pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Edukacja

  • 14 grudnia 2016
  • wyświetleń: 2729

Dofinansowanie do utworzenia zielonej pracowni przyrodniczej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach" podaj

Gmina Pawłowice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do utworzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach zielonej pracowni przyrodniczej "Spotkania z naturą".

projekt zielonej pracowni przyrodniczej
Projekt zielonej pracowni przyrodniczej "Spotkania z naturą"


W październiku gmina Pawłowice opracowała i złożyła wniosek o utworzenie zielonej pracowni przyrodniczej "Spotkania z naturą". Merytoryczne prace do jej napisania wykonały nauczycielki - Anna Ganiek i Maria Lerch z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach, które zaplanowały potrzebne sprzęty do pracowni i pomoce dydaktyczne oraz wykazały ich koszt, opracowały scenariusze prowadzenia lekcji oraz przygotowały projekt graficzny sali. Spośród 28 wniosków, które otrzymały dofinansowanie - na 100 złożonych w województwie śląskim - znalazł się wniosek złożony przez gminę Pawłowice.

Wnioskowana dotacja wyniosła 29 tys. zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów wynoszących ponad 36 tys. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach zakłada zmodernizowanie oraz wyposażenie pracowni przyrodniczej w sprzęt, przyrządy i pomoce dydaktyczne w celu podniesienia jakości pracy w szkole. Realizacja projektu planowana jest do końca sierpnia 2017 roku.

Izabela Król

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach" podaj