pless.pl

Reklama

Gorące tematy

  • 3 września 2014
  • 21 października 2014
  • wyświetleń: 20561

Na co wydamy 2 mln złotych?

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Poezja i muzyka pod 13" podaj

Ciesząca się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem inicjatywa budżetu obywatelskiego doczekała się reedycji. Mieszkańcy gminy Pszczyna po raz drugi sami w formie głosowania zadecydują, na co chcieliby wydać budżetowe pieniądze w roku 2015. W tym roku do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną 2 miliony złotych.

- W roku 2013 mieszkańcy Pszczyny pokazali, że bardzo chętnie współtworzą budżet naszej gminy - mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. - Ilość wniosków oraz ich różnorodność były zaskakujące, jak na pierwszą edycję budżetu obywatelskiego. Poza wybranymi inicjatywami udało nam się zrealizować jeszcze kilka innych pomysłów ze złożonych wniosków. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy o zwiększeniu kwoty budżetu obywatelskiego do 2 milionów złotych na rok 2015.

pieniądze, kasa, forsa
Mieszkańcy mogą zdecydować na co zostaną przeznaczone dwa miliony złotych! · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Tegoroczną nowością jest podział kwoty na dwie kategorie, w których można głosować:

  • inicjatywy inwestycyjne - pula 1.500.000 zł (kwota jednego wniosku -maksymalnie do 300.000 zł),
  • inicjatywy społeczno-kulturalne - pula 500.000 zł (kwota jednego wniosku maksymalnie do 100.000 zł).


Głosowanie internetowe na stronie budzet.pszczyna.pl i osobiste w Urzędzie Miejskim trwać będzie do 30 października . Propozycje, które otrzymają największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.

Inicjatywy inwestycyjne (środku: 1.500.000 zł):

1. Utwardzenie (asfalt lub bruk) odcinka ul. Tulipanów obok cmentarza Wszystkich Świętych w Pszczynie (os. Piłsudskiego) 152.000 zł
2. Wykonanie, zgodnie z opracowanym już projektem ulicy asfaltowej z krawężnikami bez chodników na ul. Sejmu Śląskiego w Pszczynie, na osiedlu Powstańców Śląskich. Długość ulicy 289 m. 280.000 zł
3. Remont i zmiana wyposażenia kuchni i zaplecza socjalnego w Domu Kultury w Studzionce przy ul. Powstańców Śląskich 1.185.094 zł
4. Budowa siłowni zewnętrznej oraz sceny i zadaszenia terenów rekreacyjnych w Studzionce 183.192 zł
5. Fragmenty chodnika przy ulicy Krasińskiego w Pszczynie, obok Publicznego Gimnazjum nr 420.000 zł
6. Fragment chodnika przy ul. Mickiewicza w Pszczynie przy Szkole Podstawowej nr 420.000 zł
7. Projekt i budowa parkingu + placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną + toalety. Lokalizacja: sołectwo Łąka, przy ul. Dygasińskiego 294.000 zł
8. Modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.299.480 zł
9. Ukończenie adaptacji budynku po byłym Przedszkolu nr 7 na Osiedlowe Centrum Kultury osiedla Stara Wieś 300.000 zł
10. Zainstalowanie 2-3 latarni ulicznych na ul. Maków od strony ul. Partyzantów 10.000 zł
11. Plac rekreacyjny dla całej rodziny - fitness pod chmurką na terenie obiektu sportowego LKS Rudołtowice-Ćwiklice 100.000 zł
12. Rewitalizacja terenu boiska szkolnego w Jankowicach (wymiana nawierzchni, budowa bieżni, ogrodzenie terenu) 300.000 zł
13. Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej przy ul. Świerczewskiego w Porębie - bez parkingu i infrastruktury towarzyszącej 250.000 zł
14 . Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie ul. Bogedaina 1 (przebudowa boiska, budowa bieżni i placu rekreacyjnego) 300.000 zł
15. Budowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową nr 12 i Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce, ul. Jordana 259.000 zł
16. Modernizacja terenu boiska Ludowego Klubu Sportowego w Studzienicach wraz z wymianą ogrodzenia i oświetleniem boiska treningowego 246.000 zł
17. Marzenia o bezpiecznym boisku! Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach 258.000 zł
18. Remont głównej alei parkowej (wymiana dziurawej nawierzchni) - Etap I (od ul. Chopina w stronę zamku) 300.000 zł
19. Demontaż płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zamenhofa w Pszczynie 86.000 zł
20. Wykonanie oświetlenia osiedlowego placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie 15.000 zł
21. Projekt przebudowy ul. Pionierów wraz z odwodnieniem od ulicy Bieruńskiej do ulicy Braci Jędrysików 48.000 zł
22. Utwardzenie drogi ul. Wielo Droga w Jankowicach - od ul. Józefa Pukowca do ul. Złote Łany 200.000 zł
23 BO2015/I/034 - Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej ul. Lipowa w Wiśle Wielkiej 300.000 zł
24. Budowa dwuczęściowej trybuny dla kibiców na ok. 100 osób przy boisku sportowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej 35.000 zł
25. Budowa chodników, zjazdów i przejść dla pieszych na ul. Słowackiego w Pszczynie (od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Krasińskiego, w miejscu wydzielonym z istniejącego pasa ruchu przylegającego do krawężnika) 244.940 zł
26. Budowa chodników, zjazdów i przejść dla pieszych na ul. Konopnickiej w Pszczynie (od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Krasińskiego, w miejscu wydzielonym z istniejącego pasa ruchu przylegającego do krawężnika) 275.100 zł
27. Budowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczynie - etap I (działka gminna w bezpośrednim kontakcie z drogą powiatową ul.Chopina) 300.000 zł
28 BO2015/I/039 - Budowa drogi na ul. Witosa w Rudołtowicach (odcinek pomiędzy ul. Aleksandra Zawadzkiego a ul. Anieli Krzywoń - 900 m) 295.000 zł
29. Wymiana lamp oświetleniowych (zakup i montaż) na ul. Studzienickiej (os. Polne Domy) 43.200 zł
30. Odbudowa rowów odprowadzających wody deszczowe z nawierzchni ulicy Studzienickiej w Pszczynie oraz z posesji przylegających wraz z przebudową przepustów pod zjazdami 282.000 zł
31. Położenie asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Wiśle Małej (obszar inwestycji to końcowy odcinek ul. Borsuków sąsiadujący bezpośrednio z ul. Graniczną w Strumieniu o długości 850 m.) 290.000 zł
32. Siłownia na świeżym powietrzu. Teren wokół "Serca Wsi" w Brzeźcach, jako kontynuacja terenu, na którym znajduje się plac zabaw 114.300 zł
33. Remont drogi gminnej ul. Kamienna w Brzeźcach od skrzyżowania z ul. Pająka do ul. Wyzwolenia (ok. 350 m) 295.000 zł
34. Rozbudowa strażnicy OSP Ćwiklice (rozbudowa strażnicy zlokalizowana będzie przy budynku Domu Kultury w Ćwiklicach) 300.000 zł
35. Modernizacja i wyposażenie obiektu sportowego LKS Brzeźce 101.100 zł
36. Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie 53.000 zł
37. Doposażenie szkoły w Czarkowie 271.980 zł
38. Czarków - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchni poliuretanowej wraz z zakupem i montażem elementów wyposażenia i małej architektury przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 300.000 zł
39. Modernizacja terenu sportowego - LKS Czarków 269 172 zł
40. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wolności w Ćwiklicach - etap I (od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju) 300.000 zł
41. Wykonanie boiska na działkach gminnych obok obiektu "Serce Wsi" w sołectwie Ćwiklice 100.000 zł
42. Zagospodarowanie terenu zielonego przy Alei Kościuszki, teren ze starodrzewem zlokalizowany za sklepem i pralnią, graniczący z murem Liceum Ogólnokształcącego 125.000 zł
43. Piwnica lodowa w parku (lodownia Icekeller naprzeciwko Zamku) - przywrócenie stanu pierwotnego, w tym wykonanie schodów i balustrady. 85.250 zł
44. Budowa bieżni 4-torowej oraz rozbiegu do skoku w dal z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie 250.000 zł
45. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedla Piastów z uwzględnieniem renowacji dwóch boisk przy Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie 300.000 zł
46. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie 298.924 zł
47. Budowa profesjonalnego skateparku o wymiarach 40mx50m na osiedlu Piastów w Pszczynie pomiędzy ul. Dobrawy, a ul. Bielską - etap I 290.000 zł
48. Budowa schroniska dla bezdomnych psów na terenie gminy Pszczyna 238.000 zł
49. Realizacja I etapu budowy Domu Ojca Pio przy ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie 300.000 zł
50. Słoneczne Centrum dla Małych, Dużych i Niepełnosprawnych - budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Domu Kulejących Aniołów 295.600 zł
51. Budowa bieżni, skoczni i siłowni plenerowej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz mieszkańców Piasku na terenie boiska "Orlik" wraz z modernizacją drogi prowadzącej na ww. tereny sportowe 299.000 zł
52. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Słowackiego w Piasku 299.750 zł
53. Przeprowadzenie kanalizacji zatapianego odcinka ulicy Strzeleckiej od ul. Sadowej do Plebiscytowej 295.000 zł
54. Projekt i przebudowa drogi ul. Skowronków w Pszczynie 300.000 zł

Inicjatywy społeczno-kulturalne (środku: 500.000 zł):

1. Nowy komputer w każdej bibliotece - zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych dostępnej online Inicjatywy społeczno-kulturalne 75.000 zł
2. Maszyna bez ucha - udostępnienie wydarzeń czwartej edycji festiwalu TEATRALNA MASZYNA PSZCZYNA dla środowiska osób niedosłyszących i głuchoniemych Inicjatywy społeczno-kulturalne 18.000 zł
3. Scena modułowa - sposobem na rozwój i promocję twórczości artystycznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej) Inicjatywy społeczno-kulturalne 44.000 zł
4. Realizacja Festiwalu PSZCZYŃ SIĘ DO KULTURY! W tym VI Festiwalu Ceramiki Inicjatywy społeczno-kulturalne 86.700 zł
5. "Pszczyńskie święto chórów" (Kościół Miłosierdzia Bożego, warsztaty chóralne muzyki liturgicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Pszczynie) Inicjatywy społeczno-kulturalne 51.000 zł
6. Opracowanie koncepcji włączenia os. Polne Domy do DK-1 i połączenia z miastem Inicjatywy społeczno-kulturalne 30.000 zł
7. Światowa premiera wykonania pierwszego na świecie trzyczęściowego utworu na orkiestrę symfoniczną i "plesshorn" (róg pszczyński) - Park Zamkowy w Pszczynie Inicjatywy społeczno-kulturalne 25.000 zł
8. Opracowanie oraz publikacja Monografii "Rudołtowice i okolice dawniej i dziś" Inicjatywy społeczno-kulturalne 60.000 zł
9. Realizacja programu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pszczyna pn. "Sięgaj z harcerzami po niemożliwe" polegającego na organizacji czasu wolnego - SP nr 2, ul. Katowicka 47 Inicjatywy społeczno-kulturalne 97.700 zł
10. "CZYSTE NIEBO nad Pszczyną" akcja informacyjna, która uświadomi mieszkańcom, jakie zagrożenia niesie niska emisja i spowoduje, że mieszkańcy świadomie przestaną wrzucać odpady (plastiki, kolorowe gazety i inne śmieci) do swoich pieców Inicjatywy społeczno-kulturalne 9.000 zł
11. Organizacja "Dni Piasku" - Piasek ul. Katowicka 63, teren wokół Ośrodka Kultury "Kaniówka", Ochotniczej Straży Pożarnej, obiektu Orlik Inicjatywy społeczno-kulturalne 32.000 zł
12. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez realizację zajęć artystyczno-ruchowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łące. Projekt pn. "Kreatywnie, twórczo, ruchowo - znaczy zdrowo!" Inicjatywy społeczno-kulturalne 83.250 zł
13. Szkolenie podwyższające umiejętności i kwalifikacje w posłudze chorym w Hospicjum Świętego Ojca Pio - szkolenia będą realizowane w siedzibie Hospicjum, w wypożyczonych salach szkoleniowych i konferencyjnych na terenie gminy Pszczyna Inicjatywy społeczno-kulturalne 50.000 zł
14. Rozpowszechnienie oddawania krwi poprzez uatrakcyjnienie corocznej ogólnopolskiej akcji "MOTOSERCE" organizowanej w Pszczynie - rynek w Pszczynie Inicjatywy społeczno-kulturalne 30.000 zł
15. Piknik Rodzinny osiedla Stara Wieś z okazji Dnia Dziecka - boisko szkolne przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41 Inicjatywy społeczno-kulturalne 38.000 zł
16. Cykl koncertów chórów mieszanych - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Studzionce + jeden koncert na wolnym powietrzu Inicjatywy społeczno-kulturalne 11.500 zł
17. Warsztaty Ogrodnicze - "Ogród moich marzeń" oraz "Jestem małym ogrodnikiem" - Ogród Śląski ul. Tarnogórska 75, 42-622 Świerklaniec Inicjatywy społeczno-kulturalne 7.100 zł
18. "Edukacja publiczna" cykliczna projekcja filmów dokumentalnych o najnowszej historii Polski i świata dla uczniów 3 klas gimnazjum - gimnazja w gminie Pszczyna Inicjatywy społeczno-kulturalne 5.000 zł
19. Zakup łodzi typu DZ w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich dla harcerzy z 4 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Jana z Kolna w Pszczynie oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna Inicjatywy społeczno-kulturalne 70.000 zł
20. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie "Pływają jak rybka". Instruktor pływania w ramach wychowania fizycznego. Jedna godzina lekcyjna tygodniowo na basenie przy Zespole Szkół nr 2 (ul. Szymanowskiego 12) Inicjatywy społeczno-kulturalne 85.120 zł
21. Remont i modernizacja "izby tradycji" przy Ośrodku Kultury "Kaniówka" w Piasku. Zachowanie dziedzictwa kultury ziemi pszczyńskiej Inicjatywy społeczno-kulturalne 8.000 zł
22. Pszczyńscy artyści dzieciom, cel: dziecko - człowiek wrażliwy... metoda: działania artystyczne... sposób: nauka przez całe życie Inicjatywy społeczno-kulturalne 17.000 zł
23. Festiwal sportu w Czarkowie (szkoła oraz teren rekreacyjno-sportowy przy ZSP w Czarkowie, Ośrodek Kultury w Czarkowie oraz teren przylegający (AZK Pszczyna) oraz boisko sportowe LKS Czarków) Inicjatywy społeczno-kulturalne 100.000 zł
24. "Poezja i muzyka po 13". KontynuacjA cyklicznych spotkań z "Poezją i muzyką pod 13" w roku 2015. Prezentowane zostaną dzieła literackie oraz muzyczne z gatunku poezji śpiewanej. Inicjatywy społeczno-kulturalne 24.000 zł
25. Warsztaty oraz II edycja Festiwalu Teledysków Niezależnych "ZŁOTE KOTY 2015". Gala festiwalu odbędzie się w PCKul, a pokazy filmów i teledysków festiwalowych w różnych miejscach Pszczyny Inicjatywy społeczno-kulturalne 40.000 zł
26. Modelarnia - utworzenie i prowadzenie warsztatu rozwoju umiejętności technicznych i plastycznych. Pomieszczenie znajdować się będzie na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie (ul. Staromiejska) Inicjatywy społeczno-kulturalne 100.000 zł
27. Zakup nowych książek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie w nowe meble dla biblioteki publicznej w Piasku Inicjatywy społeczno-kulturalne 57.000 zł
28. Organizacja półkolonii dla dzieci sołectwa Piasek Inicjatywy społeczno-kulturalne 87.000 zł
29. Figura św. Michała Archanioła 70.000 zł

BM / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Poezja i muzyka pod 13

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Poezja i muzyka pod 13" podaj