pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 4 maja 2020
  • wyświetleń: 3182

Goczałkowice: gminne przedszkola nie zostaną otwarte 6 maja

Przedszkola publiczne w Goczałkowicach-Zdroju nie zostaną otwarte 6 maja. Powody takiej decyzji tłumaczy w poniższym komunikacie Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Szanowni Rodzice,

Zdecydowaliśmy, że przedszkola publiczne w Goczałkowicach-Zdroju nie zostaną otwarte 6 maja. Decyzja została poprzedzona głęboką analizą faktycznych możliwości wznowienia działalności opiekuńczej w Publicznym Przedszkolu nr 1 oraz w Publicznym Przedszkolu nr 2, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytycznymi dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Wzięliśmy przy tym pod uwagę możliwości organizacyjne, lokalowe i kadrowe w obu placówkach, pamiętając, że nadrzędną sprawą i priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, personelu oraz rodziców, a zarazem przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.

Nasze przedszkola gminne pozostaną zamknięte do 24 maja. Do tego dnia - na chwilę obecną - rodzice mogą pobierać zasiłek opiekuńczy. Jednak jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju i regionie poprawi się, bierzemy pod uwagę wcześniejsze otwarcie placówek, o czym będziemy informować.

Niezwykle istotne przy podejmowaniu takiej decyzji były informacje przekazane przez dyrektorów gminnych przedszkoli. Po przedstawieniu zamierzeń przez premiera oraz opublikowaniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 gminne placówki wychowania przedszkolnego przystąpiły do wdrażania wydanych wytycznych. W tym miejscu należy wskazać, że nie sposób w tak krótkim czasie wprowadzić w życie wszystkich wytycznych.

Należy zwrócić uwagę też na inną, bardzo ważną kwestię. Być może istnieją przesłanki do szybkiego otwierania placówek wychowania przedszkolnego w innych regionach kraju, gdzie skala zakażeń jest dużo mniejsza. Jednak dane publikowane przez Ministerstwo Zdrowia są bezwzględne - od kilku dni to w województwie śląskim jest najwięcej zakażeń koronawirusem. W ostatnim czasie właśnie na Śląsku najczęściej odnotowywana jest największa liczba nowych zachorowań. W niektórych przypadkach dzienna liczba osób, u których stwierdzono występowanie COVID-19 w woj. śląskim przewyższa ogólną liczbę zachorowań na terenie innych województw odnotowaną od samego początku pandemii. Sytuacja na Śląsku nie poprawia się. Wzrasta też liczba zachorowań w samym powiecie pszczyńskim. Warto również pamiętać, że w goczałkowickim uzdrowisku funkcjonuje izolatorium dla osób zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia. Taka jest specyfika naszego regionu i naszej gminy, którą musimy brać pod uwagę przy podejmowaniu tak ważnej decyzji, jaką jest wznowienie działalności naszych gminnych przedszkoli.

Przeprowadziliśmy również rozeznanie wśród rodziców, m.in. poprzez opinie na Facebooku, za które bardzo dziękuję. W zdecydowanej większości rodzice przyznali, że w obecnej sytuacji nie wyślą swojego dziecka do przedszkola.

Rozumiem, że dla niektórych rodziców dalsze zawieszenie działalności przedszkoli oznaczać będzie dalsze utrudnienia, czyli na przykład brak możliwości powrotu do pracy. Proszę jednak o zrozumienie: bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Wznowienie działalności opiekuńczej w gminnych przedszkolach z dniem 6 maja byłoby działaniem bardzo ryzykownym, także ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, personelu oraz rodziców i całej społeczności lokalnej, w naszej ocenie w pełni uzasadnione jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju.

W chwili obecnej, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i życie innych, robimy wszystko, aby nasze przedszkola były jak najlepiej przygotowane na powrót dzieci.


Z wyrazami szacunku,
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

BM / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.