Reklama

Foto

  • 25 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 753

Rozmawiali o Europejskiej Stolicy Kultury w Metropolii

Rozmawiali o Europejskiej Stolicy Kultury w Metropolii - 04.2023 · fot. Arkadiusz Ławrywianiec / Katowice Miasto Ogrodów
Za nami spotkania dotyczące Europejskiej Stolicy Kultury 2029. O zdobycie tego tytułu walczy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Konsultacje metropolitalne w podregionie tyskim odbyły się 17 kwietnia w Muzeum Miejskim w Tychach. Zebrali się przedstawicielki i przedstawiciele szeroko rozumianego sektora kultury z Tychów, Bierunia i Kobióra.

Uczestniczki i uczestników konsultacji powitali wspólnie Aleksandra Matuszczyk, dyrektorka Muzeum Miejskiego w Tychach oraz Łukasz Kałębasiak i Oskar Adamus z Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, która zajmuje się pisaniem wniosku aplikacyjnego w imieniu miast należących do Metropolia GZM, czyli 41 gmin, tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, które wspólnie ubiegają się o prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Proces grupowy moderowali Łukasz Dziuba i Aleksander Lysko z Instytutu Korfantego.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy, poznanie opinii środowisk kreatywnych i próba zaprojektowania modelu aktywnej współpracy na linii podregiony - GZM dla kultury, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w części programowej aplikacji do konkursu o tytuł ESK. To także szansa na bliższą współpracę i zsieciowanie, również poza kontekstem ESK.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad następującymi kwestiami:

  • Co posiadam/czego nie posiadam, aby w pełni uczestniczyć/włączyć się/tworzyć ESK 2029: indywidualnie, w organizacji/instytucji i jako reprezentant społeczności,
  • Co działa/co nie działa we współpracy/tworzeniu sieci kultury (formalnych i nieformalnych).


Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w aplikacji do konkursu ESK, ale przede wszystkim mają służyć przez kolejne lata szerokiemu gronu interesariuszy: instytucjom kultury, animatorkom i animatorom kultury czy decydentkom i decydentom do podejmowania decyzji w zakresie polityk kulturalnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ten dialog to zarazem pierwszy z elementów procesu, jakim jest przygotowanie wniosku w konkursie o tytuł ESK 2029. Bo kluczowym założeniem na każdym etapie jego tworzenia i realizacji jest partycypacyjność. Spotkanie zrealizowano z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

ar / pless.pl

źródło: Muzeum Miejskie w Tychach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.