Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Gorące tematy

  • 6 lipca 2015
  • 9 lipca 2015
  • wyświetleń: 11068

Wzrosną drastycznie ceny za śmieci?

Czy czeka nas podwyżka opłat za wywóz śmieci? Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Dariusz Skrobol przestrzegał przed takim scenariuszem. Jak tłumaczył, sytuacja taka ma już miejsce w innych gminach i wskutek tego, że nie mamy na naszym terenie żadnej instalacji, ceny mogą być niemałe również w Pszczynie.

Remondis, odpady, porządek, śmieci, kosz
fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Na obecną sytuację związaną z gospodarką odpadami w województwie śląskim zwrócił uwagę Dariusz Skrobol. - Województwo podzielone jest na cztery subregiony. Pszczyna leży w tym subregionie, gdzie jesteśmy zobowiązani oddawać śmieci do jednej z dwóch instalacji, jedna to instalacja Master w Tychach, a druga w Bielsku-Białej. Obie instalacje zbudowano ze środków unijnych - mówił.

Jak wyjaśniał burmistrz, do instalacji Master, gdzie głównym trzonem jest gmina Tychy, należą również gminy: Bojszowy, Wyry, Bieruń, Chełm i Kobiór. Niewykluczone, że to właśnie z jej usług, w zależności od wyniku przetargu, będzie w przyszłości korzystać gmina.

- W ostatnich przetargach pojawiły się propozycje ceny na jedną osobę w Bojszowach 20 złotych, w Wyrach 25 złotych, a w Bieruniu 18,90 zł - opisywał Dariusz Skrobol. - Chciałbym, abyście Państwo brali to pod uwagę, ferując opiniami na temat obecnej sytuacji śmieciowej na Śląsku - zwrócił się do radnych. Dodajmy, że aktualna stawka w Pszczynie wynosi 9,20 złotych.

Ewentualne zmiany w wysokości cen poparł przykładem Kobióra. - W Kobiórze jest cena 11,20 złotych, ale gmina do końca tego roku musi zorganizować przetarg na gospodarkę odpadami. Rozmawiałem z panem wójtem i też jest przerażony jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach - opisywał.

W trakcie sesji tłumaczył, że większy wzrost cen może być związany z tym, że w Pszczynie nie powstała kompostownia (planowano ją zbudować przy ulicy Cieszyńskiej). - Może się zdarzyć tak, że te ceny wskutek tego, że nie mamy na naszym terenie żadnej instalacji mogą być niemałe. Tym bardziej, że i Master, i Bielsko cenę tony odpadów na bramie wywindowały właściwie do cen maksymalnych - mówił.

Jeszcze przed sesją radni miejscy otrzymali ankietę dotyczącą zmiany sposobu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pszczyna. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy wprowadza konieczność odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych bez limitowania ilości zmieszanych odpadów komunalnych, zmiany zasad segregowania odpadów, dodatkowo przyjmowania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach ponoszonej opłaty - odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z budynków mieszkalnych.

Pytania w ankiecie dotyczą między innymi ustalenia osoby, na której będzie spoczywać obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, rodzajów śmieci, które mają być odbierane bezpośrednio z nieruchomości i częstotliwość ich odbioru.

Jak wyjaśnił burmistrz Dariusz Skrobol, system w gminie musi być w ciągu 18 miesięcy dostosowany do znowelizowanej ustawy, od 1 sierpnia 2016 r. Co się za tym kryje? - Likwidacja limitu dotyczącego ilości odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych; objęcie systemem przynajmniej ograniczonej części odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne w zamian za pobraną opłatę zryczałtowaną; zmiana systemu zbiórki selektywnej w przypadku wydania przez Ministerstwo Środowiska właściwego do spraw środowiska rozporządzenia określającego szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (oddzielny worek na szkło) - wymienia burmistrz.

new / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.