Reklama

Edukacja

  • 29 czerwca 2023
  • wyświetleń: 1519

Zmarł Jan Krzepina - aktywny działacz Oddziału ZNP w Pszczynie

23 czerwca zmarł Jan Krzepina - Honorowy Przewodniczący Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Pogrzeb odbył się w środę, 28 czerwca w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie.

Jan Krzepina otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
Historyczne zdjęcie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w osobach od lewej: Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi Grażyna Bąba oraz uhonorowany Jan Krzepina, Świętochłowice, 22.10.2016r. · fot. Oddział ZNP w Pszczynie


Jan Krzepina przez kolejne kadencje w latach: 1989-1992, 1992-1994, 1994-1998, 1998-2002 i 2002-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w Pszczynie. Wśród podejmowanych działań należy wymienić:
  • aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych, pikietach i manifestacjach organizowanych przez ZG ZNP, OPZZ i Okręg Śląski ZNP w Warszawie i Katowicach w obronie godności pracownika administracji i obsługi, miejsc pracy i godziwego wynagrodzenia,
  • udział w sondażach, badaniach ankietowych i listach poparcia w obronie oświaty,
  • udział przy negocjacjach regulaminów wynagradzania, pracy i odzieży ochronnej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i o poprawę warunków pracy w placówkach oświatowych, podczas pełnienia wieloletniej funkcji Oddziałowego Koordynatora ZSIP,
  • promowanie organizacji związkowej poprzez udostępnianie członkom ZNP "Głosu Nauczycielskiego" i aktualizowanie oddziałowej gabloty związkowej,
  • mobilizację koleżanek i kolegów z Sekcji do czynnego włączania się w życie organizacji poprzez udział w imprezach i wycieczkach oddziałowych,
  • aktywny udział w zebraniach, szkoleniach wyjazdowych i uroczystościach związkowych,
  • organizowanie pomocy dla potrzebujących poprzez wnioskowanie o zapomogi losowe i zdrowotne z funduszy związkowych.


Podczas obchodów 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pszczynie Jan Krzepina został odznaczony medalem pamiątkowym "100-Lecia ZNP" wraz z leksykonem ZNP.

Od roku 2006 był członkiem Zarządu Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w Pszczynie służąc nadal radą i pomocą w prowadzeniu Sekcji swoim następcom.

Jan Krzepina po przejściu na emeryturę 16.10.2016 r. na wniosek Zarządu Oddziału ZNP w Pszczynie został odznaczony tytułem Honorowego Przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi podczas obchodów XIV Dnia Związkowca w Świętochłowicach, 22 października 2016r.

Alina Michalak

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.