Reklama

Foto

  • 19 grudnia 2020
  • 22 grudnia 2020
  • wyświetleń: 7089

Prace remontowo-konserwatorskie Zameczku Myśliwskiego Promnice

Prace remontowo-konserwatorskie Zameczku Myśliwskiego Promnice · fot. J. Gałaszek / Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Trwają prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Zameczku Myśliwskim Promnice.

Na spotkaniu przedstawicieli wykonawcy, projektanta, inspektora nadzoru i Muzeum, które odbyło się 9 grudnia, określono ostateczny układ pokrycia dachowego zgodnie z zachowaną dokumentacją fotograficzną z końca lat 70. XX w. Zatwierdzono także sposób zabezpieczenia i uszczelnienia połaci dachowych.

W pierwszym etapie prac remontowych wykonano izolacje pionowe i poziome, a także renowacje schodów zewnętrznych. Zakres prac obecnie realizowany polega m.in. na wymianie pokrycia dachowego z naprawą i konserwacją więźby dachowej i odtworzeniem instalacji odgromowej, w celu właściwego zabezpieczenia substancji zabytkowej przed dalszą destrukcją oraz przywrócenia pełnych walorów historycznych i estetycznych.

Prace remontowo-konserwatorskie Zameczku Myśliwskiego Promnice
Prace remontowo-konserwatorskie Zameczku Myśliwskiego Promnice · fot. J. Gałaszek / Muzeum Zamkowe w Pszczynie


Ze względu na awaryjny stan pokrycia dachowego i jego nieszczelność, całe poszycie zostało uprzednio, w trybie pilnym, tymczasowo zabezpieczone folią przymocowaną kontrłatami do gontu. Istniejące wtórne pokrycie dachowe w postaci gontu drewnianego ułożonego na łatach nie kwalifikuje się do wymiany z powodu dużych nieszczelności, rozluźnienia, rozłupania i ubytków. Nieprawidłowości te miały bezpośredni wpływ na stan zachowania konstrukcji dachu oraz przyczyniły się do zalewania pomieszczeń. Konieczna jest zatem niezwłoczna naprawa więźby istniejącej (m. in. jej wzmocnienie, uzupełnienie ubytków, wprowadzenie ochrony antyogniowej, zabezpieczenie przeciwko insektom i grzybom).

Przewidziany zakres prac obejmuje również demontaż dekoracyjnych elementów metalowych, a następnie poddanie ich pracom konserwatorskim. Wewnątrz budynku kontynuowane są zadania przy zakładaniu instalacji alarmowej, naprawie uszkodzonych tynków, a następnie planowane jest rozpoczęcie prac malarskich.

Więcej informacji i ikonografia archiwalna dostępna jest w poniższym poście Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Loading...

BM / pless.pl

źródło: Muzeum Zamkowe, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.