Reklama

Foto

  • 15 maja 2021
  • 17 maja 2021
  • wyświetleń: 11773

Jak przebiega remont Zameczku Myśliwskiego Promnice?

Trwa remont Zameczku Myśliwskiego Promnice - 05.2021 · fot. M. Dąbrowska / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Trwają roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego z naprawą i konserwacją więźby dachowej i odtworzeniem instalacji odgromowej przy Zameczku Myśliwskim Promnice. Jak ustalono na podstawie kwerendy archiwalnej budynek historycznie był kryty podwójnym łupkiem w stylu staroniemieckim a nie jak dotychczas gontem.

W środę, 12 maja dokonano odbioru częściowego wykonanych robót. Dotychczas położono nowe pokrycie wieży zachodniej oraz ozdobnych wieżyczek i częściowo połaci południowej. Ponadto wykonano naprawę części więźby dachowej (wzmocnienie, uzupełnienie ubytków, wprowadzenie ochrony antyogniowej, zabezpieczenie przeciwko insektom i grzybom), założono część nowych obróbek blacharskich oraz oczyszczono i zabezpieczono elementy drewniane lukarn na połaci południowej. Pięknie prezentują się także zabytkowe wiatrowskazy. Na efekt końcowy będzie jeszcze trzeba poczekać do jesieni.

Od 2018 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie prowadzi prace zabezpieczające i remontowe. Dotychczas wykonano m. in. wymianę okładzin schodów wejściowych na kamienne, remont schodów wejściowych do baszty, izolację pionową ścian przyziemia, instalację ppoż. oraz inne pilne, bieżące naprawy. Planowane jest wykonanie badań konserwatorskich wnętrza.

Trwa remont Zameczku Myśliwskiego Promnice - 05.2021
Trwa remont Zameczku Myśliwskiego Promnice - 05.2021 · fot. M. Dąbrowska / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w


Budynek dawnego zameczku myśliwskiego, położony nad Jeziorem Paprocańskim w Kobiórze, wzniesiony w 1861 r., odbudowany po pożarze w 1868 r. wg projektu Oliviera Pavelta, dla księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha XI von Hochberga - został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 13.04.1963 r.

BM / pless.pl

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.