pless.pl

Reklama

Gorące tematy

  • 11 grudnia 2010
  • wyświetleń: 9381

Inwestycje drogowe w powiecie

Starostwo Powiatowe przedstawiło dokonania drogowe w 2010 roku. Najważniejsze z nich to przebudowana ulicy Św. Jana wraz z ulicą Szkolną w Suszcu i ulicy Pszczyńskiej w Warszowicach. Zmodernizowano także ulicę Wiejską, Bieruńską i Górnośląską w gminie Miedźna oraz ulicę Szkolną w Goczałkowicach-Zdroju.

Pełny zakres inwestycji drogowych w naszym powiecie, który opracował Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, prezentujemy poniżej.

Suszec

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Jana w Suszcu i ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem.

W ramach zadania wykonano:
- przebudowę drogi z wykonaniem chodników na długości 784 mb
- kanalizację deszczową o średnicy od fi 600 do fi 300 na długości 778 mb wraz z przewiertem fi 800 pod przejazdem kolejowym
- zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Św. Jana z ul. Szkolną
- nowe dwie zatoki autobusowe
- parking przed szkołą
- przebudowę nawierzchni ciągów pieszych w obrębie kościoła
- oznakowanie poziome i pionowe

Inwestycja była prowadzona przez Urząd Gminy w Suszcu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowa na realizację zadania została podpisana 15.02.2010r. Roboty zostały zakończone 26.11.2010r. Wykonawcą zadania była Firma „Drogród” z siedzibą w Ćwiklicach.

Koszt inwestycji - 2 645 338,46 zł w tym:
Gmina Suszec - 505 389,07 zł
Udział Powiatu - 981 049,07 zł
Skarb Państwa - 1 158 900,00 zł

Warszowice

Zadanie: Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Warszowicach

W ramach zadania wykonano:
- przebudowę nawierzchni jezdni na długości 2033,5m
- przebudowę i budowę ciągu pieszo rowerowego na długości 2153m
- przebudowę istniejących przepustów drogowych fi 800
- budowa czterech zatok autobusowych
- budowa parkingu przed przedszkolem kanalizację deszczową fi 315 i fi 400
- przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na długości 956 m
- budowa nowej kanalizacji deszczowej na długości 600 m
- przebudowa rowu i wjazdów do posesji
- nowe oznakowanie poziome jezdni

Inwestycja była prowadzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowa na realizację zadania została podpisana 04.03.2010r. Roboty zostały zakończone 15.11.2010r. Wykonawcą zadania była Firma „Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „Tolos” Sp.j. Józef Walczak, Piotr Walczak z siedzibą w Żorach.

Koszt inwestycji - 4 390 011,31 zł tym:
Środki Powiatu własne - 1 097555,65 zł
Gmina Pawłowice - 1 097555,65 zł
Skarb Państwa - 2 194 900,00 zł

Miedźna

Zadanie: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych – ulic Wiejskiej, Bieruńskiej i Górnośląskiej w Miedźnej i Gilowicach (odcinek około 5 km).

W ramach zadania wykonano:
- wymianę nawierzchni jezdni wraz częściową wymianą konstrukcji drogi oraz miejscowe poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m
- przebudowę istniejących chodników i zatok autobusowych
- budowę nowych odcinków chodników, oraz miejsc postojowych
- regulację istniejących rowów
- wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych i ciągów kanalizacyjnych
- wzmocnienie poboczy
- oznakowanie poziome jezdni

Inwestycja była prowadzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2007-2013r. Umowa na realizację zadania została podpisana 19.01.2010r. Roboty zostały zakończone 05.11.2010r. Wykonawcą zadania była Firma Zakład Robót Inżynieryjnych „Infrapol” z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Koszt inwestycji - 5 562 942,92 zł w tym:
Środki Powiatu własne - 2 085 881,98 zł
Unia Europejska - 3 477060,94 zł

Goczałkowice-Zdrój

Zadanie: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Szkolnej od ronda „Pod Bocianem” do skrzyżowania z ul. Jeziorną wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Szkolną i ul. Główną (ul. Św. Anny).

W ramach zadania wykonano:
- wymianę nawierzchni jezdni wraz częściową wymianą konstrukcji drogi oraz miejscowe poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m na długości 2 768 m
- wymianę krawężników na długości 3 573 m
- przebudowę chodników z płyt betonowych na kostkę betonową o grubości 6 cm i wjazdami do posesji grubości 8 cm na długości 2 768 m
- ciek uliczny wraz z wpustami ulicznymi i studzienkami rewizyjnymi na długości 785 m
- przebudowę dwóch sztuk przepustów fi 500 pod drogą
- kanalizację deszczową i wymianę rur fi 300 i fi 400 na PCV wraz z wpustami ulicznymi i studzienkami rewizyjnymi z włazami typu ciężkiego o łącznej długości 1216,50 m
- odtworzenie rów wraz z przebudową wjazdów na długości 1701 m
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni

Inwestycja była prowadzona przez Inwestycja była prowadzona przez Urząd Gminy w Goczałkowicach Zdrój w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowa na realizację zadania została podpisana 02.03.2010r. Roboty zostały zakończone 30.11.2010r. Wykonawcą zadania była Firma Biegier Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach–Zdrój.

Koszt inwestycji - 5 558 440,20 zł w tym:
Skarb Państwa - 2 551 874,22 zł
Środki Powiatu własne - 1 493 045,88 zł
Gmina Goczałkowice Zdrój - 1 513 520,10 zł

mot / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.