Co, gdzie, kiedy?

  • 14 czerwca 2024
  • 21 czerwca 2024
  • wyświetleń: 1084

Debata nad raportem o stanie Gminy Pszczyna podczas sesji absolutoryjnej

Za nami:

Na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, która odbędzie się 21 czerwca zostanie przedstawiony "Raport o stanie Gminy Pszczyna za 2023 rok". W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy.

Raport 2023
Raport 2023 · fot. UM Pszczyna


Burmistrz Pszczyny, co roku do 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej w Pszczynie Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Raport za rok 2023 stanowi podstawę do oceny działalności Burmistrza Pszczyny w 2023 roku.

Zgłoszenie mieszkańca, który chce wziąć udział w debacie, należy złożyć do 20 czerwca 2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie (pok. 4) w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenie można również nadać pocztą na adres: Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie, ul. Rynek 2; 43-200 Pszczyna lub za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP - decyduje data wpływu dokumentu.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy według kolejności zgłoszeń.

Raport i formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Pszczynie: https://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/Informacja-o-debacie-nad-Raportem-o-stanie-GminyPszczyna-zarok-2023/idn:4299

ar / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.