Reklama

Edukacja

 • 29 maja 2019
 • wyświetleń: 2741

Przygoda z nauką w szkołach w Woli trwa!

W styczniu 2019 roku dwie szkoły podstawowe z Woli tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego (Zespół Szkół w Woli) oraz Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli) rozpoczęły realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej "Przygoda z nauką".

Przygoda z nauką w Woli trwa!


Od początku roku dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu informatycznego za ponad 150 tysięcy złotych, a uczniowie codziennie biorą udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych.
Całkowita wartość projektu: 813 796,01 zł
Kwota dofinansowania: 732 416,41 zł

Co dzieje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli podczas realizacji projektu "Przygoda z nauką?"
Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - odbywają się różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne, z których większość jest realizowana indywidualnie. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych diagnoz, dla każdego ucznia lub grupy uczniów, został dobrany indywidualny program dopasowany do poziomu wiedzy, możliwości oraz umiejętności.

 • Poznaję i badam środowisko geograficzne
 • Uczę się dbać o swój organizm
 • Z komputerem poznaję świat
 • Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne
 • Lepiej słyszę
 • Omnibus
 • Piękny umysł
 • English? Why not?
 • indywidualna nauka pływania
 • Pierwszy krok do planowania rozwoju zawodowego
 • W stronę matematyki
 • Zajęcia z kształtowania umiejętności społecznych


Zajęcia w zakresie nauk ścisłych:
 • Matematyka multimedialna i w realu - zajęcia matematyczne, ukierunkowane na nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, utrwalanie stosownych algorytmów, rozwój logicznego i abstrakcyjnego myślenia dzięki wizualizacji graficznej, grom dydaktycznym, programów komputerowych.
 • Zajęcia z informatyki dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych, poruszane są zagadnienia m.in.: automatyka, grafika, projektowanie.
 • Cyfrowe laboratorium chemiczne - zajęcia z chemii.
 • Młody mechatronik - zajęcia z fizyki dla zainteresowanych poszerzaniem wiedzy oraz z wysokim potencjałem.


Pracownie chemiczna i fizyczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Woli zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt o wartości ponad 19 tys. zł.

W pracowni chemicznej zamontowano wyciąg chemiczny - dygestorium o wartości ponad 6 tys. zł. Dygestorium, służące do wykonywania doświadczeń chemicznych jest przeszklone, posiada system wentylacji - wywiewny (wbudowany wentylator), gniazdo 230V/50Hz (kroploszczelne), instalację: gazową i wodną oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Pracownia została wyposażona również w zestaw czujników dla chemii zawierający różnego rodzaju czujniki chemiczne do pomiarów, licznik kropel, kolorymetr, czujnik napięcia/natężenia prądu, sonda do błyskawicznego pomiaru temperatury.
Zakupiono również drukarkę 3D wraz z niezbędną żywicą i innymi elementami w kwocie ponad 11 tys. zł, którą uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli wykorzystują na zajęciach pn. "Młody Mechatronik".

Szkoła została również wyposażona w stację pogodową w postaci budki, w której znajduje się m.in. wiatrowskaz w postaci koguta, deszczomierz, higrometr, termometr oraz barometr.

Podczas zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele wykorzystują nowe pomoce dydaktyczne skierowane do dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, edukacyjne gry rozwijające u dzieci możliwość rozróżniania emocji, a także kształtowanie komunikacji, gry logopedyczne rozwijające wymowę głosek, zestawy do zajęć rytmiczno-ruchowych, domina logopedyczno-obrazkowe i wiele innych. Również na zajęcia z języka angielskiego zakupiono liczne pomoce edukacyjne m.in. maty, puzzle, planszowe gry językowe.

Co dzieje się w Zespole Szkół w Woli podczas realizacji projektu "Przygoda z nauką?"

W szkole zostanie utworzony Gabinet Dojrzałości Szkolnej, który będzie wspierał ucznia na etapie przekraczania progu szkolnego (diagnoza i pomoc) oraz wsparcie uczniów klas IV-VIII, posiadających specjalne potrzeby edukacyjne.

Pracownie tworzą nauczyciele wyszkoleni w zakresie rozpoznawania deficytów i trudności oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami. Troje nauczycieli Zespołu Szkół w Woli wzięło udział w szkoleniu "Terapia Biofeedback (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności". Nauczyciele otrzymali tytuł Trenerea Biofeedback EEG I stopnia. Podczas szkoleń nauczyciele zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykrywania dysfunkcji i diagnozowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

Gabinet Dojrzałości Szkolnej będzie pierwszym etapem rozpoznawania deficytów i trudności edukacyjnych u dzieci w szkole. W gabinecie będzie stosowana terapia Biofeedback, która przyczyni się do minimalizowania zaburzeń związanych z różnymi problemami szkolnymi, m.in. koncentracją, pamięcią, nadpobudliwością ruchową.

W ostatnim czasie wyposażono szkołę w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w Gabinecie Dojrzałości Szkolnej - urządzenie Biofeedback o wartości 14 tys. zł.

Przygoda z nauką w Woli trwa!
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "SP nr 2 w Woli" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

SP nr 2 w Woli

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "SP nr 2 w Woli" podaj