Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Edukacja

  • 10 marca 2020
  • 11 marca 2020
  • wyświetleń: 8056

W "Samochodówce" powstanie szkoła branżowa II stopnia

Szkolnictwo zawodowe w Pszczynie będzie się nadal rozwijać. W tym roku szkoły branżowe I stopnia, które powstały po reformie edukacji z 2017 roku kończą pierwsi absolwenci. W związku z tym zostanie otworzona dwuletnia szkoła branżowa II stopnia, do której rekrutacja będzie prowadzona już na rok szkolny 2020/2021. Branżówka II stopnia w Pszczynie powstanie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema.

PZS nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie
fot. ar / pless.pl


To dobra wiadomość dla tych, którzy przy wyborze szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej nie zdecydowali się na technikum. Teraz uczniowie mają otwartą drogę do dalszego kształcenia, również wyższego, bo szkoła branżowa II stopnia kończy się maturą. Absolwent uzyska tytuł technika w zawodzie. Jak przekonuje dyrektor PZS nr 1, Teresa Wojtanowicz szkoła da uczniom lepsze perspektywy rozwoju zawodowego.

- Szkoła branżowa II stopnia pozwala uzyskać tytuł technika, co jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu mistrza w rzemiośle. To daje szerokie możliwości. Absolwenci mogą otwierać swoje zakłady, i przyjmować uczniów po skończeniu kursu pedagogicznego - mówi Teresa Wojtanowicz.

Kształcenie ogólne na II stopniu będzie się odbywać w łączonych grupach, zaś kształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych właściwych dla danego kierunku nauczania, prowadzonych przez szkołę. Stanowić to będzie integralną całość. Zajęcia będą odbywały się 3 lub 4 razy w tygodniu w formie stacjonarnej (wieczorowej). Siedzibą szkoły będzie budynek przy ul. Józefa Poniatowskiego 2, a jej dodatkowe lokalizacje będą mieścić się, tak jak w przypadku pozostałych oddziałów PZS nr 1,w budynkach przy ul. Kopernika 5, ul. Bogedaina 20( Warsztaty Szkolne)i Bogedaina 21.

Na II stopniu mogą być nauczane zawody, które są kontynuacją ze szkoły branżowej I stopnia.

W PZS nr 1 zostaną otwarte następujące kierunki kształcenia zawodowego:
  • technik mechanik - podbudowa ślusarz, operator obrabiarek skrawających,
  • technik pojazdów samochodowych - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • technik usług fryzjerskich
  • technik elektryk
  • technik inżynierii sanitarnej - monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych.


Kierunki te zostały wybrane po analizie rynku pracy i rozmowach z uczniami. W tych zawodach w Branżówce I stopnia kształci się duża ilość uczniów i są one pożądane na rynku pracy.

Utworzenie szkoły branżowej II stopnia nie jest obligatoryjne dla placówek. "Samochodówka" zdecydowała się na taki krok z powodu dużego zainteresowania kontynuacją nauki wśród uczniów. O miejsce w szkole będą mogli ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, jak również absolwenci, którzy zaczęli naukę w zasadniczej szkole zawodowej od roku szkolnego 2012/2013 (po pierwszej reformie szkolnictwa zawodowego) i ukończyli ją w 2015 roku lub później.

- Wychodzimy uczniom naprzeciw, żeby mogli kontynuować naukę. Od 2012 roku z powodu reformy nie było możliwości kontynuacji edukacji w PZS nr 1 po ukończeniu szkoły zawodowej. Zdobycie tytułu technika po zawodówce, po zlikwidowaniu techników uzupełniających, wymagało ukończenia II i III klasy liceum ogólnokształcącego oraz zaliczenia kursów zawodowych, których trzeba było szukać w Centrach Kształcenia Ustawicznego. Od września 2020 pojawi się możliwość nauki w szkole branżowej II stopnia, a co za tym idzie możliwość kontynuacji nauki na miejscu, w naszej szkole - tłumaczy Teresa Wojtanowicz.

Dyrektor szkoły zapewnia, że szkoła nie będzie miała problemów z dostępnością pomieszczeń lekcyjnych bo zajęcia w branżówce II stopnia będą obywały się w trybie wieczorowym. Ponadto w bieżącym roku szkolnym, w związku z przyjęciem do szkoły tzw. podwójnego rocznika, powiat dofinansował reorganizację warsztatów szkolnych - powstały specjalistyczne pracownie. Przekazano też PZS nr 1 budynek przy Bogedaina 20, kiedyś należący do PZS nr 2 im. Karola Miarki. Przeniesiono tam część zajęć z nauczania teoretycznego zawodowego i kształcenia ogólnego. Planowane są dalsze remonty i doposażenia.

Czy wystąpią problemy kadrowe? Trzeba zaznaczyć, że w zakresie kształcenia zawodowego występują one już od kilku lat. - Nasza szkoła stara się zatrudniać dobrych nauczycieli zawodowców, co jest dużym wyzwaniem z powodu braku chętnych. Przed otwarciem szkoły II stopnia będzie prowadzony nabór nowych nauczycieli kształcenia zawodowego - zapowiadaTeresa Wojtanowicz.

Uchwała w sprawie utworzenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 została podjęta na ostatniej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego, 19 lutego.

ar / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.