pless.pl

Reklama

Edukacja

  • 1 marca 2023
  • 5 marca 2023
  • wyświetleń: 3488

W Pawłowicach powstanie oddział przygotowania wojskowego?

Gmina Pawłowice chce utworzyć oddział przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach. W tej sprawie złoży wniosek do Ministra Obrony Narodowej.

Reklama

wojsko, żołnierz, armia
W Pawłowicach powstanie oddział przygotowania wojskowego? · fot. pixabay.com


Decyzją radnych gmina złoży wniosek do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zezwolenia na utworzenie od września oddziału przygotowania wojskowego w liceum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

W uzasadnieniu uchwały w tej sprawie, nad którą radni pochylili się podczas sesji we wtorek, 28 lutego czytamy, że w związku z nowelizacją z dnia 1 stycznia 2020 r. ustawy o prawie oświatowym w szkołach publicznych i niepublicznych mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego. W takich oddziałach będą prowadzone zajęcia z zakresu edukacji wojskowej, zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej. Wójt Gminy Pawłowice, chcąc podtrzymać tradycję rozpoczętą w 2006 roku, a związaną z wprowadzeniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II klas wojskowych z poszerzonym autorskim programem nauczania z zakresu obronności, wystąpi z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej celem rozpoczęcia procedury zmierzającej do wydania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej, uprawniającej do otwarcia oddziału przygotowania wojskowego.

Gmina zobowiąże się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

Do utworzenia oddziału zachęcał podczas sesji ppłk  Piotr Janosz
Do utworzenia oddziału zachęcał podczas sesji ppłk Piotr Janosz · fot. UG Pawłowice


Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność.

- Wśród korzyści dla absolwentów tej klasy jest skrócona służba w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - zachęcał podczas posiedzenia ppłk Piotr Janosz, który pełni rolę szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach. Na terenie podległym jednostce szkoła w Pawłowicach będzie drugą placówką z oddziałem przygotowania wojskowego. - Uczniowie będą szkoleni przez żołnierzy z regularnej jednostki wojskowej, otrzymają umundurowanie i wyposażenie dotowane z przez Ministerstwo Obrony Narodowej, będą mogli jeździć do jednostek wojskowych i tam pobierać praktyki. Jestem pewien, że ranga szkoły wzrośnie. Obecnie działa w niej klasa wojskowa - wspomniał.

Za utworzeniem oddziału radni zagłosowali jednogłośnie.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.