Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Edukacja

  • 5 października 2020
  • wyświetleń: 896

I Kongres Samorządów Szkolnych gminy Pawłowice

30 września w Gminnym Ośrodku Kultury Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice zorganizowała I Kongres Samorządów Szkolnych. Celem Kongresu było zachęcenie młodych ludzi do wzięcia udziału w różnorodnych inicjatywach, które przyczynią się do ich samorozwoju, wzrostu pewności siebie, a także pozwolą na przeżycie niezapomnianej przygody. Kongres miał zatem trzy aspekty - edukacyjny, integracyjny, inspirujący.

I Kongres Samorządów Szkolnych gminy Pawłowice - 30.09.2020 · fot. Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice


Wzięli w nim udział członkowie Fundacji Wspierania Rozwoju Wsi z Warszawy, uczestnicy programu wymiany międzynarodowej FLEX Alumni Program, Wójt Gminy Pawłowice, radni MRG, przedstawiciele sześciu szkół wraz z opiekunami Samorządów Szkolnych.

Kongres otwarła przewodnicząca MRG Marta Gajda. Następnie przybyłych gości powitał Wójt Gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel oraz uroczyście wręczył powołania na kolejną, dwuletnią kadencję dla opiekunek MRG Moniki Klyszcz-Kaczmarek i Heleny Wosińskiej - nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka.

W kolejnej części Kongresu przewodnicząca MRG Marta Gajda opowiedziała o programie "Pole działania" oraz innych akcjach i działaniach aktywizujących młodzież, w których czynnie uczestniczy. Zaprezentowała też "Europejski portal młodzieżowy" zawierający informacje o możliwościach rozwoju dla młodych ludzi w całej Europie. Później głos zabrali zaproszeni goście - Mateusz Górecki i Mikołaj Knopek, którzy opowiedzieli zebranym o międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach FLEX Alumni Program.
Z wielkim zainteresowaniem zebrani wysłuchali wystąpienia Jędrzeja Godlewskiego - przedstawiciela Fundacji Wspomagania Rozwoju Wsi z Warszawy, który zobrazował działanie fundacji interesującą prezentacją multimedialną. Zaprosił uczniów do udziału w programie "Pole działania", który cyklicznie organizuje w Warszawie warsztaty dla młodzieży aktywnej społecznie.

I Kongres Samorządów Szkolnych gminy Pawłowice - 30.09.2020
I Kongres Samorządów Szkolnych gminy Pawłowice - 30.09.2020 · fot. Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice


Następnie Monika Wosińska - wiceprzewodnicząca MRG opowiedziała o historii powstania młodzieżowej rady i zachęcała zebranych do kandydowania w zbliżających się wyborach do MRG. Na zakończenie Monika Klyszcz-Kaczmarek, opiekunka MRG, podsumowała Kongres i serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, objętego honorowym patronatem Wójta Gminy Pawłowice oraz prezesa Oddziału ZNP w Pawłowicach.

- Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice składa serdecznie podziękowania dla sześciu szkół uczestniczących w I Kongresie Samorządów Szkolnych. Dziękujemy za docenienie naszych całorocznych wysiłków, celem organizacji kongresu oraz za udział w tym ważnym wydarzeniu następującym placówkom oświatowym i opiekunom Samorządów Szkolnych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach z mgr Justyną Zawieruchą, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach z mgr Kamilą Kwiatek, Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w Golasowicach z mgr Anną Pękal, Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Warszowicach z mgr Mariolą Pustelnik, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J.Korczaka w Pawłowicach z mgr Heleną Wosińską, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach z mgr Anną Kurpas-Adamską - komentują organizatorzy.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.