pless.pl

Reklama

Gorące tematy

  • 1 grudnia 2010
  • wyświetleń: 10340

Uchybienia przy fotoradarach

Nieprawidłowości i uchybienia zostały wykazane w wystąpieniu po kontroli Straży Miejskiej w Pszczynie. Działania dotyczyły fotoradarów wykorzystywanych przez strażników.

Jak informuje Grzegorz Kamienowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim, nieprawidłowości dotyczyły m.in. powierzenia osobie nieuprawnionej selekcji i kwalifikowaniu zdjęć mogących stanowić dowód wykroczenia, a także sporządzenia notatek oraz dokumentacji procesowej zawierających dane osobowe.

Zwrócono również uwagę na nadmierną i nieuzasadnioną zwłokę w ujawnianiu wykroczeń od dnia popełnionego czynu oraz zastosowanie i przesłanie ponad półtorej tysiąca pouczeń do właścicieli pojazdów, bez wcześniejszego ustalenia czy byli oni sprawcami wykroczeń. W pojedynczych przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w obszarze nakładania grzywien.

Od osób prowadzących kontrolę Straż Miejska otrzymała zalecenia mające na celu wyeliminowanie uchybień.

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.