Gorące tematy

  • 3 lipca 2018
  • 4 lipca 2018
  • wyświetleń: 11371

Problemy pacjentów z otrzymaniem dokumentacji medycznej ze szpitala

Pacjenci, którzy w przeszłości korzystali z usług medycznych pszczyńskiego szpitala, informują naszą redakcję o trudnościach z otrzymaniem dokumentacji medycznej. Dotychczasowy dzierżawca placówki - Centrum Dializa winą za to obarcza Starostwo Powiatowe. Urząd odpowiada: - Powiat pszczyński nie może przejąć i udostępniać dokumentacji, która zawiera dane osobowe i wyniki badań objęte tajemnicą lekarską.

Szpital w Pszczynie
Szpital w Pszczynie · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Przed południem spółka Centrum Dializa, w której posiadaniu jest obecnie dokumentacja medyczna pacjentów pszczyńskiego szpitala wydała oświadczenie.

- Dzierżawca w trybie natychmiastowym podjął próby uzyskania odpowiedniego tytułu do lokalu, w którym niniejsza dokumentacja mogłaby zostać przechowana i przekazana chorym. Obecnie trwają działania mające na celu sprawne przeprowadzenie tej procedury, aczkolwiek trudno będzie uniknąć negatywnych dla pacjentów konsekwencji - powiadomiła spółka, wcześniej informując, że Starostwo Powiatowe nie wyraziło zgody, by przechowywać dokumenty w wyznaczonym miejscu w budynku szpitala.

Oświadczenie zarządu Centrum Dializa sp. z o.o.:Nie wyrażamy zgody na przechowanie dokumentacji medycznej pacjentów w wyznaczonym miejscu w Szpitalu w Pszczynie!!! - taką odpowiedź otrzymała od starostwa spółka Centrum Dializa, która do 30 czerwca była dzierżawcą Powiatowego Szpitala w Pszczynie.

Nie cichną pretensje pacjentów, którzy zostali pozbawieni wglądu do własnych historii chorób, przekazanych skierowań na leczenie oraz całej dokumentacji medycznej, zgromadzonej w trakcie leczenia w Powiatowym Szpitalu w Pszczynie.

Spółka Centrum Dializa sp. z o. o. Informuje, że w piśmie z dnia 26 czerwca 2018 r. zwróciła się z prośbą do Starosty Pszczyny, Pawła Sadzy, o możliwość przechowania i udostępnienia powyższej dokumentacji i spotkała się z odmową powiatu. Gdyby Powiat Pszczyński współpracował z Centrum Dializa sp. z o o i nie wprowadzał mieszkańców Pszczyny w błąd informując, że szpital będzie nadal funkcjonował oraz jasno wskazał na możliwość odbioru dokumentacji przed jego zamknięciem, nie byłoby obecnego zamieszania, a pacjenci nie straciliby możliwości utrzymania ciągłości leczenia. Ponieważ NFZ zdecydował o odebraniu kontraktu na prowadzenie szpitala Centrum Dializa sp. z o.o. z dniem 30 czerwca 2018 r i nie przyznał jej żadnemu innemu podmiotowi, szpital zgodnie z decyzją płatnika został zamknięty.

Po informacjach od pacjentów były dzierżawca w trybie natychmiastowym podjął próby uzyskania odpowiedniego tytułu do lokalu, w którym niniejsza dokumentacja mogłaby zostać przechowana i przekazana chorym. Obecnie trwają działania mające na celu sprawne przeprowadzenie tej procedury, aczkolwiek trudno będzie uniknąć negatywnych dla pacjentów konsekwencji.

Centrum Dializa sp. z o o. wielokrotnie informowała media, mieszkańców i zainteresowanych o zamknięciu placówki z dniem 30 czerwca. Robiliśmy to na wiele sposobów, na przykład wywieszając baner na budynku szpitala o wymiarach 10 x 10 m o treści "Decyzją NFZ Szpital zostanie zamknięty 30 czerwca - brońmy go!". Natomiast starostwo w Pszczynie systematycznie, przy każdej możliwej sytuacji wprowadzało opinię publiczną zapewniając, iż otrzymają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i dalej bez żadnych przeszkód będą prowadzić szpital. Decyzja Starosty o braku możliwości przechowania dokumentacji pacjentów, stanowi kolejny dowód, iż działania Powiatu mają na celu wyłącznie utrudnienie Spółce Centrum Dializa funkcjonowania na rynku medycznym i jego deklaracje, że najważniejsze jest dobro pacjenta nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Centrum Dializa sp. z o.o. zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności związanych z przekazaniem pacjentom ich dokumentacji medycznej, byłoby to jednak łatwiejsze gdyby Spółka uzyskałaby zgodę Powiatu na udostępnienie pomieszczenia w Szpitalu w Pszczynie, co niestety nie jest obecnie możliwe.

Zarząd Centrum Dializa sp. z o.o.


Odpowiedź Starostwa Powiatowego w PszczynieZupełnie inaczej tę sytuację przedstawia Starostwo Powiatowe. - Powiat pszczyński nie może przejąć i udostępniać dokumentacji, która zawiera dane osobowe i wyniki badań objęte tajemnicą lekarską. To spółka musi zapewnić kadrę, która będzie nadzorowała archiwum, posiadała stosowne upoważnienia i udostępniała pacjentom dokumenty - odpowiada i dodaje, że to Centrum Dializa uchyla się od obowiązku zapewnienia pacjentom swobodnego dostępu do dokumentacji medycznej.

Poniżej zamieszczamy pełen komentarz Starostwa Powiatowego do oświadczenia spółki Centrum Dializa ws. dokumentacji medycznej pacjentów z Pszczyny.

To na placówce medycznej jako administratorze danych osobowych spoczywa obowiązek udostępnienia dokumentacji w sposób zgodny z przepisami. Spółka Centrum Dializa chciała przekazać nam dokumentację pacjentów, których leczyła w szpitalu w latach 2011-2018. Powiat pszczyński nie może przejąć i udostępniać dokumentacji, która zawiera dane osobowe i wyniki badań objęte tajemnicą lekarską. To spółka musi zapewnić kadrę, która będzie nadzorowała archiwum, posiadała stosowne upoważnienia i udostępniała pacjentom dokumenty. Starosta zwrócił się do spółki z Sosnowca, żeby pozyskała na terenie miasta pomieszczenia do tego właśnie celu.

Spółka Centrum Dializa uchyla się od obowiązku zapewnienia pacjentom swobodnego dostępu do dokumentacji medycznej. Proponujemy, by pacjenci, informowali o tym fakcie Rzecznika Praw Pacjenta (dane kontaktowe zamieszczamy poniżej). Starosta również wystąpi do Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie.

To spółka w połowie czerwca wstrzymała przyjęcia do szpitala, wypisała lub przewiozła do innych placówek wszystkich pacjentów, którzy leczeni byli w Pszczynie. Centrum Dializa nie powinno się zatem stawiać teraz w roli obrońcy praw pacjentów z Pszczyny, bo te działania wskazują, że dobro pacjentów nie ma dla spółki znaczenia.


Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat:
tel.: (22) 532-82-50
fax.: (22) 532-82-30
kancelaria@rpp.gov.pl


Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Oskar Piecuch / pless.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.