Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

 • 22 grudnia 2017
 • 25 grudnia 2017
 • wyświetleń: 10441

Budżet na 2018 przegłosowany! Jakie inwestycje w gminie Pszczyna?

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 21 grudnia uchwalony został budżet gminy Pszczyna na 2018 rok. Dwudziestu jeden radnych głosowało za przyjęciem uchwały budżetowej, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jeden radny głosował przeciw.

Rada Miejska, RM, burmistrz, sesja
Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 21 grudnia 2017r. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W 2018 roku dochód gminy wyniesie 227.289.069 . W uchwale określono wydatki w wysokości 240.691.051 zł

- Budżet na rok 2018 jest ósmym, który mam przyjemność Państwu przedstawić. Staraliśmy się sprostać potrzebom mieszkańców naszego miasta, ale również zaplanować wydatki w taki sposób, aby efektywnie wykorzystać środki zewnętrzne, które mamy zagwarantowane w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Jak Państwo wiecie ten rok jest rokiem wyjątkowym, mamy najwięcej pieniędzy, które uzyskaliśmy w obecnej perspektywie unijnej. Pierwszy raz w budżecie od 27 lat funkcjonowania samorządu mamy wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 43 milionów złotych - powiedział burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 13.401.982 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.228.400 zł oraz planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 10.173.582 zł.

Zestawienie największych zadań inwestycyjnych na rok 2018:

Drogi
 • współfinansowanie zdań z WZD - Budowa chodnika przy DW - 931 - 12.000
 • współfinansowanie zadań z PZD: Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - 24.000, budowa świateł przy DW 933 ul. Męczenników Oświęcimskich w Ćwiklicach 100.000
 • budowa drogi transportu rolnego - ulicy Rolniczej w Studzionce 200.700
 • poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - PBO (przebudowa łącznika przy ul.Sznelowiec oraz modernizacja oświetlenia przy ul. Koralowej w Pszczynie) 65.622
 • projekt budowy łącznika między ul. Dobrawy w Pszczynie i ul. Grzebłowiec w Goczałkowicach Zdroju - 40.000
 • projekt budowy ul. Pionierów w Pszczynie 50.000
 • projekt i przebudowa ul. Krasińskiego w Pszczynie 200.000
 • przebudowa łącznika między ul. Łowiecką i ul. Paderewskiego 97.000
 • przebudowa łącznika między ul. Szymanowskiego i ul. Francuską w Pszczynie 92.160
 • przebudowa ul. Bocznej od ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach 67.184
 • przebudowa ul. Bocznej od Zamenhofa w Pszczynie 100.000
 • przebudowa ul. Bogedaina w Pszczynie 624.580
 • przebudowa ul. Kawalerzystów w Pszczynie 75.521
 • przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie 1.620.000
 • przebudowa ul. Tulipanów w Pszczynie 58.744
 • przebudowa ul. Tuwima i rozbudowa ul. Kochanowskiego w Piasku 132.000
 • przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie 77.391
 • przebudowa ul. Wiśniowej w Czarkowie 400.000
 • rozbudowa ul. Słonecznej, ul. Dobrawy i ul. Henryka Brodatego w Pszczynie 4.819.000
 • rozbudowa ul. Witosa i ul. Klonowej w Rudołtowicach 1.070.000
 • projekt przebudowy ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach 100.000


Centrum przesiadkowe i ścieżki rowerowe
 • budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych 8.091.015


Gospodarka mieszkaniowa
 • wykonanie projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego przy ul. Cieszyńskiej 23 w Wiśle Wielkiej 120.000
 • wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Małej - 59.600
 • wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej - 3.900
 • zabezpieczenie budynku OSP Rudołtowice-PBO (wykonanie monitoringu) 6.000
 • zakup zmywarki dla kuchni Ośrodka Kultury w Studzionce - 12.397


Budownictwo mieszkaniowe
 • wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. poprzez partycypację w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych w ramach rządowego programu wspierania budownictwa 1.351.395


Usługi
 • przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie 509.679


Administracja
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160.410
 • komendy wojewódzkie Policji 100.000
 • dofinansowanie rozbudowy KPP w Pszczynie 100.000
 • ochotnicze straże pożarne 40.410
 • modernizacja OSP w Łące - 21.900
 • wzbogacenie infrastruktury OSP Jankowice - (zakup i ocieplenie garażu) 7.000
 • zakup aparatów powietrznych ochrony górnych dróg oddechowych dla OSP Wisła Wielka -
 • modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej w Pszczynie 20.000


Oświata i wychowanie
 • bezpieczny plac zabaw przy ZSP Jankowice - (zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia) 32.800
 • Fit Park (siłownia zewnętrzna i bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią przy SP w Pszczynie) - 79.500
 • integracja mieszkańców Ćwiklic - "W jedności siła"- (budowa skoczni w dal przy SP7 w Ćwiklicach) 35.000
 • parking dla wszystkich - (budowa parkingu w Wiśle Małej przy szkole ) 100.000
 • poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja SP1 w Pszczynie 2.673.852
 • rozbudowa SP2 w Pszczynie 1.800.000
 • rozbudowa ZSP w Piasku 1.000.000
 • projekt i przebudowa infrastruktury sportowej przy ZS1 w Pszczynie 200.000
 • budowa przedszkola przy ul. Curie Skłodowskie w Pszczynie 3.780.000
 • dostosowanie SP4 w Pszczynie do wymagań na przedszkole 500.000
 • wykonanie projektu i dostosowanie SP12 w Studzionce na przedszkole 500.000


Ochrona zdrowia
 • dofinansowanie realizacji V etapu budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - 100.000


Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 • dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 3.100.000
 • ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec 2.850.000


Kultura fizyczna i pozostała działalność
 • przebudowa nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łące 2.200.000
 • "budowa zaplecza lekkoatletycznego: bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu piłeczką palantową dla ZSP w Piasku oraz mieszkańców Piasku na terenie rekreacyjno-sportowym przed boiskiem "Orlik"-etap I: budowa bieżni lekkoatletycznej i przebudowa ogrodzenia oraz modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności"- 102.032
 • bezpieczne boisko LKS Znicz Jankowice - (modernizacja boiska sportowego) 50.000
 • budowa placu zabaw dla dzieci - LKS Czarków - 28.655
 • poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - (przebudowa łącznika przy ul.Sznelowiec oraz modernizacja oświetlenia przy ul. Koralowej w Pszczynie) 36.000
 • stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna 659.360
 • zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie 1.200.000


Razem wydatki majątkowe 42.764.376

new / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.