawił radny Aleksander Malcher, który dopytywał, jakie obszary będzie obejmował audyt. - Opracowanie audytu pozwoli przystąpić do prac projektowych na roboty budowlane w budynku szpitala, które usprawnią jego funkcjonowanie. Jednocześnie będzie stanowić podstawę do wyliczenia wysokości potencjalnych roszczeń wobec byłego dzierżawcy szpitala - mówiła starosta Barbara Bandoła. - W zakresie zadania znajduje się inwentaryzacja obiektów szpitalnych wraz z oceną stanu technicznego, projekt remontu obiektów szpitalnych i projekt sygnalizacji pożaru i elementów ochrony przeciwpożarowej.

Głos w dyskusji zabrał również Alojzy Wojciech. - Dajemy 900 tys. zł na audyt, a 300 tys. zł w projekcie budżetu na wyposażenie w sprzęt. Dajemy 1.300.000,00 zł na zwrot pożyczki z SPZOZ z lat poprzednich. Musimy założyć pewną rezerwę na ten cel i upoważnienie Zarządu do przekazania pożyczki tylko w kwocie 1.300.000,00 zł jest minimalistyczne. Chciałbym, abyśmy mieli szpital z prawdziwego zdarzenia, na najwyższym poziomie. Uważam, że środki zabezpieczone na szpital wg dzisiejszych jego potrzeb są za małe - podkreślił radny.

Następnie Rada przystąpiła do głosowania. 16 osób opowiedziało się za przyjęciem projektu uchwały, 6 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Ostatecznie radni przyjęli autopoprawkę, zwiększając tym samym kwotę przeznaczoną na wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej remontu Szpitala Powiatowego w Pszczynie do 929 tys. zł.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj