Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Edukacja

  • 17 marca 2011
  • wyświetleń: 8956

Nowoczesne nauczanie w ZS1

W marcu w Zespole Szkól nr 1 w Pszczynie kończy się trwający od września zeszłego roku projekt "e-dukacj@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej".

Nowoczesne nauczanie w ZS1


Nowoczesne nauczanie w ZS1


Projekt ten, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty.

Celem projektu było przeprowadzenie szkolenia blended-learning w zakresie metodyki kształcenia multimedialnego z wykorzystaniem platformy e-learning, wzrost praktycznego wykorzystania TIK na zajęciach lekcyjnych i wykorzystania na lekcjach narzędzi multimedialnych oraz zmniejszenie barier psychologicznych związanych ze stosowaniem TIK u nauczycieli.

W szkoleniu wzięło udział 18 nauczycielek, chcących podnieść kwalifikacje w zakresie TIK, by móc stosować multimedia w dydaktyce. Szkolenie składało się z dwóch części - 40 godz. szkolenia stacjonarnego i 40 godzin szkolenia "na odległość".

Na potrzeby szkolenia powstała platforma edukacyjna Moodle. Podczas szkolenia uczestniczki tworzyły własne lekcje multimedialne, które wykorzystywały na lekcjach z uczniami.

Uczestniczki projektu podniosły swoje kwalifikacje i umiejętności wykorzystania TIK w praktyce, przygotowały lekcje oraz przeprowadziły lekcje multimedialne z wykorzystaniem platformy.

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny - tablicę interaktywną, wysokiej klasy komputer przenośny i kamerę internetową wysokiej rozdzielczości.

11 marca odbyła się w szkole konferencja podsumowująca projekt z udziałem pracowników szkoły i przedstawicieli władz miasta. W trakcie spotkania nauczycielki uczestniczące w szkoleniu otrzymały certyfikaty, zaprezentowane zostały przykładowe e-lekcje na platformie e‑learningowej oraz możliwości zakupionego sprzętu.

Nowoczesne nauczanie w ZS1 · fot. ZS1 Pszczyna


W najbliższej przyszłości szkoła planuje stworzenie własnego serwera www, na którym zostanie zainstalowana platforma edukacyjna Moodle. Przeprowadzone lekcje na platformie spotkały się z dużym zainteresowanie ze strony uczniów, którzy podkreślali atrakcyjność przeprowadzonych lekcji.

ZS1 Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.