pless.pl

Reklama

Edukacja

  • 26 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 5197

Bezpieczny powrót do szkoły - apel wójta gminy Suszec do rodziców

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego, wójt gminy Suszec wystosował apel do rodziców dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych.

Drodzy Rodzice!

Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/ 2021. Jego otwarcie nastąpi jakże w odmiennych warunkach niż inne poprzednie. W dalszym ciągu jesteśmy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia związanego z COVID 19. Wiemy, że choroba ta szczególnie się rozprzestrzenia w wielkich skupiskach ludzkich, a z takimi będziemy mieli do czynienia. Doświadczenia poprzednich miesięcy tj. od marca br. wykazują, że jeżeli zachowamy wszystkie wymogi bezpieczeństwa wskazane przez MEN, GIS i MZ to od 1 września br. możemy się spodziewać w miarę bezpiecznego procesu edukacji naszych dzieci w systemie stacjonarnym, które tak bardzo jest potrzebne uczniom, ale i powszechnie oczekiwane przez nauczycieli. Ważne jest to, że jeżeli nastąpi zagrożenie epidemiczne w danej szkole/ oddziale, to dyrektor szkoły może zawiesić czasowo zajęcia, po zaopiniowaniu przez państwowego właściwego inspektora sanitarnego i uzyskaniu zgody organu prowadzącego i przejść na nauczanie zdalne lub mieszane (tzw. hybrydowe) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Proszę, aby w najbliższych dniach szczegółowo zapoznać się z wymogami bezpiecznego pobytu dzieci w szkołach i przedszkolach oraz regulaminów realizacji zadań szkoły lub przedszkola w okresie pandemii, przygotowanych przez dyrektorów szkół. Ze względu na w/w wymogi i zalecane obostrzenia, w szczególności w strefie "żółtej", w której dalej znajduje się nasz powiat, a także warunków lokalowych w danej szkole, mogą wystąpić sytuacje wydłużenia pracy danej szkoły nawet od godz. 7.00 do 17.00, przychodzenia do klas w ustalonych odstępach czasowych, konieczną zmianowość czy nawet do przeniesienia zajęć edukacyjnych do innej lokalizacji. Zalecenia przewidują również ograniczenia kontaktu osób trzecich w wydzielonych strefach. Ograniczenia mogą dotyczyć również zajęć świetlicowych, które zgodnie z wymogami MEN mają być organizowane w pierwszej kolejności dla dzieci rodziców pracujących (służb ochrony zdrowia, mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych).

Zwracam się w szczególny sposób do Rodziców dzieci w wieku 3-5 lat przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2020/21. Jeżeli jesteście Państwo w stanie zapewnić im opiekę w domu, to proszę nie przyprowadzać dzieci do przedszkola ze względu nie tylko na zagrożenie epidemiczne, ale ze względu w niektórych przypadkach na sale, których nie można dostosować powierzchniowo do ilości przyjętych dzieci, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. W tym zakresie proszę być w kontakcie z dyrektorem, aby ten mógł bezpiecznie organizować oddziały przedszkolne.

Proszę pamiętać, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby, to zgodnie ze wskazaniem lekarskim można pozostawić ucznia w domu i zapewnić mu kontakt ze szkołą na ten czas. Ważne jest zachowanie dystansu wszystkich uczestników procesu edukacji, a szczególnie w przestrzeniach wspólnych oraz stosowanie osłony ust i nosa oraz mycie i dezynfekcja rąk. Na nas wszystkich ciąży wielka odpowiedzialność. W obecnej sytuacji epidemii tylko wspólne współdziałanie samorządu, szkół, przedszkoli oraz Was drodzy Rodzice może uchronić nas od zarażenia i rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej choroby. Liczymy na rozsądek i jak zawsze na odpowiedzialne podejście do tego problemu.


Suszec, 25 sierpnia 2020 r.

Wójt Gminy Suszec,
Marian Pawlas

BM / pless.pl
źródło: UG Suszec

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus - raport

Publikujemy bieżące raporty Ministerstwa Zdrowia, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz powiatowego Sanepidu dotyczące sytuacji epidemiologicznej w powiecie pszczyńskim, regionie i kraju. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj