Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

 • 2 grudnia 2015
 • 3 grudnia 2015
 • wyświetleń: 7266

Wzrosną podatki od nieruchomości

Kolejny rok z rzędu wzrosną podatki od nieruchomości na terenie gminy Pszczyna. Mieszkańcy zapłacą więcej zarówno za powierzchnię budynków przeznaczoną na cele mieszkalne, jak i na prowadzenie działalności gospodarczej.

pieniądze, kasa, dofinansowanie, dotacja, wypłata
W 2016 roku wzrosną podatki od nieruchomości. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Podatek od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wzrasta o 4 grosze (z 0,68 do 0,72 zł), a od powierzchni użytkowej związanej lub zajętej pod prowadzenie działalności gospodarczej o 0,50 zł (z 21 do 21,50 zł). Zmiany dotyczą większości nieruchomości, w kilku przypadkach stawka osiągnęła górną granicę zaproponowaną ustawą.

Stawki podatków od nieruchomości na rok 2016:

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,72 zł (w 2015 roku - 0,68 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,50 zł (w 2015 roku - 21,00 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł (w 2015 roku - 4,60 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł (w 2015 roku - 10,40 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł (w 2015 roku - 3,90 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części - 6,40 zł (w 2015 roku - 6,30 zł),
 • od budowli - od ich wartości - 2% (w 2015 roku - 2%),
 • od gruntów:

- od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 zł (w 2015 roku - 0,74 zł),
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,58 zł (w 2015 roku - 4,58 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych pod pasy drogowe, innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 0,10 zł (w 2015 roku - 0,05 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł (w 2015 roku - 0,26 zł).
- od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł.


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, jest płatny w ratach, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego oraz w drodze inkasa. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.