pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Edukacja

  • 7 września 2018
  • wyświetleń: 1520

Nowy projekt edukacyjny w szkołach w Gminie Miedźna

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli" podaj

Gmina Miedźna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu "Przygoda z nauką" ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 11.1.1. "Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT", Działania 11.1. "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego", Priorytetu XI "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego".

Projekt ten będzie realizowany od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli i Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli.

W ramach projektu w każdej szkole realizowane będą zajęcia rozwijające, terapeutyczne, logopedyczne, wspierające dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych. W Zespole Szkół w Woli utworzony zostanie Gabinet Dojrzałości Szkolnej, który będzie wspierał uczniów na etapie przekraczania progu danego etapu edukacyjnego. W tym celu, dzięki udziałowi w licznych szkoleniach, nauczyciele zostaną przygotowani do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szkoła wzbogaci się o specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. urządzenie EEG Biofeedback, zestaw do integracji sensorycznej, magiczny dywan, czy urządzenie do diagnozy słuchu obwodowego oraz diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego.

Natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli pojawi się nowa 20-stanowiskowa pracownia matematyczno-informatyczna wyposażona w monitor interaktywny oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto obydwie szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć w ramach niniejszego projektu.

Z ciekawszych należy wspomnieć o drukarce 3D, którą uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli będą wykorzystywali na zajęciach pn. "Młody Mechatronik".

Całkowita wartość projektu wynosi 813.796,01 zł, w tym na doposażenie szkół przeznaczonych zostanie prawie 200 tys. zł. Dotacja dla szkół podstawowych z Gminy Miedźna na wyposażenie pracowni przyrodniczych Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Gminie Miedźna środki z rezerwy części oświatowej subwencji. Kwota 74 183,00 zł jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Rozwijanie zainteresowań naukowych, w tym przyrodniczych jest priorytetowym zadaniem współczesnego szkolnictwa, dlatego, uzyskane środki pozwolą na właściwe wyposażenie pracowni, aby nauczyciele i uczniowie mieli możliwość najlepszej realizacji treści z podstawy programowej oraz rozwijania kreatywności i innowacyjności. Pomoce zakupione w ramach dofinansowania pozwolą efektywnie wspierać indywidualny rozwój uczniów.

BM / pless.pl, źródło: ZOiW w Miedźnej

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli" podaj