pless.pl

Reklama

Gorące tematy

 • 6 grudnia 2014
 • 8 grudnia 2014
 • wyświetleń: 12061

Podatki w 2015 roku będą wyższe

W 2015 roku mieszkańcy Pszczyny zapłacą wyższe podatki. W trakcie czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie przyjęto uchwały, które uderzą po kieszeni pszczynian.

Decyzją radnych o kilka procent wzrasta większość stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych. Więcej zapłacimy między innymi za mieszkania i powierzchnię pod działalność gospodarczą, a także środki transportowe powyżej 3,5t.

Podatek od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wzrasta o 3 grosze (z 0,65 do 0,68 zł), a od powierzchni użytkowej związanej lub zajętej pod prowadzenie działalności gospodarczej o 1 zł (z 20 do 21 zł). Zmiany dotyczą wszystkich nieruchomości za wyjątkiem budowli, gdzie stawka jest już maksymalna, oraz w przypadku gruntów zajętych pod pasy drogowe.

sesja, Rada Miejska w Pszczynie, radni, skarbnik
II sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 4 grudnia 2014 r. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Radni przyjęli projekt uchwały większością głosów. Za głosowało 20 osób, 3 wstrzymały się od głosu, nikt nie był przeciw.

Stawki podatków od nieruchomości na rok 2015:
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,68 zł (w 2014 roku - 0,65 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł (w 2014 roku - 20 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60 zł (w 2014 roku - 4,40 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,40 zł (w 2014 roku - 9,90 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,90 zł (w 2014 roku - 3,70 zł),
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części - 6,30 zł (w 2014 roku - 6 zł),
 • od budowli - od ich wartości - 2% (w 2014 roku - 2%),
 • od gruntów:

- od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł (w 2014 roku - 0,70 zł),
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,58 zł (w 2014 roku - 4,56 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł (w 2014 roku - 0,25 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych pod pasy drogowe, innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 0,05 zł (w 2014 roku - 0,05 zł).


W przypadku podatku od środków transportowych najbardziej wzrasta stawka od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

W swoim pytaniu podczas sesji do tej podwyżki odniósł się radny Marek Szklorz (os. Kolonia Jasna): - Ta podwyżka w stosunku do ubiegłego roku wynosi około 200 zł, czyli około 10%. Wszystkie inne mieszczą się w granicach 5%. Proszę o bliższe wyjaśnienie - zwrócił się radny do skarbnika gminy.

- Ministerstwo finansów przedstawia minimalne i maksymalne stawki podatków. W tym przypadku stawka minimalna uległa podwyższeniu, w związku z tym musieliśmy to uwzględnić i dobić do tej stawki minimalnej, stąd tutaj wzrost jest większy niż około 5% - odpowiedział Artur Krawczyk.

burmistrz Dariusz Skrobol, skarbnik Artur Krawczyk
Burmistrz Dariusz Skrobol i skarbnik Artur Krawczyk (w tle) · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Ostatecznie radni przyjęli projekt tej uchwały 18 głosami za. 5 samorządowców się wstrzymało, nikt nie był przeciwny.

Stawki podatków od środków transportowych na rok 2015:
 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:
- rok produkcji do 1996 r. włącznie 624,00 zł (w 2014 roku - 600 zł),
- rok produkcji po 1996 r. 576,00 zł (w 2014 roku - 552 zł),
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 888,00 zł (w 2014 roku - 852 zł),
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 1.104,00 zł (w 2014 roku - 1056 zł),
d) od 12 t i poniżej 16 t 1.368,00 zł (w 2014 roku - 1308 zł),
e) od 16 t i poniżej 24 t 1.728,00 zł (w 2014 roku - 1656 zł),
f) od 24 t i poniżej 29 t
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne 2.100,00 zł (w 2014 roku - 2004 zł),
- z innym systemem zawieszenia 2.472,00 zł (w 2014 roku - 2364 zł),
g) od równej lub wyższej niż 29 t:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne 2.100,00 zł (w 2014 roku - 2004 zł),
- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie lub trzy osie jezdne 2.568,00 zł (w 2014 roku -2448 zł),
- z innym systemem zawieszenia, posiadających cztery i więcej osi
jezdnych 2.688,00 zł (w 2014 roku - 2568 zł),
 • od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t i poniżej 12 t:
- rok produkcji do 1996 r. włącznie - 1.464,00 zł (w 2014 roku - 1404 zł),
- rok produkcji po 1996 r. - 1.416,00 zł (w 2014 roku - 1356 zł),
b) od 12 t i powyżej 31 t - 1.884,00 zł (w 2014 roku - 1800 zł),
c) od 31 t i poniżej 40 t:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne - 1.836,00 zł (w 2014 roku - 1752 zł),
- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne 2.136,00 zł (w 2014 roku - 2028 zł),
- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne - 1.920,00 zł (w 2014 roku - 1836 zł),
d) równej lub wyższej niż 40 t
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne - 1.994,00 zł (w 2014 roku - 1800 zł),
- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne - 2.472,00 zł (w 2014 roku - 2364 zł),
- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne - 2.796,00 zł (w 2014 roku - 2664 zł),
 • od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 t i poniżej 12 t
- rok produkcji do 1996 r. włącznie - 624,00 zł (w 2014 roku - 600 zł),
- rok produkcji po 1996 r. - 576,00 zł (w 2014 roku - 552 zł),
b) od 12 t do 24 t włącznie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne - 744,00 zł (w 2014 roku - 708 zł),
- z innym systemem zawieszenia - 1.032,00 zł (w 2014 roku - 984 zł),
c) powyżej 24 t i poniżej 33 t - 1.068,00 zł (w 2014 roku - 1020 zł),
d) od 33 t do 36 t włącznie - 1.416,00 zł (w 2014 roku - 1356 zł),
e) powyżej 36 t
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.464,00 zł (w 2014 roku - 1404 zł),
- z innym systemem zawieszenia - 1.860,00 zł (w 2014 roku - 1776 zł),
 • od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc
- rok produkcji do 1996 r. włącznie- 1.044,00 zł (w 2014 roku - 996 zł),
- rok produkcji po 1996 r. - 966,00 zł (w 2014 roku - 948 zł),
b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc
- rok produkcji do 1996 r. włącznie - 1.800,00 zł (w 2014 roku - 1716 zł),
- rok produkcji po 1996 r. - 1.752,00 zł (w 2014 roku - 1668 zł).

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.