pless.pl

Reklama

Edukacja

 • 21 października 2022
 • wyświetleń: 1025

[ZDJĘCIA] Dzień Edukacji Narodowej w gminie Suszec

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowano wszystkim pracownikom oświaty z gminy Suszec za poniesiony trud w roku szkolnym 2021/22. Uczniowie zostali wyróżnieni stypendium wójta oraz nagrodami wójta za osiągnięcia w nauce.

Reklama

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Suszec - 14.10.2022 · fot. UG Suszec


Nauczycielom i dyrektorom szkół oraz przedszkoli wręczono nagrody wójta gminy Suszec. Podziękowano wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty, którzy prowadzili zdalne i hybrydowe nauczanie, zajęcia dla uczniów z Ukrainy oraz sprawowali opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, za codzienny trud i poświęcenie w edukowanie uczniów i dzieci w tych trudnym czasach.

Dyrektorom szkół i przedszkoli podziękowano też za przygotowywanie placówek zgodnie z wymogami epidemicznymi, przygotowanie procedur zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz za dostosowanie organizacji nauczania i opieki do warunków lokalowych.

Wspomniano także o codziennym trudzie pracowników obsługi i administracji, którzy starali się, by utrzymywać pomieszczenia szkolne zgodnie z wymogami sanitarnymi i dbali o bezpieczeństwo uczniów.

Życzenia złożono również emerytom i rencistom, którzy z perspektywy swoich doświadczeń zawodowych obserwują aktualną, bardzo zmienną sytuację w systemie oświaty.

Nagrody otrzymali następujący nauczyciele:

 • Janina Habor - ZSP Mizerów
 • Beata Kukla - ZSP Mizerów
 • Bogusława Krutak - Gałuszka - ZSP Mizerów
 • Alina Kunicka- Kumor - ZSP Kryry
 • Zofia Dytkowicz - ZSP Kryry
 • Anna Antończyk - ZSP Kryry
 • Mirosława Spyra - Przedszkole Suszec
 • Magdalena Trojniarz - Przedszkole Suszec
 • Irena Zielonka - ZSP Rudziczka
 • Joanna Czech - ZSP Rudziczka
 • Jadwiga Czekaj - SP Suszec
 • Barbara Pastuszka - SP Suszec
 • Aneta Hanak - SP Suszec
 • Agata Szlachta - ZSP Radostowice
 • Krystyna Dajka - ZSP Radostowice
 • Małgorzata Jakubik - ZSP Radostowice
 • Renata Koczar - SP Kobielice
 • Jolanta Białas - SP Kobielice
 • Renata Ławniczek - SP Kobielice.


Wykaz uczniów otrzymujących stypendia Wójta Gminy Suszec oraz nagrody za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2021/2022

Stypendia Wójta

 • Mateusz Grzechnik - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, Szkoła Podstawowa w Suszcu, średnia ocen: 5,93; opiekun: Barbara Pastuszka, rodzice: Aleksandra i Arkadiusz Grzechnik;
 • Bartosz Michałkowski - Szkoła Podstawowa w Suszcu, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, średnia ocen: 5,0; opiekun: Barbara Pastuszka, rodzice: Magdalena i Tomasz Michałkowscy;
 • Julia Stanclik - Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, średnia ocen: 5,56, Szkoła Podstawowa w Suszcu; opiekun: Jadwiga Czekaj, rodzice: Małgorzata Stanclik;
 • Oliwia Skaźnik - Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, średnia ocen: 5,47, I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach; opiekun: Olga Marciniak- Szychta, rodzice: Agnieszka i Zbigniew Skaźnik.


Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce

 • Weronika Gałuszka - Szkoła Podstawowa w Suszcu - opiekun: Blandyna Godowska, rodzice: Aneta Gałuszka; szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w formie wolontariatu, średnia ocen: 5,0.
 • Lena Malinowska - Szkoła Podstawowa w Suszcu- opiekun: Daromiła Faruga, rodzice: Beata i Przemysław Malinowscy; 1 miejsce w szkolnym konkursie ekologicznym, 2 miejsce w szkolnym konkursie plastycznym "Najpiękniejsza maska karnawałowa", średnia ocen: 6,0.


Uczniowie wytypowani przez dyrektorów szkół za osiągnięcie wysokich wyników w nauce

 • Natalia Buchta - absolwentka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudziczce- osiągnęła wysoką średnią ocen, w okresie nauki w klasach IV- VIII otrzymywała świadectwa z wyróżnieniem, uzyskała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty: język polski- 93 %, język angielski- 100 %, matematyka- 100 %, była uczennicą sumienną, staranną, chętną do współpracy i pomocy innym.
 • Mikołaj Szlachta - uczeń Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kryrach- uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii.
 • Kinga Hanke - absolwentka Szkoły Podstawowej w Kobielicach- osiągnęła wysoką średnią ocen wraz z wzorowym zachowaniem, uzyskała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty: język polski- 91 %, matematyka: 100 %, język angielski: 100 %, uzyskała tytuł finalisty z Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie matematycznym "Kangur" i I miejsce w Wojewódzkim Konkursie plastycznym. Była wolontariuszką szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża.
 • Hanna Kurkowska - absolwentka Szkoły Podstawowej w Suszcu - uzyskała na świadectwie ukończenia szkoły wysoką średnią ocen oraz wzorowe zachowanie, brała udział w wielu akcjach charytatywnych na terenie szkoły i klasy, była aktywna artystycznie- śpiewała w chórze szkolnym i osiągała z nim wiele nagród, osiągała wysokie miejsca w grach i zabawach sportowych, biegach.
 • Amelia Olejarczyk - absolwentka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radostowicach- uzyskała wysoką średnią ocen, uzyskała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty: język polski- 84%, język angielski- 96%, matematyka- 96%, chętnie uczestniczyła w życiu szkoły, reprezentowała szkołę na uroczystościach i akademiach, prezentowała zawsze wzorową postawę uczniowską, przez cały okres edukacji uczestniczyła w zajęciach chóru szkolnego, który odnosił znaczące sukcesy w konkursach i prezentacjach: Srebrne Pasmo w Akademii Chóralnej- Śpiewająca Polska, I miejsce w XXIII Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej w Knurowie, współuczestniczyła w wojewódzkim projekcie "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- PAMIĘTAMY!", otrzymała w szkole tytuł Najlepszego Absolwenta.
 • Karolina Wziętek - absolwentka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mizerowie - osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, uzyskała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty: język polski- 89%, język angielski- 95%, matematyka: 100%, zdobyła III miejsce w Powiatowym konkursie biologiczno- chemicznym, począwszy od klasy IV aż do VIII uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią powyżej 5,55.

ar / pless.pl

źródło: UG Suszec

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.