pless.pl

Reklama

Gorące tematy

  • 9 listopada 2014
  • 8 grudnia 2014
  • wyświetleń: 15670

Poznaliśmy "Super Wolontariuszy"

W niedzielę po raz czwarty wręczone zostały nagrody Super Wolontariusza. Impreza miała miejsce w Pszczyńskim Centrum Kultury. W tym roku wręczono trzynaście statuetek.

Na pomysł wyróżniania wolontariuszy działających w naszym regionie wpadła Marcelina Leki, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pszczynie. Gala Super Wolontariusza to jedna z nielicznych inicjatyw, która promuje społeczników i ludzi o wielkim sercu.

Podczas niedzielnej gali wystąpił zespół Avocado. Gwiazdą wieczoru była Natalia Niemen. Dochód uzyskany z koncertu przekazano na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Gala Super Wolontariusza - 07.12.2014 · fot. UM Pszczyna


W uroczystej gali uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych - burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz starosta pszczyński Paweł Sadza pogratulowali wyróżnionym wolontariuszom.

Grupa wolontariuszy z Gimnazjum z Goczałkowic-Zdroju "Społeczniacy"

Instytucja/osoba zgłaszająca: Specjalny Ośrodek Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach

Uzasadnienie zgłaszającego: Wolontariuszki z grupy "Społeczniacy" współpracują z naszym ośrodkiem od 2009 roku. W tym roku szkolnym dziewczyny od pierwszego dnia kiedy pojawiły się u nas są bardzo zaangażowane w pracę z naszymi dziećmi. Po dwóch miesiącach tegorocznej współpracy mogę stwierdzić, że nasze dzieci cieszą się bardzo z wizyt wolontariuszek, czekają na nie i dopytują czy dziewczyny będą. Wolontariuszki cechuje empatia, ciepło, zaangażowanie, odwaga do pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, kreatywność, samodzielność w zabawach z dziećmi.


Teresa Buczak

Instytucja/osoba zgłaszająca: Hospicjum św. Ojca Pio

Uzasadnienie zgłaszającego: Teresa Buczak jest wolontariuszką Hospicjum św.Ojca Pio oficjalnie od 2004 roku, jednakże już kilka lat wcześniej zaangażowana była w przygotowywanie kontraktów dla Kasy Chorych, a potem dla NFZ. Dała się poznać jako osoba pracowita, cicha i skromna, zawsze gotowa do pomocy. Z wielką cierpliwością i starannością angażowała się we wszelkie prace informatyczne, a także kwesty, koncerty charytatywne i wiele bieżących zadań.

Jej naturalne przymioty jak delikatność, łagodność, opanowanie, umiejętność słuchania innych oraz wewnętrzne pragnienie pomagania chorym przynagliły ją do włączenia się w bezpośrednie towarzyszenie chorym w domach, co czyniła z wielką chęcią i wrażliwością na realizację potrzeb chorego i rodziny. Jednak szybko ujawniły się jej wielkie zdolności organizacyjne i tak od roku 2007 została wybrana przez Stowarzyszenie do pracy na rzecz hospicjum jako członek zarządu a następnie od roku 2010 jako prezes.

Organizowanie dobrej opieki dla chorych i ich rodzin traktuje jako swoją podstawową misję, równolegle troszcząc się o budowanie Wspólnoty wolontariuszy, a także o podnoszenie ich kwalifikacji, przygotowanie merytoryczne i duchowe. Nie zaprzestaje pozyskiwać nowych ludzi do pracy na rzecz chorych i potrzebujących pomocy przedstawiając im wachlarz możliwości wykorzystania swoich zdolności naturalnych, zawsze wsłuchana w ich propozycje. Jest wyrozumiała, serdeczna i wymagająca, ale najpierw od siebie, a potem od innych. Gdy z kimś rozmawia sprawia, że rozmówca czuje się tak, jak gdyby był jedyną osobą na świecie. W trudnych sytuacjach dała się poznać jako dojrzały negocjator, osoba odważna w podejmowaniu ważnych zadań, np. dot. budowy Domu Ojca Pio, a także decyzji niepopularnych, biorąc za nie pełną odpowiedzialność.

Ma niezwykły dar precyzowania istoty problemu i taktownego "nazywania rzeczy po imieniu". Jest obiektywna i wyrazista w swoich przekonaniach. Gdy musi komuś zwrócić uwagę, robi to z taką szczerością i serdecznoością, jak gdyby wręczała prezent. Działa z przekonaniem, że nie tylko cel jest ważny, ale i droga. Jest przyjacielem wszystkich i osobą na której można się przeć. Gdy się w coś angażuje robi to na 100%. Jej dewizą jest "Być dobrą jak chleb".


Paweł Kukla

Instytucja/osoba zgłaszająca: Ośrodek Matka Boża Różańcowa

Uzasadnienie zgłaszającego: Paweł Kukla jest muzykiem i muzycznie wspiera Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie i Grzawie. Od 2010 roku Paweł aranżuje i gra koncerty charytatywne na rzecz naszego ośrodka. Przez kilka miesięcy w roku nasz Kochany Muzyk przyjeżdża do Ośrodka, zasiada za pianinem i aranżuje utwory wybrane przez terapeutów i pracowników. Przy tym wszystkim Paweł wnosi z sobą tak pozytywną aurę, podpartą Jego stałym i szczerym uśmiechem, że dodaje nam odwagi przy każdym dźwięku. Wspólnie zagraliśmy aż 10 koncertów, za które bardzo dziękujemy.


Monika Balcar-Konieczny

Instytucja/osoba zgłaszająca: Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uzasadnienie zgłaszającego: Pani Monika Balcar-Konieczny jest artystką, amatorem-plastykiem. Pracuje społecznie w kilku organizacjach pozarządowych, w tym również w Zarządzie Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Tutaj zajmuje się:
  • organizacja międzyuczelnianych plenerów malarskich dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • organizacją wystaw i wernisaży prac artystycznych słuchaczy UTW
  • organizacją wyjazdów słuchaczy PUTW na przedstawienia teatralne, kinowe i operetkowe.


Równocześnie maluje, w tym roku otrzymała wyróżnienie na XX-tym jubileuszowym Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka w Bielsku-Białej.


Anna Tyc

Instytucja/osoba zgłaszająca: Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uzasadnienie zgłaszającego: Pani Anna Tyc pełni społecznie funkcję skarbnika w zarządzie PUTW.

Do jej obowiązków należą:
  • obsługa kasowo-bankowa,
  • ścisłe ewidencjonowanie ok. 500 różnej wysokości comiesięcznych wpłat od kilkuset słuchaczy,
  • bilansowanie na bieżąco wpływów i wydatków, co jest podstawą działania Uniwersytetu
  • organizacja grupowych wyjazdów słuchaczy na turnusy wypoczynkowe.


Taki zakres obowiązków wymaga, poza ok. 25 godzinami pracy w biurze Zarządu, co najmniej 50 godzin dodatkowej pracy w domu. Pani Anna zainicjowała kontakty PUTW z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie, z młodzieżą szkół podstawowych, uczestniczyła również w spotkaniach członków PUTW z przedszkolakami.


Irena Pala

Instytucja/osoba zgłaszająca: Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uzasadnienie zgłaszającego: Pani Irena Pala wiele lat swojej swego życia poświęciła pracy społecznej. Przepracowała 33 lata w Szkole Podstawowej w Czarkowie na stanowisku nauczyciela muzyki i nauczania początkowego. W szkole tej przez szereg lat pełniła społecznie funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Współpracowała również społecznie ze środowiskiem lokalnym w Czarkowie: z Kołem Gospodyń Wiejskich i filią Miejsko-Powiatowej Biblioteki organizując wystawy i lekcje biblioteczne. Społecznie prowadziła w Czarkowie drużynę harcerską i zuchową, a latem obozy harcerskie i kolonie zuchowe. Na emeryturze nadal pracuje społecznie. Pełniąc funkcję sekretarza zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj" Krąg Terenowy Pszczyna współorganizuje ogniska, spotkania, wystawy, wieczornice, wycieczki po dawnych miejscach obozowania nieistniejącego dziś Hufca Pszczyna. Od września 2012 r. pełni społecznie funkcję sekretarza zarządu Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pracy przy organizacji zajęć, wykładów, niezbędnej dokumentacji dla ponad 400-osobowej już rzeszy seniorów Powiatu Pszczyńskiego poświęca przeciętnie 30 godzin tygodniowo. Pani Irena Pala jest zawsze chętna do wszelkiej pomocy innym ludziom.


Ludwik Kamiński

Instytucja/osoba zgłaszająca: Renata Botor-Pławecka z redakcji Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego "Echo"

Uzasadnienie zgłaszającego: Ludwik Kamiński od dziecka jest osobą niesłyszącą (nie może korzystać z aparatu słuchowego). Wielu słyszących jednak mogłoby się od niego uczyć, jak nie załamać się, nawet w najtrudniejszych sytuacjach (był w dzieciństwie wywieziony z rodziną na Sybir, co dla niesłyszącego chłopca było szczególnie trudnym doświadczeniem) . Pan Ludwik może być wzorem, jak być aktywnym, jak działać dla innych, jak być patriotą.

To niezmordowany organizator spotkań, zlotów, pielgrzymek Kresowiaków, by mogli poznać rodzinne strony. Organizował to mimo czasów komunistycznych i mimo ograniczeń związanych ze swą całkowitą głuchotą (mógł kontaktować się jedynie listownie). Dokumentuje te spotkania [i[Księga pamiątkowa zlotów[/i]. Dotarł do ok. 1000 osób. W latach 1991 - 1997 organizował kolonie w Polsce dla dzieci z dawnych Kresów Wschodnich. Chciał, by nie zapominały o swych polskich korzeniach. Każdego roku przez trzy tygodnie w Pszczynie gościły 28-osobowe grupy. Były dla nich organizowane wycieczki, .in. do Częstochowy, Wadowic, Krakowa. Większość kolonistów ukończyła później studia w Polsce lub na Białorusi. Pan Ludwik ma z nimi kontakt przez Internet (mimo 89 lat doskonale obsługuje komputer). W latach 90. osobiście pomagał mieszkańcom Słonima na Białorusi, wożąc dla nich dary - głównie lekarstwa i polskie książki.

Działał i działa społecznie w wielu innych dziedzinach. W 1947 r. współorganizował koło Polskiego Związku Głuchych w Chorzowie. Organizował kilka innych kół na Śląsku: w Rudzie Śląskich, Lipinach Śląskich, Katowicach, Rybniku, Pszczynie, Mikołowie. Był prezesem Klubu Sportowego Głuchych w Pszczynie. Przez kilka lat prowadził Apostolstwo Niesłyszących w całej Polsce. Od lat 50. to także lider sekcji szachowej PZG w Pszczynie.


Anna Januszewska

Instytucja/osoba zgłaszająca: SP nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

Uzasadnienie zgłaszającego: Pani Anna Januszewska jest pedagogiem szkolnym w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Pszczynie, z którym nasza szkoła współpracuje w ramach programu "Starsza koleżanka, starszy kolega". Pani Ania od kilku lat jest opiekunem i koordynatorem prac związanych z naborem wolontariuszy spośród licealistów. Każdego roku bardzo rzetelnie prowadzi akcję aktywizująca młodzież do pracy w charakterze wolontariusza. Zawsze chętnie i z wielką życzliwością służy swoją radą i profesjonalnym wsparciem osobom podejmującym się tak trudnego zadania. Indywidualna pomoc w nauce świadczona przez licealistów naszym uczniom jest niezwykle potrzebna i przynosi spektakularne efekty. Osobisty potencjał młodych ludzi pozwala nie tylko w przyjaznej atmosferze nadrobić zaległości w nauce, ale także w sposób konstruktywny spędzić czas wolny. Wytworzenie więzi między uczestnikami programu daje podstawę do wzmocnienia kompetencji społecznych, zarówno wolontariuszy, jak i podopiecznych ale także stanowi podstawowy czynnik chroniący wychowanków przed uzależnieniami.

Ta bezinteresowna inicjatywa młodych ludzi nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania, wsparcia i pracy Pani Anny Januszewskiej. Należy również nadmienić, że pani Ania była inicjatorką i pomysłodawczynią realizacji programu "Starszy brat, starsza siostra" na terenie naszego miasta.


Angelika Zegrodzka

Instytucja/osoba zgłaszająca: Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie

Uzasadnienie zgłaszającego: Licealistka, która wie czego chce... a chce pomagać drugiemu człowiekowi. Taka właśnie jest Angelika, wolontariuszka odwiedzająca Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w P-nie. Choć Jej przygoda z wolontariatem zaczęła się niedawno, to już kiełkują kwiatki Jej serdeczności i optymizmu jaki sieje wokół.


Dorota Żelazo

Instytucja/osoba zgłaszająca: Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie

Uzasadnienie zgłaszającego: Pracuje w Domu Pomocy Społecznej w P-nie wśród chorych i potrzebujących. Jej marzeniem było coś więcej. Rozpoczęła dwuletni kurs przygotowawczy w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym w Krakowie. We wrześniu 2013 r. wyjechała do Boliwii na 11 m-cy by służyć dzieciom i chorym. Zrezygnowała na rok z pracy w P-nie, by spełniać się - jak sama mówi - za oceanem.


Janusz Najlepszy

Instytucja/osoba zgłaszająca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie

Uzasadnienie zgłaszającego: Pan Janusz Najlepszy jest wieloletnim wolontariuszem naszego Stowarzyszenia - zawsze serdeczny, uśmiechnięty, otwarty w kontakcie i choć bardzo zapracowany - dla nas zawsze znajduje czas i cierpliwość, by wsłuchać się w nasze troski, problemy, radości. Współpraca z Panem Januszem rozpoczęła się kilka lat temu, kiedy podjęliśmy decyzję o budowie nowej placówki dla naszych dzieci. Pan Janusz - architekt z wielkim zainteresowaniem wysłuchał nas - rodziców, kiedy przedstawialiśmy wizję nowego domu. A potem, ku naszej ogromnej radości, podjął się zaprojektowania Domu Kulejących Aniołów w Piasku. Poświęcił temu dziełu wiele swojej energii, czasu; odwiedził z nami kilka placówek poszukując ciekawych rozwiązań do projektu, które jednocześnie w pełni zabezpieczą potrzeby naszych dzieci. Za przysłowiową "złotówkę" wykonał projekt naszego nowego Domu. Od tamtego czasu nieustannie nas wspiera - dzieli się swoimi doświadczeniami, służy radą i profesjonalną pomocą. W ostatnim czasie wykonał dla nas projekt zagospodarowania części terenu zielonego wokół Domu w Piasku do wniosku składanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pan Janusz zawsze chętnie i bezinteresownie służy nam swoją pomocą, wspiera w trudach budowy, ale i w naszych codziennych troskach. Jest dla nas przede wszystkim wielkim przyjacielem, na którego zawsze możemy liczyć.


Dorota Zywert

Instytucja/osoba zgłaszająca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

Uzasadnienie zgłaszającego: Pani Dorota Zywert jest zaangażowana w Ogólnopolski Projekt Szlachetna Paczka, którego jest Liderem w rejonie Pszczyna. Podjęła się zadania znalezienia wolontariuszy na tym terenie i koordynacji całej akcji związanej z dotarciem do potrzebujących rodzin oraz przekazania im wsparcia w ramach projektu. Jest również zaangażowana w działania na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Ojca Pio w Pszczynie, w którym w ramach wolontariatu posługuje chorym oraz uczestniczy w kwestach. Od początku istnienia Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pszczyńska" jest jego członkiem, pełniąc swoją rolę całkowicie społecznie (od 2008 r.), była także pierwszym Skarbnikiem Stowarzyszenia, obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady LGD, która zajmuje się opiniowaniem wniosków do dofinansowania w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki pracy Rady LGD, wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów, a tym samym przyczyniać się do rozwoju Powiatu Pszczyńskiego. Pani Zywert angażuje się także w działania Zespołu Regionalnego "Ćwiklice", napisała dla zespołu projekt unijny, dzięki któremu zakupiono stroje ludowe, jest również członkiem Rady Parafialnej Parafii św. Marcina w Ćwiklicach.

Naszym zdaniem osoba Pani Doroty Zywert doskonale wpisuje się w założenia Państwa wyróżnienia "Super Wolontariusz". Jest to bowiem osoba, która aktywnie działa na rzecz innych, angażuje się w wiele prospołecznych inicjatyw, także włączając w te działania inne osoby. Poświęca swój czas, aby pomagać ludziom, jej postawa zasługuje zatem na wyróżnienie i uznanie.


Maria Chlebowska

Instytucja/osoba zgłaszająca: Zarząd osiedla Daszyńskiego

Uzasadnienie zgłaszającego: Pani Maria Chlebowska od kilkunastu lat prowadzi "Zespół charytatywny" działający przy parafii p/w Miłosierdzia Bożego na naszym osiedlu. Organizuje zbiórki środków finansowych i materialnych, które przeznaczone są na pomoc potrzebującym mieszkańcom. Organizuje spotkania dla seniorów z naszego osiedla, jak również wydatnie pomaga Zarządowi Osiedla przy organizacji spotkań opłatkowych. Nie pozostaje obojętna na różnego rodzaju potrzeby osób starszych, chorych i w potrzebie, organizując im pomoc w postaci zakupu żywności czy opału na zimę. Wielka zaletą Pani Marii jest jej pogoda ducha. Jej dobre słowo i pociecha jest często ważniejsze od pomocy materialnej.

new / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.