pless.pl

Reklama

Gorące tematy

  • 3 listopada 2014
  • 4 listopada 2014
  • wyświetleń: 12335

Budżet obywatelski podzielony

Blisko 30 tysięcy mieszkańców gminy Pszczyna głosowało przez dwa tygodnie na zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku. Do rozdysponowania są dwa miliony złotych. W poniedziałek, bazując na wynikach, Urząd Miejski potwierdził, że do budżetu wpisanych zostanie 15 projektów.

Dariusz Skrobol, budżet obywatelski
Dariusz Skrobol podczas konferencji dot. budżetu obywatelskiego na 2015 rok. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W tym roku budżet obywatelski podzielono na dwie części. 1.500.000 złotych przeznaczono na zadania inwestycyjne, a 500.000 na przedsięwzięcia kulturalno-społeczne. Podobnie jak przed rokiem, mieszkańcy dokonywali wyboru zadań do realizacji poprzez głosowanie internetowe oraz pisemne.

Z okazji do głosowania skorzystało 29537 mieszkańców z 41444 uprawnionych (71,3%). Łącznie oddano 64772 głosy (każdy mógł oddać głos na maksymalnie trzy projekty w danej kategorii). Do wyboru było 85 projektów (56 inwestycyjnych, 29 kulturalnych). 16 innych wniosków zostało odrzuconych po wstępnej weryfikacji wydziałów merytorycznych.

Koncepcja Domu Ojca Pio, hospicjum
Koncepcja Domu Ojca Pio, I etap budowy obiektu zdobył najwięcej głosów w budżecie obywatelskim 2015.


Zadania inwestycyjne w budżecie obywatelskim 2015:

1. Realizacja I etapu budowy Domu Ojca Pio przy ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie

2. Rewitalizacja terenu boiska szkolnego w Jankowicach (wymiana nawierzchni, budowa bieżni, ogrodzenie terenu)

3. Słoneczne Centrum dla Małych, Dużych i Niepełnosprawnych - budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Domu Kulejących Aniołów

4. Marzenia o bezpiecznym boisku! Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach

5. Projekt i budowa parkingu + placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną + toalety. Lokalizacja: sołectwo Łąka, przy ul. Dygasińskiego

6. Budowa dwuczęściowej trybuny dla kibiców na ok. 100 osób przy boisku sportowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej

7. Wykonanie oświetlenia osiedlowego placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie

Zadania kulturalno-społeczne w budżecie obywatelskim 2015:

1. Szkolenie podwyższające umiejętności i kwalifikacje w posłudze chorym w Hospicjum Świętego Ojca Pio - szkolenia będą realizowane w siedzibie Hospicjum, w wypożyczonych salach szkoleniowych i konferencyjnych na terenie gminy Pszczyna

2. Zakup nowych książek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie w nowe meble dla biblioteki publicznej w Piasku

3. Nowy komputer w każdej bibliotece - zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych dostępnej online

4. Organizacja półkolonii dla dzieci sołectwa Piasek

5. Organizacja "Dni Piasku" - Piasek ul. Katowicka 63, teren wokół Ośrodka Kultury "Kaniówka", Ochotniczej Straży Pożarnej, obiektu Orlik

6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez realizację zajęć artystyczno-ruchowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łące. Projekt pn. "Kreatywnie, twórczo, ruchowo - znaczy zdrowo!"

7. Realizacja programu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pszczyna pn. "Sięgaj z harcerzami po niemożliwe" polegającego na organizacji czasu wolnego - SP nr 2, ul. Katowicka 47

8. Cykl koncertów chórów mieszanych - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Studzionce + jeden koncert na wolnym powietrzu


Nie obyło się bez kilku incydentów. Jak poinformował w trakcie konferencji prasowej burmistrz Dariusz Skrobol, głosy próbowało oddać również oddać kilkadziesiąt osób spoza gminy (głosy te zostały odrzucone. Były również dwa przypadki w Jankowicach, gdy próbowano oddać głosy, posługując się nr PESEL innych osób.

Wojciech Jakubiec, który był jednym z wnioskodawców, zgłosił w trakcie konferencji propozycję, by w przyszłym roku głosowanie na projekty z budżetu było poprzedzone konsultacjami. Pojawiły się również sugestie, by przyszłoroczne głosowanie nad budżetem obywatelskim skonstruować tak, by nie premiowało osiedli i sołectw z największą liczbą mieszkańców.

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.