Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Edukacja

  • 1 grudnia 2017
  • wyświetleń: 3838

Rozmowy i refleksje na temat jakości edukacji w gminie Pszczyna

Od kilku lat gmina Pszczyna organizuje dla nauczycieli, uczniów i rodziców otwarte wykłady w ramach Forum Edukacyjnego. W spotkaniach uczestniczą również przedstawiciele instytucji edukacyjnych oraz organizacji działających na rzecz edukacji.

Forum Edukacyjne 2017


Założeniem Forum Edukacyjnego jest tworzenie przestrzeni do stworzenia szerokiej koalicji ludzi i instytucji, którzy wspierają działania edukacyjne w naszych placówkach. Dotychczas odbyły się 4 edycje Forum Edukacyjnego:
  • I Forum 2014 r." Zasoby edukacyjne powiatu pszczyńskiego. Instytucje lokalne działające na rzecz edukacji",
  • II Forum 2015 r. "Kompetencje oczekiwane przez pracowników lokalnego rynku pracy",
  • III Forum 2016 r. "Kształtowanie kompetencji kluczowych w naszych szkołach",
  • IV Forum 2017 r. "Pan daltoński-od nauczania do uczenia się".


Ponadto Gmina Pszczyna uczestniczy w projekcie MEN realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów".  

Forum Edukacyjne 2017
Forum Edukacyjne 2017


Koordynatorami projektu są Barbara Sopot-Zembok, zastępca burmistrza i radna Maria Szostak. Koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach w wymiarze 15 dni, których celem było przegotowanie planu strategicznego doskonalenia pracy pszczyńskich placówek oświatowych, opracowania działań i zasad ich finansowania. W opracowaniu założeń planu doskonalenia uczestniczyło całe środowisko edukacyjne naszej gminy. 16 września w gronie nauczycieli, rodziców i instytucji edukacyjnych odbyło się I spotkanie dialogowe - "Szczere rozmowy o edukacji". Efektem tego spotkania było wskazanie priorytetów doskonalenia naszych placówek.

Po opracowaniu propozycji planu strategicznego przez koordynatorów projektu 9 listopada odbyło się II spotkanie dialogowe, służące ustaleniu działań w szkołach i przedszkolach, które wpłyną na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Drugie spotkanie odbywało się pod hasłem "Jakość, to sposób myślenia, który powoduje, że poszukuje się najlepszych rozwiązań". Działania, zaplanowane w naszych placówkach będą realizowane w ramach procesowego wspomagania organizowanego przez PPP w Pszczynie.

Forum Edukacyjne 2017
Forum Edukacyjne 2017


Uczestnicy spotkań z wielką troską rozmawiali o potrzebie organizacji procesów edukacyjnych we współpracy z rodzicami i instytucjami lokalnego środowiska. Oba spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i potwierdzały sens dialogu w działaniach na rzecz edukacji.

BM / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.