pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 4 listopada 2019
  • wyświetleń: 1153

Konkurs Gwarowy "Pogodejmy po naszymu"

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza szkoły podstawowe powiatu pszczyńskiego do udziału w XXII Międzygminnym Konkursie Gwarowym "Pogodejmy po naszymu".

Naszym celem jest przybliżenie najmłodszym mieszkańcom ziemi pszczyńskiej piękna naszego języka i ocalenie od zapomnienia wartości tkwiących w kulturowym i społecznym otoczeniu uczniów.

XXII Międzygminny Konkurs Gwarowy organizujemy z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej ziemi. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy z każdej szkoły maksimum dwóch uczestników: po jednym z klasy drugiej i klasy trzeciej.

Uczestników prosimy o przygotowanie jednego utworu napisanego gwarą: poetyckiego lub fragmentu prozy.

Recytowany utwór może być wcześniej publikowany lub też specjalnie napisany na nasz konkurs.

Przy doborze repertuaru należy kierować się następującymi kryteriami: wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu, a także dobór dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych recytatora.

W ocenie recytatora będą brane pod uwagę następujące elementy: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 4 minut. Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

Ponadto, każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do przygotowania jednego słowa, zawartego w prezentowanym tekście i przetłumaczenia go z gwary śląskiej na język polski!

Konkurs odbędzie się w czwartek, 21 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach- Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 61.

Zagłoszenia prosimy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61 lub na adres: gok@goczalkowicezdroj.pl. Termin składania zgłoszeń według załączonego wzoru upływa z dniem 15 listopada 2019 roku.

new / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA

Moduł komentarzy chwilowo niedostępny. Pracujemy nad jego przywróceniem. Przepraszamy za niedogodności.