pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Edukacja

  • 19 października 2016
  • wyświetleń: 1094

Trwa rekrutacja do projektu "Kariera i Kompetencje..."

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie" podaj

Do 21 października przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w projekcie "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego".

Kariera i kompetencje
fot. Powiat


Projekt realizowany jest przez powiat pszczyński wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, miastem Bytom, gminą Pawłowice oraz partnerami Landster Business Development Center i Syntea S.A. Jego wartość to ponad 7,5 mln zł. W powiecie pszczyńskim skierowany jest do uczniów klas II-IV techników, a także nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2.

Fundusze pozyskane w ramach projektu pozwolą na realizację szeregu działań, w tym organizację wizyt studyjnych, zajęć pozalekcyjnych, certyfikowanych kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, staży i praktyk zawodowych u pracodawców. Wsparcie skierowane będzie również do nauczycieli praktycznej nauki zawodu w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, m.in. poprzez kursy, praktyki czy studia podyplomowe. Projektem zostanie objętych w naszym powiecie 110 uczniów i 35 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla uczniów:
• doradztwo edukacyjno-zawodowe:
- badanie predyspozycji zawodowych i potencjału kariery,
- opracowanie Indywidualnych Planów Kariery.
• indywidualne spotkania rozwojowe - coaching kariery,
• Program Talenty:
- zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole wyższej,
- mentoring talentów na uczelni wyższej,
- udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej,
- zajęcia edukacyjne związane z projektowaniem prowadzone w ośrodku designu,
- udział w obozach naukowych lub konferencjach młodszych pracowników naukowych.
• kursy i szkolenia prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień,
• płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia praktycznego zawodowego we współpracy z pracodawcami,
• grupowe wizyty studyjne u pracodawców.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla nauczycieli:
• kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie następujących dokumentów:
a) Formularz rekrutacyjny
b) Ankieta rekrutacyjna

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie można znaleźć w "Regulamin rekrutacji do projektu „Kariera i Kompetencje..."". Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą do 21 października 2016 r. w sekretariatach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2.

Kontakt: Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, pokój nr 39, tel. (32) 449 23 08. Dokumenty dostępne są również w sekretariatach szkół.

Kariera i Kompetencje - plakat
fot. Powiat

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie" podaj