Reklama

Foto

 • 30 maja 2022
 • 3 czerwca 2022
 • wyświetleń: 14144

Nasze gminy z dotacjami na drogi i kanalizację z Polskiego Ładu!

Spotkanie podsumowujące wyniki naboru wniosków do II edycji Polskiego Ładu - 30.05.2022 · fot. Katarzyna Raszka, pless.pl
W poniedziałek, 30 maja ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wszystkie gminy powiatu pszczyńskiego otrzymały dotacje na ważne prace. Wśród nich są głównie przebudowy dróg oraz inwestycje w oczyszczalnie ścieków. Ale przyznano też pieniądze na rozbudowę i termomodernizację szkoły oraz na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, wszystkie samorządy w Polsce, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków.

Również gminy powiatu pszczyńskiego będą mogły zrealizować ważne projekty. W poniedziałek po ogłoszeniu wyników naboru w biurze poselskim Grzegorza Gaży w Pszczynie odbyło się spotkanie podsumowujące.

Oto lista dofinansowanych inwestycji w poszczególnych gminach:

Gmina Pszczyna • Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna - ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie.


Łączna kwota dotacji: 5 000 000 zł.

Przypomnijmy, że w ramach drugiego naboru gmina Pszczyna starała się również o;

 • Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna (sołectwo Piasek);
 • Modernizację dwóch oczyszczalni ścieków w gminie Pszczyna tj. oczyszczalni cieków "Pszczyna" oraz oczyszczalni ścieków w Wiśle Wielkiej. Pisaliśmy o tym tutaj.


Niestety na realizację tych inwestycji nie przyznano gminie funduszy.

- Rozbudowa kanalizacji pozostaje bardzo ważnym zadaniem. Realizacja takiej inwestycji wymaga jednak olbrzymich środków finansowych. Wiem, że oczekiwania mieszkańców są, aby to przedsięwzięcie zostało zrealizowane, dlatego będziemy kontynuować starania o niezbędne na ten cel fundusze - zapowiada burmistrz.

Gmina Goczałkowice-Zdrój • Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. wraz z  przebudową obiektu mostowego oraz budową parkingu.
 • Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej  oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1.


Łączna kwota dotacji: 10 632 305 zł.

Gmina Miedźna • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Wola.


Łączna kwota dotacji: 4 940 000 zł.

Gmina Pawłowice • Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach-poprawa układu komunikacyjnego - 5 mln zł.
 • Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Pawłowice - 6,5 mln zł.


Łączna kwota dotacji: 11 549 300 zł.

Gmina Suszec • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach - 4,2 mln zł,
 • Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach - 4 mln zł.
 

Łączna kwota dotacji: 8 325 000 zł.

Gmina Kobiór


 
 • Przebudowa dróg gminnych - ulic Błękitnej i Tuwima w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą.


Łączna kwota dotacji: 5 000 000 zł.  

Powiat pszczyński • Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap1.


Łączna kwota dotacji: 11 400 000 zł.

Przed nami również ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie z trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, w której o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się samorządy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Przypomnijmy, że gmina Pszczyna złożyła wnioski o przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej na potrzeby edukacyjne i społeczne (w tym przedszkole) oraz o rozbudowę istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce.

- Bardzo się cieszę z przyznanych dotacji, bo przed nami kilka ważnych inwestycji. Niektóre wnioski nie zostały zaakceptowane, ale jeśli spojrzymy szerzej na wszystkie gminy i na to, jak wiele pieniędzy otrzymaliśmy jako powiat, to mówimy o dużym sukcesie. Powiat Pszczyński i Gmina Pawłowice otrzymały po 11 milionów złotych. To są kwoty znaczące, biorąc pod uwagę budżety poszczególnych samorządów. Składały one głównie wnioski dotyczące inwestycji drogowych. Inwestycje w kanalizację są bardzo kosztowne. W niektórych przypadkach komisja zasugerowała, by te projekty podzielić na mniejsze etapy. Jesienią kolejny nabór do Polskiego Ładu. Wówczas będzie można ponownie złożyć wniosek o dotację na zadania, które tym razem się nie zakwalifikowały. Życzę wszystkim samorządowcom, żeby projekty, które na tę chwilę są rozpatrzone pozytywnie, zostały zrealizowane - komentuje poseł PiS Grzegorz Gaża.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.