pless.pl

Reklama

Foto

  • 10 stycznia 2023
  • 14 stycznia 2023
  • wyświetleń: 5120

Powołano Forum Seniorów, by lepiej poznać potrzeby osób starszych

Forum Seniorów Powiatu zainaugurowało działalność - 9.01.2023 · fot. Powiat
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego powołał Forum Seniorów na kadencję 2023-27. W jego składzie znaleźli się przedstawiciele wszystkich gmin powiatu. Forum powstało, aby samorząd mógł jeszcze lepiej poznać potrzeby osób starszych oraz wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie.

- Idea, która nam przyświeca, jest prosta. Chcemy, żeby aktywni seniorzy działający na rzecz innych seniorów na terenie naszego powiatu mieli przestrzeń do współpracy, wymiany doświadczeń, co spowoduje, że życie naszych mieszkańców-seniorów będzie ciekawsze. Jako Zarząd Powiatu liczymy, że uda nam się skorzystać z bogatego doświadczenia członków Forum. Jest w nich olbrzymi potencjał, mają wielki dorobek, który z pewnością zostanie zwielokrotniony - mówiła starosta Barbara Bandoła podczas inauguracyjnego posiedzenia Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego kadencji 2023-27.

W skład Forum zostało powołanych 16 seniorów - osób powyżej 55. roku życia, które cieszą się zaufaniem społecznym - zostały skierowane przez organizacje senioralne lub otrzymały poparcie osób starszych.

Starosta Barbara Bandoła, wicestarosta Damian Cieszewski, członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły oraz sekretarz powiatu Szymon Sekta wręczyli członkom Forum Seniorów akty powołania. Następnie wszyscy członkowie złożyli ślubowanie oraz wybrali ze swojego grona zarząd

Przewodniczącą Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego w kadencji 2023-27 została wybrana Danuta Brandys z Pawłowic, emerytowana nauczycielka, która zajmuje się pracą społeczną i kulturalną oraz prowadzi zajęcia dla seniorów. - Nasze Forum ma na celu wymianę doświadczeń między nami. Będziemy dążyć do nawiązywania współpracy nie tylko z władzami powiatu, ale także naszych gmin oraz do pozyskiwania środków zewnętrznych na nasze działania - mówiła przewodnicząca.

Forum Seniorów Powiatu zainaugurowało działalność - 9.01.2023
Zarząd Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego: od lewej: Teresa Honysz, Danuta Brandys oraz Ewa Solich · fot. Powiat


Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego będzie współpracowało z Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, które pozyskuje środki na projekty dla seniorów. Mateusz Eichner, prezes CSR mówił, że mikołowska organizacja może wesprzeć Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego w kilku zakresach, m.in. w organizacji szkoleń, sieciowaniu z innymi forami i radami seniorów na Śląsku i nie tylko, przy realizacji projektów międzynarodowych, czy pozyskiwaniu środków na realizację inicjatyw dla seniorów w powiecie pszczyńskim.

Skład Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego kadencji 2023-27Danuta Brandys z Pawłowic - od kilkunastu lat aktywnie udziela się w zarządzie Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach. Obecnie jest też instruktorem przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach - pracuje z dziećmi w ramach edukacji regionalnej, prowadzi Dziecięcy Zespół Regionalny "Pawłowice", a także cotygodniowe spotkania z seniorami w ramach programu "Aktywni, bezpieczni, zdrowi" przy GOK-u w Pawłowicach.

Renata Domżoł z Gilowic, gmina Miedźna - po przejściu na emeryturę zajęła się działalnością społeczną. Jest współzałożycielką Miedźniańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W pierwszej kadencji była prezeską obecnie przewodniczy Komisji Rewizyjnej.

Jadwiga Hołownia z Pszczyny - od 10 lat związana z Pszczyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za organizowanie wyjazdów sportowych, kulturalnych i turystycznych.

Teresa Honysz z Suszca - mocno angażuje się w działalność społeczną na rzecz uchodźców z Ukrainy nadzorowaną przez suszecki GOK.

Łucja Krutak z Woli
- Od kilkudziesięciu lat zajmuje się działalnością społeczną. Od 2003 roku jest prezeską Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Miedźnej. Jest również przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Katowicach oraz członkinią założycielką Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Pszczyńska, wiceprzewodniczącą Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, a także członkinią KGW w Woli.

Witold Krych z Pszczyny - działacz PTTK. Zajmuje się organizowaniem spływów kajakowych. Został uhonorowany srebrną odznaką PTTK. Jest także działaczem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych - oddział w Bielsku-Białej.

Barbara Manowska z Kobielic, gmina Suszec - działaczka społeczna, wolonatariuszka, opiekunka osób starszych.

Andrzej Morkisz z Gilowic, gmina Miedźna - jest członkiem Rady Sołeckiej w Gilowicach oraz członkiem Zarządu Miedzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Danuta Nowak z Pawłowic - jest członkinią Rady Sołeckiej w Pawłowicach oraz przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Wojennych oddział Miejski Jastrzębie Zdrój, koło nr 5 w Pawłowicach.

Małgorzata Paszek z Goczałkowic-Zdroju - jest zaangażowanym samorządowcem i aktywnym działaczem w gminie Goczałkowice-Zdrój. Po przejściu na emeryturę w 2009 r. założyła koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju. Do dziś jest jego przewodniczącą. Pani Małgorzata angażuje się też w działalność KGW Goczałkowice-Zdrój oraz zespołu Folklorystycznego Goczałkowice. Od 2010 r. jest radną gminy Goczałkowice-Zdrój. Od 18 lat jest także aktywnym wolontariuszem Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Joanna Słowińska z Pawłowic - w latach 1998-2002 była radną I kadencji Rady Powiatu Pszczyńskiego. Była także sołtysem oraz radną Rady Miejskiej w Białej. Przynależy do stowarzyszenia "Ziemia Pszczyńska". Ostatnio chętnie brała udział w spotkaniach z cyklu "Aktywni, Bezpieczni i Zdrowi", które organizowane były przez Pawłowicki GOK.

Ewa Solich z Mizerowa, gmina Suszec - działaczka społeczna zaangażowana w działalność na rzecz dzieci chorych na SMA - organizowała kiermasze w Warszowicach i w Mizerowie. Pracowała z pacjentami chorującymi na Alzhaimera i demencje starczą.

Piotr Skowron z Pszczyny - jest działaczem społecznym i sportowym specjalizującym się w piłce nożnej; przewodniczący koła nr 1 Pszczyna Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz prezes Pszczyńskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.

Donata Szałaśna z Kobióra
- przez wiele lat była dyrektorką kobiórskiego GOK-u. Działaczka społeczna. Od 2001 roku związana z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobiórze. Od 2014 roku jest jego przewodniczącą.

Anna Tyc z Pszczyny - od 10 lat jest skarbnikiem Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjuje przedsięwzięcia realizowane przez UTW. Działaczka społeczna, wolontariuszka. W 2014 roku została nagrodzona w konkursie Wolontariusz Roku.

Grażyna Żurek z Goczałkowic-Zdroju - emerytowana pielęgniarka od lat zaangażowana w życie społeczne gminy i parafii. Od wielu lat jest członkinią stowarzyszenia rodzin katolickich. Jest też aktywną członkinią komitetów rodzicielskich placówek oświatowych. Pani Grażyna należy również do koła emerytów i rencistów i inwalidów. Jest też prężną działaczką Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury.

BM / pless.pl

źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.