pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

 • 31 października 2015
 • 3 listopada 2015
 • wyświetleń: 11391

Wyniki Budżetu Obywatelskiego

7,3% uprawnionych mieszkańców gminy Pszczyna wzięło udział w głosowaniu nad tegorocznym budżetem obywatelskim. Dwa miliony złotych rozdysponowane zostaną pomiędzy 52 projekty, a 7 propozycji ma jeszcze szanse na realizację po zredukowaniu kosztów wykonania przez wnioskodawców.

Wojciech Jakubiec, Dariusz Skrobol
Wojciech Jakubiec i Dariusz Skrobol · fot. BM / pless.pl


W tym roku budżet obywatelski podzielono na dwie części: projekty ogólnogminne i lokalne. - Podzieliliśmy budżet na sołectwa i osiedla, co dało gwarancję wszystkim mieszkańcom możliwości głosowania nad projektami, które pojawiły się w ramach jednostek organizacyjnych. Podział ten wynikał z faktu, że duże sołectwa, takie jak Piasek, Jankowice, Czarków czy Łąka zdobyły w ostatnim budżecie obywatelskim większość projektów, niejako pozbawiając możliwości realizacji tych mniejszych zadań, które zostały wskazane przez małe sołectwa. Tym razem w budżecie obywatelskim takiego niebezpieczeństwa nie było - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

Jednocześnie można zauważyć, że liderzy lokalni w danych społecznościach potrafili tak zmobilizować mieszkańców, że został wskazany np. tylko jeden projekt, nad którym głosowano. Taka sytuacja miała miejsce w Porębie, gdzie zgłoszono propozycję wykonania projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 11 o salę gimnastyczną z zapleczem. Co ciekawe, inicjatywę tę poparło 447 osób i był to wniosek z największą liczbą głosów.

Decyzja o realizacji tego projektu spotkała się z podjęciem nowych ustaleń odnoszących się do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. - W przyszłym roku będziemy na pewno ograniczać możliwość składania wniosków na projekty architektoniczne, ponieważ projekt o kwocie 50 tysięcy pociąga za sobą konieczność wydatkowania środków na poziomie 3-4 milionów złotych - tłumaczy burmistrz.

Zakończenie głosowania i przedstawienie wyników tegorocznego budżetu obywatelskiego pozwoliło na wyciągnięcie wniosków odnoszących się do gminnej społeczności. Burmistrz wśród plusów wyróżnił przede wszystkim ujawnienie się liderów lokalnych, którzy zaangażowali się w pisanie projektów oraz przekonywali mieszkańców, żeby na te realizacje głosować. Zaletą zmienionej formuły było także ustanowienie rad sąsiedzkich. - Udało nam się rozciągnąć współodpowiedzialność i współdecyzyjność za ten proces na całą strukturę miasta, tzn. mamy mieszkańców, którzy projektują zapis, mamy komisję, Radę Miejską, która zamienia ten zapis w drodze legislacji w akt prawa i wreszcie mamy burmistrza, który ten akt realizuje. To jest najważniejsza zmiana w tym procesie. Mamy rady sąsiedzkie, które tworzą się w sposób nieformalny i mają bezpośredni wpływ na tworzone projekty - mówi Wojciech Jakubiec, koordynator ds. budżetu obywatelskiego.

52 zadania, które zostały zakwalifikowane do realizacji, będą wykonane po pojawieniu się w budżecie głównym gminy. 7 projektów, na które zostały oddane głosy, ale przekraczają kwotę przeznaczoną na daną jednostkę organizacyjną, po zweryfikowaniu i obniżeniu ceny przez wnioskodawców również zostaną przeznaczone do wykonania. Pierwsze zadania realizowane będą od stycznia przyszłego roku.

Jakie projekty zwyciężyły w głosowaniu? Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie projektów przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku, z podziałem na projekty lokalne i ogólnogminne.

Projekty lokalne:

Osiedle Stare Miasto
 • Siłownia na otwartej przestrzeni wraz z utwardzeniem nawierzchni z kostki brukowej, zakup ławek i mała architektura placu - 58.599,75 zł


Osiedle Kolonia Jasna
 • "Rozwój stref aktywności rodzinnej na osiedlu Kolonia Jasna , przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - 90.000 zł
 • "Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy placówkach oświatowych na osiedlu Kolonia Jasna" - 3.200 zł


Osiedle Kępa
 • Budowa mini placu zabaw przy ulicy Wodzisławskiej 9a-9b - 24.000 zł
 • Wymiana dwóch wiat przystankowych na ulicy Wodzisławskiej wraz z wykonaniem podłoża z kostki betonowej - 19000 zł


Osiedle Stara Wieś
 • Siłownia zewnętrzna - ćwiczenia na świeżym powietrzu - 91.900 zł
 • Zakup regałów bibliotecznych dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia nr 5 na Osiedlu Stara Wieś - 3.450 zł
 • Tablica informacyjna szt 2 - na osiedlu Stara Wieś (tablica nr 1 - ogłoszeniowa, tablica nr 2 - plan sytuacyjny - 20.000 zł
 • Cykl spotkań "Kultura z humorem" - 15.000 zł (budżet skorygowany o kwotę 6.331,08 zł)


Osiedle Piastów
 • "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji" - rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzież i dorosłych"- 10.6623 zł


Osiedle Daszyńskiego
 • Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni z kostki betonowej na terenie PG 4 (ul. Konopnickiej) - 52.000 zł
 • Wykonanie utwardzenia ażurowego przy SP 4 (ul. Mickiewicza) - 15.030 zł
 • Oznakowanie ulic na Osiedlu Daszyńskiego - 3.000 zł


Osiedle Powstańców Śląskich
 • Ogródek zabawowy dla najmłodszych - 82.000 zł
 • Montaż lustra drogowego u wjazdu z ulicy Fizi - 2.000 zł


Osiedle Piłsudskiego
 • Utwardzenie drogi (łącznika) między ul. Bratków i Tulipanów - 54.811 zł


Osiedle Polne Domy
 • Wykonanie projektu wykorytowania i ułożenie warstwy tłuczniowej na ul. Kawalerzystów od ul. Piaskowej do ul. Studzienickiej - 55.247,47 zł


Czarków
 • Montaż klimatyzacji - Ośrodek Kultury w Czarkowie - 32.500 zł
 • Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Czarkowie - 20.633,97 zł
 • Dizjan ze sznurka i fajne zabawy z dawnego podwórka - 20.000 zł
 • Wykonanie projektu budowy ulicy Wiśniowej wraz z odwodnieniem - 18.000 zł (budżet skorygowany o kwotę 15.480,47 zł)


Piasek
 • "Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik + budowa oświetlenia drogi obok Ośrodka Kultury Kaniówka + dokończenie utwardzenia brukiem kręgu tanecznego przed sceną. Lokalizacja: sołectwo Piasek, ul. Katowicka" - 10.0971 zł


Brzeźce
 • Dostawa i montaż klimatyzatorów klimatyzatorów Sali Ośrodka Kultury w Brzeźcach - 27.072,30 zł
 • Rozwijamy się twórczo i kreatywnie - 10.000 zł
 • Siatkówka dla Brzeźn - budowa boiska do siatkówki plażowej - 11.000 zł
 • Jasne boisko, pełna szatnia - oświetlenie i sprzęt dla LKS Brzeźce - 5.377 zł
 • Zakup tablic ogłoszeniowych w przysiółkach należących do sołectwa Brzeźce tj. Wideki i Pazurowice - 3.000 zł (budżet skorygowany do kwoty 2.928,59 zł)


Poręba
 • Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie o salę gimnastyczną z zapleczem - Poręba - 52.890,00 zł


Jankowice
 • Bezpieczna szkoła - Jankowice - 83.933,63 zł
 • Zakup regałów bibliotecznych dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia Jankowice - 5.350 zł
 • Mapa sołectwa Jankowice - 3.180 zł


Studzienice
 • "Bezpieczne, estetyczne podwórko szkolne" Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach - II etap projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach - 70.878,45 zł


Ćwiklice
 • Modernizacja Sali w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach - 32.996,62 zł
 • Wyd. okolicznościowe 690-lecia Ćwiklic i 550-lecia Kościoła Parafialnego św. Marcina w Ćwiklicach - 12.000 zł
 • Zakup regałów bibliotecznych oraz książek dla Biblioteki Publicznej w Ćwiklicach - 2.900 zł
 • Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - odgałęzienie ul. Wolności do nr 19c - 32.602,50 zł
 • Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ćwiklicach koło kościoła - 12.500,00 zł (budżet skorygowany do kwoty 9.012,27 zł)


Rudołtowice
 • Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołtowicach wraz z wymianą podłogi na powierzchni całego garażu - 55.000 zł


Łąka
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez realizację zajęć artystyczno-ruchowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Łące - Projekt PN. "Kreatywnie, twórczo, ruchowo - znaczy zdrowo!" - druga edycja - 6.0000 zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap I - 43.000 zł


Wisła Wielka
 • Scena modułowa sposobem na rozwój i promocję twórczości artystycznej - Wisła Wielka - 61143,30 zł
 • Oferta cenowa na zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z półką i zapalarką i zakup taboretu gazowego 1-palnikowego - Wisła Wielka - 2.843,90 zł
 • Oferta cenowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej - 13.000 zł


Wisła Mała
 • Zakup motopompy Honda WT 40X dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Małej - 9.827,70 zł
 • Chodnik - wejście do szkoły Wisła Mała - 19.200 zł
 • Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Domu Kultury "Strażnicy" w Wiśle Małej - 56.790,72 zł (budżet skorygowany do kwoty 30.741,45 zł)


Studzionka
 • Budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Studzionka - 30.000 zł
 • Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich - 30.000 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia ul. Adelajdy 5.000 zł
 • Zakup organów elektrycznych dla "Zespołu Śpiewaczego Studzieniczanie" 1.300 zł
 • Rekultywacja boiska treningowego LKS Studzionka - 7.000 zł
 • Zakup zestawu treningowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 12.706 zł (budżet skorygowany do kwoty 7.526,45 zł)


Projekty ogólnogminne:

 • Punkty postojowe przy ścieżce rowerowej w miejscowościach: Łąka, Studzionka, Wisła Wielka, Wisła Mała - 60.000 zł
 • Zakup wózków dziecięcych (dwóch po 6 dzieci) umożliwiających wyjścia na spacery najmłodszych wychowanków Żłobka Miejskiego - 11.999,80 zł
 • Motoserce-Pszczyna. Rozpowszechnianie i zachęcanie do oddawania krwi poprzez uatrakcyjnienie artystyczne corocznej akcji Motoserce - 18.000 zł
 • Wykonanie skoczni w dal dla Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41 - 34.864,79 zł
 • Wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej na odcinku Brzeźce Wideki (od mostu na kanale Branickim do mostu na rzece Pszczynce) - 65.000 zł
 • Zakup łodzi typu DZ w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich dla harcerzy z 4 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Jana z Kolana w Pszczynie oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna - 90.000 zł
 • Wykonanie nakładki asfaltowej bocznej odnogi ul. Kombatantów - 30.000 zł (budżet skorygowany o kwotę 9.864,59 zł)

ups, BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.