pless.pl

Reklama

Gorące tematy

  • 15 października 2010
  • wyświetleń: 7892

Dzierżawa szpitala - jest umowa

Z końcem września podpisana została między Powiatem Pszczyńskim i Centrum Dializ Spółka z o.o. w Sosnowcu umowa dzierżawy szpitala powiatowego w Pszczynie. Zgodnie z umową Dzierżawca – Centrum Dializ Sp. z o.o. będzie dzierżawić od Powiatu Pszczyńskiego i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie budynek wraz z wyposażeniem szpitala.

Dzierżawa szpitala - jest umowa
Szpital w Pszczynie, fot. pless.pl · fot. pless.pl


Zadaniem Dzierżawcy będzie świadczenie usług medycznych w zakresie oferowanych wcześniej przez ZOZ (z wyłączeniem Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz medycyny szkolnej, które nadal będą działać w ramach ZOZ-u), Dzierżawca przejmie w tym celu pracowników szpitala oraz jego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podstawowym obowiązkiem Dzierżawcy będzie udzielenie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakty NFZ (świadczenia odpłatne mogą być oferowane osobom zainteresowanym, o ile nie ograniczy to dostępu do usług gwarantowanych przez NFZ).
Za korzystanie z budynku i wyposażenia szpitala Spółka płacić będzie czynsz miesięczny w wysokości 285.000zł netto. Ponad to Dzierżawca zainwestuje w budynek szpitala środki finansowe, niezbędne dla dostosowania pomieszczeń do nowych wymogów sanitarnych oraz przepisów p.poż. W zamian za powyższe Spółka będzie mogła dzierżawić szpital przez okres 20 lat (z możliwością przedłużenia o okres kolejnych 5 lat).

Podpisanie umowy dzierżawy umożliwi spółce Centrum Dializ sp. z o.o. utworzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, mającego zapewnić dalsze nieprzerwane świadczenie usług medycznych dla pacjentów. Przekazanie szpitala Dzierżawcy planowane jest na dzień 1 marca 2011r.

W trakcie negocjowania warunków dzierżawy Centrum Dializ sp. z o.o. informowała, że jest zainteresowana poszerzeniem zakresu usług szpitala m.in. o kardiologię z intensywnym nadzorem kardiologicznym, i pracownią hemodynamiki, nefrologię, okulistykę, szpitalny oddział ratunkowy. O podjęcie działalności w tych nowych dziedzinach starać się będzie Spółka, gdyż z przyczyn formalnych będzie to dla niej łatwiejsze niż dla będącego w trakcie przekształceń ZOZ-u.

Zarząd Powiatu pracuje także nad zasadami spłat wierzycieli ZOZ-u, tak by zaspokoić w rozsądnym czasie roszczenia kontrahentów szpitala (suma zobowiązań przekroczy zapewne 14 mln zł). Nie można wykluczyć, że wierzyciele będą chcieli w krótkim czasie odzyskać swoje pieniądze, ale Powiat liczy na możliwość uzgodnienia ugodowych warunków ich uregulowania. Spłata zadłużenia ZOZ-u będzie dokonywana z czynszu za dzierżawę, konieczne będzie także zapewnienie przez Powiat dodatkowych środków finansowych na ten cel.

new / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.