pless.pl

Reklama

Gorące tematy

  • 19 grudnia 2014
  • 22 grudnia 2014
  • wyświetleń: 10328

Pszczyna: budżet bez kredytów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Sportów Wodnych w Łące" podaj

To będzie wyjątkowy budżet dla gminy Pszczyna. Jak zapewnia skarbnik Artur Krawczyk, samorząd po raz pierwszy od bardzo dawna ma zrównoważony budżet i przez 12 miesięcy nie sięgnie po żaden nowy kredyt.

W czwartek pszczyńscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Dochody budżetu wyniosą 166.913.336 złotych, a wydatki - 148.752.555 złotych. Otrzymana nadwyżka budżetowa posłuży na spłatę kredytów i pożyczek. To pierwsza od wielu lat taka sytuacja, gdzie nie będzie potrzebne sięganie po dodatkowe zobowiązania.

Rada Miejska,sekretarz Biel, skarbnik Krawczyk
Skarbnik Pszczyny Artur Krawczyk i sekretarz gminy Celina Biel · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Z przyjęcia budżetu cieszy się bardzo skarbnik gminy Artur Krawczyk: - Po raz pierwszy od wielu, wielu lat jest to budżet, gdzie nie zaciągamy kredytu. Ten kredyt był od dawna zaciągany. Przez ostatnie lata był on stopniowo zmniejszany, najpierw z poziomu 10 milionów, później 6,6 miliona, w tym roku 3,6 miliona, natomiast w przyszłym roku jest to pierwszy zrównoważony budżet. Nie musimy się wspomagać i pokrywać deficytu kredytem czy pożyczką. To cecha charakterystyczna przyszłorocznego budżetu.

Przeszło połowa środków na pokrycie budżetu będzie pochodziła z podatków i opłat lokalnych (prawie 87 milionów złotych). Blisko czwartą część mają stanowić subwencje oświatowe (przeszło 38 milionów złotych).

70,5 miliona złotych, czyli niewiele poniżej połowy z wszystkich wydatków, trafi na cele związane z oświatą, głównie na szkoły podstawowe. Na pomoc społeczną wydanych zostanie 17 milionów złotych, a administracja publiczna będzie kosztowała ponad 13 milionów złotych. Niewiele mniej, około 12 mln złotych, wyniosą koszty związane z gospodarką komunalną.

sesja, Rada Miejska w Pszczynie, radni
Od lewej radni: Kamil Widłok, Stanisław Goraus, Piotr Rabaszowski, Jacek Kubis, Barbara Psik, Łukasz Tetla. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Wydatki na inwestycje wyniosą w gminie Pszczyna 11.649.020 złotych. Na co zostaną wydane? Lista jest długa, chociaż skarbnik Pszczyny zaznacza, że w 2014 roku wydatki były większe.

- Pod kątem inwestycji budżet jest na niezłym poziomie, porównywalnym do lat ubiegłych; poza może poprzednim, który był w tej kwestii wyjątkowy - powiedział skarbnik Artur Krawczyk.

Czego zatem mogą spodziewać się mieszkańcy? Głównie prac drogowych. W budżecie na 2015 rok zatwierdzono takie remonty i przebudowy na ulicach: Lisiej w Studzienicach, ul. Boya Żeleńskiego w Studzionce, Dworskiej w Porębie, Wielodroga w Jankowicach, Jaworowej w Łące, Kamiennej w Brzeźcach, Leśnej w Czarkowie, Leśnej w Wiśle Wielkiej, Mickiewicza w Piasku oraz Sygietyńskiego, Miłosza, Narcyzów, Sejmu Śląskiego, Braci Jędrysików i Marii Skłodowskiej-Curie (chodnik) w Pszczynie. Wspólnie z powiatem prowadzone będą także roboty przy budowie chodników wzdłuż ulic Pawiej w Wiśle Małej i Powstańców Śląskich w Czarkowie. Gmina i powiat chciałyby także wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkim przebudować przepust pod ulicą Męczenników Oświęcimskich w Ćwiklicach.

W zakresie transportu planuje się także zakup wiaty przystankowej dla Jankowic i projekt przebudowy rowu wzdłuż ul. Studzienickiej w Pszczynie. Ten dział budżetu uzupełni zakup terminala i trzech parkomatów. Przy kilku ulicach pojawi się nowe oświetlenie. Są to: Aleja Dębowa w Piasku, Hetmańska w Pszczynie, Lisia w Studzienicach.

Niecałe 1,5 miliona złotych będzie kosztowała gminę w przyszłym roku rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej.

Maciej Stieber, Leszek Szczotka, rada w Pszczynie
Maciej Stieber i Leszek Szczotka podczas sesji rady miejskiej · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Blisko 3 miliony wydane zostaną na inwestycje związane z oświatą i wychowaniem. Największa to rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 10 w Ćwiklicach. Równocześnie spodziewać można się prac przy termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie, rozbudowie ZSP w Jankowicach i drobnych przedsięwzięć w Wiśle Małej (trybuna przy boisku szkolnym), Studzienicach (budowa boiska przy ZSP), Pszczynie (przebudowa kotłowni w SP nr 2) i Jankowicach (doposażenie ZSP i rozbudowa SP nr 15). Kolejne lata zapowiadają następne inwestycje, ponieważ ma także już teraz powstać projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku, a także projekt przebudowy Żłobka Miejskiego.

W 2015 roku 900 tysięcy złotych zostanie przekazane na dalsze prace związane z modernizacją centrum handlowo-targowego Koszary Ułańskie. 400 tysięcy będzie kosztowało wykonanie instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim, 150 tysięcy rozbudowa pomieszczeń w OSP w Ćwiklicach. 60 tysięcy będzie wydane na adaptację pomieszczeń OSP Piasek ze zmianą sposobu użytkowania.

Ucieszą się być może również czytelnicy pszczyńskiej biblioteki. W 2015 roku uczyniony zostanie krok w celu przeniesienia placówki na ulicę Tkacką -wykonany będzie projekt przebudowy na ten cel znajdującego się tutaj budynku komunalnego. W planie jest też zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych.

Krystyna Fuławka, radna, rada miejska w Pszczynie
Radna Krystyna Fuławka, a jednocześnie prezes pszczyńskiego koła PSOUU i inicjatorka budowy Domu Kulejących Aniołów · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Na podstawie wyników budżetu obywatelskiego 300 tysięcy zostanie przekazane na budowę hospicjum na terenie gminy Pszczyna, a 295 tysięcy na budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Domu Kulejących Aniołów w Piasku.

Przeprowadzonych zostanie kilka inwestycji sportowych. W Ośrodku Sportów Wodnych w Łące będą nowe rowerki wodne, przy ulicy Dygasińskiego w Łące powstanie siłownia zewnętrzna, a na osiedlu Piastów pojawią się urządzenia do skateparku. W ostatniej chwili zrezygnowano z przebudowy boiska treningowego w Łące.

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ośrodek Sportów Wodnych w Łące

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Sportów Wodnych w Łące" podaj