pless.pl

Reklama

Edukacja

  • 23 lutego 2023
  • wyświetleń: 2427

Likwidacja Szkoły Policealnej i Liceum dla Dorosłych w Woli

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a także Szkoła Policealna w Woli zostaną zlikwidowane. Taką decyzję podjęła w środę, 22 lutego Rada Powiatu Pszczyńskiego. Powodem jest brak kandydatów. Pozostałe szkoły w ZSZiO - technikum i szkoła branżowa - nadal funkcjonują i w kolejnym roku szkolnym prowadzone będą do nich nabory.

Reklama

ZSZiO Wola, Zespół Szkół Zawodowych
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli · fot. pless.pl


W uzasadnieniu przyjętej przez Radę Powiatu Pszczyńskiego uchwały czytamy, że Szkoła Policealna w Woli od 2015 roku nie kształci żadnych słuchaczy. Brak kandydatów do kształcenia w oferowanych przez szkołę kierunkach jest powodem jej likwidacji. Z kolei w roku szkolnym 2018/19 zakończona została edukacja przez ostatnią grupę słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Woli. Obecnie nie ma kandydatów do kształcenia w tym typie szkoły.

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo oświatowe: szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Ponadto, w uzasadnieniu czytamy, że o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Woli oraz Szkoły Policealnej w Woli, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zostanie zawiadomiony organ wykonawczy Gminy Miedźna.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Woli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, ul. Poprzeczna 1a

ZA (18): Babiński Andrzej, Bandoła Barbara, Bańczyk Roman, Boba Bogumiła, Cieszewski Damian, Gąska Helena, Goik Zdzisław, Grygier Zdzisław, Lala Wojciech, Orlik Janusz, Pabin Józef, Pudełko Michał, Ryt Stefan, Sadza Paweł, Spyra Krzysztof, Szostak Krystian, Szwarc Marian, Wanot Grzegorz.

PRZECIW (1): Malcher Aleksander

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Kocurek Danuta

NIEOBECNI (3): Lipus Waldemar, Lucjan Marek, Wojciech Alojzy


Wyniki głosowania imiennego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, ul. Poprzeczna 1a

ZA (17): Babiński Andrzej, Bandoła Barbara, Bańczyk Roman, Cieszewski Damian, Gąska Helena, Goik Zdzisław, Grygier Zdzisław, Lala Wojciech, Orlik Janusz, Pabin Józef, Pudełko Michał, Ryt Stefan, Sadza Paweł, Spyra Krzysztof, Szostak Krystian, Szwarc Marian, Wanot Grzegorz.

PRZECIW (1): Malcher Aleksander

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Boba Bogumiła, Kocurek Danuta

NIEOBECNI (3): Lipus Waldemar, Lucjan Marek, Wojciech Alojzy


Jan Słoninka
Wójt gminy Miedźna Jan Słoninka · fot. transmisja Sesji Rady Powiatu


Podczas sesji głos w tej sprawie zabrał wójt gminy Miedźna: - Prosiłbym, aby w przyszłości - przez wzgląd na dobrą współpracę i wzajemny szacunek powiatu do gminy Miedźna - o takich zamiarach informować wcześniej. To się odbija na naszej lokalnej, gminnej społeczności. W uzasadnieniu uchwały napisano, że "o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Woli oraz Szkoły Policealnej w Woli, powiadomić co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji", czyli my jako gmina Miedźna zostaliśmy postawieni post factum i nie mamy nic do powiedzenia. Mam prośbę, abyśmy o tych decyzjach dotyczących naszej gminy wiedzieli trochę wcześniej, abyśmy mogli porozmawiać i wymienić swoje poglądy i spostrzeżenia w tym zakresie - mówił Jan Słoninka.

Na ten apel odpowiedziała starosta, która podkreśliła, że powiat ceni sobie współpracę, szczególnie z tymi gminami, które prowadzą szkoły średnie. - Pan starosta niezwykle dba o to, żeby była wymiana informacji między samorządami, które prowadzą szkoły ponadpodstawowe, właśnie w tym czasie, kiedy borykamy się ze skutkami reformy z 2017 roku. Współpraca, wymiana informacji między nami jest niezbędna - zauważyła Barbara Bandoła.

Starosta dodała, że przyjęte uchwały są efektem wniosku, który złożyła komisja rewizyjna po ostatniej wizycie w siedzibie szkół i dotyczą placówek, które już nie funkcjonują tj. szkoły dla dorosłych i szkoły policealnej.

Zdzisław Grygier
Radny Zdzisław Grygier · fot. transmisja Sesji Rady Powiatu


O głos poprosił też Zdzisław Grygier, który jest członkiem komisji rewizyjnej. - W ZSZiO w Woli mamy dwie szkoły: technikum i branżówkę. Tylko w technikum jest jedna jedyna klasa licząca 22 osoby, które "kosztują" 1 mln 140 tys. zł, stąd sugestia komisji rewizyjnej, żeby tę szkołę wygasić, jeśli nie będzie naboru. Proszę się nie zdziwić, jeśli taki wniosek padnie np. we wrześniu, kiedy się okaże, że nie ma naboru - mówił.

Tę wypowiedź doprecyzował Roman Bańczyk, który wyjaśnił, że wspomniana przez radnego kwota to są koszty, które ponosi powiat, po odliczeniu subwencji. Całkowite koszty są dużo wyższe.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.