pless.pl

Reklama

Foto

  • 20 stycznia 2023
  • 29 stycznia 2023
  • wyświetleń: 10555

Wycinka 126 drzew pod budowę chodnika

Wycinka drzew przy ul. Miodowej we Frydku - 17.01.2023 · fot. pless.pl
Na ul. Miodowej we Frydku trwa inwestycja polegająca na poszerzeniu jezdni oraz budowie chodnika. W związku z tym przeprowadzono wycinkę 126 drzew. Sprawę wyjaśnia Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Głównymi celami inwestycji są poszerzenie jezdni do 5,5 m oraz budowa chodnika. W związku z przebudową ulicy Miodowej we Frydku część drzew, które znajdują się w pasie drogi, musiała zostać usunięta, bowiem ze względu na bliskość budynków oraz ogrodzeń nie było możliwości zaprojektowania drogi wraz chodnikiem tak, aby zachować istniejący drzewostan.

Obecnie ulica Miodowa ma szerokość od 4,5 do 5,5 m. Pas drogowy ograniczony jest istniejącą zabudową. W przypadku drogi powiatowej minimalna szerokość jezdni to 5,5 metra, a minimalna szerokość chodnika - 2,0 m.

Jak wyjaśnia Mariusz Farat z Powiatowego Zarządu Dróg, drzewa rosły w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi jezdni, nierzadko na skarpach istniejących rowów lub śladzie rowu. Niestety, zaprojektowanie jezdni o normatywnych parametrach - szerokość jezdni 5,5 metra wraz z chodnikiem 2,0 m, poboczem 1,0 m oraz przynajmniej jednostronnym odwodnieniem - rów otwarty o skarpach 1 do 1,5 wiąże się z koniecznością zajęcia dużej ilości terenu.

Wycinka drzew przy ul. Miodowej we Frydku - 17.01.2023
Wycinka drzew przy ul. Miodowej we Frydku - 17.01.2023 · fot. pless.pl


Po zakończeniu inwestycji planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych na danym terenie. Przy inwentaryzacji drzew do usunięcia projektant przedstawił wstępną koncepcję. Nowe drzewa zostaną posadzone tam, gdzie to tylko będzie możliwe. Temat zostanie omówiony podczas spotkania z mieszkańcami, które zaplanowano na początek lutego.

O przebudowę ul. Miodowej we Frydku od lat wnioskowali mieszkańcy. To także zadanie wskazywane jako priorytet przez Gminę Miedźna przy wspólnym planowaniu inwestycji na drogach powiatowych. Na terenach przy ulicy powstała gęsta zabudowa jednorodzinna. Wzdłuż drogi znajdują się obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoła, sklepy czy kościół, które generują znaczący ruch pieszych. To niewątpliwie stanowiło główny powód wielu wniosków mieszkańców oraz samorządu lokalnego o rozbudowę drogi i budowę bezpiecznego ciągu pieszego.

Wycinka drzew przy ul. Miodowej we Frydku - 17.01.2023
Wycinka drzew przy ul. Miodowej we Frydku - 17.01.2023 · fot. pless.pl


- Projekt przebudowy dróg powiatowych w trakcie realizacji był konsultowany z władzami gminy, radnymi, sołtysami i przedstawicielami Rad Sołeckich. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, o których informacja pojawiła się wcześniej na stronach internetowych, ale też m.in. w sklepach i na tablicach informacyjnych. Wszelkie uwagi wniesione w tym czasie zostały dogłębnie przeanalizowane i uwzględnione przez zespół projektowy. W ten sposób wypracowano ostateczny zakres inwestycji - informują przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg.

Na I etap rozbudowy drogi Powiat Pszczyński pozyskał 11,4 mln zł dofinansowania w ramach funduszu "Polski Ład". Najniższa kwota złożona w przetargu wyniosła 14 mln 881 tys. zł. Wkład własny pokryją wspólnie Powiat Pszczyński i Gmina Miedźna.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.