pless.pl

Reklama

Foto

  • 26 grudnia 2022
  • wyświetleń: 1851

Baba Jaga zaprasza do lasu!

Ścieżka przyrodnicza "Dolina Baby Jagi" w rezerwacie Babczyna Dolina - 12.2022 · fot. Nadleśnictwo Kobiór
W rezerwacie "Babczyna Dolina" na terenie gminy Suszec otwarto ścieżkę przyrodniczą "Dolina Baby Jagi". Teraz lepiej możemy poznać ten niezwykle cenny zakątek Nadleśnictwa Kobiór, który obfituje w rzadkie gatunki mszaków, rosnące wzdłuż meandrującego tutaj Korzeńca Południowego.

Słowo "babczyna" w nazwie rezerwatu pochodzi od słowa "babka", a miejscowa wieść niesie, że kiedyś w tym rejonie, daleko za wsią Kobiór, ktoś taki zamieszkiwał w głębokim lesie. Czy była to Baba Jaga? Niewykluczone...

Ścieżka biegnie wzdłuż drogi leśnej przy granicy rezerwatu. Trasę wyznacza 7 tablic edukacyjnych: 1. Rezerwat przyrody "Babczyna Dolina", 2. Martwe drewno i jego rola - drugie życie drzewa, 3. Torfowisko - dlaczego tak mokro? 4. Poznajemy las łęgowy, 5. Oddziały leśne - podział powierzchniowy lasu, 6. Płazi raj, 7. Meandry, starorzecza Korzeńca- zawiłości wodnej drogi.

Na barwnych tablicach zaprezentowane są informacje i zdjęcia związane z charakterystycznymi elementami przyrodniczymi, jakie możemy spotkać na terenie rezerwatu, zarówno te związane ze światem roślin, jak i zwierząt. Na ścieżce poznamy bioróżnorodność przyrody oraz charakterystykę ekosystemu wodnego. Będzie więc to doskonałe miejsce do zorganizowania zajęć edukacyjnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska oraz ze środków własnych Nadleśnictwa Kobiór. Partnerem Nadleśnictwa Kobiór po stronie czeskiej jest miasto Frydlant nad Ostravici. Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy polsko-czeskiej oraz polepszenie warunków ruchu turystycznego w terenie przygranicznym.

W otwarciu ścieżki wzięli udział m.in. leśnicy, samorządowcy, przyrodnicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobiórze.

ar / pless.pl

źródło: Nadleśnictwo Kobiór

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.