Co, gdzie, kiedy?

 • 3 maja 2024
 • 25 maja 2024
 • wyświetleń: 2587

Leśne bieganie dla zdrowia pod hasłem "Nie dla używek - tak dla siebie"

Za nami:

W sobotę 25 maja o godz. 10.00 wystartuje kolejne Leśne bieganie dla zdrowia pod hasłem "Nie dla używek - tak dla siebie"! Zawody rozegrane zostaną w konkurencji biegowej i nordic walking. Zapisy trwają do 9 maja.

Leśne bieganie dla zdrowia - 15.05.2021
Leśne bieganie dla zdrowia 2021 · fot. GOSiR Miedźna


Cel imprezy: rozwijanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Miedźna, propagowanie biegania i nordic walking jako najprostszej formy aktywności, integracja społeczności lokalnej, promocja terenów leśnych Gminy Miedźna.

Miejsce: trasa leśna w Gilowicach, Woli i Frydku - Gmina Miedźna - miejscowość Gilowice w pobliżu skrzyżowania ul. W. Korfantego z ul. Graniczną.

Zbiórka: Gilowice w pobliżu skrzyżowania ul. W. Korfantego z ul. Graniczną - godz. 9.40.

Trasa biegu, marszu i dystans:

długość dystansów 5 500 m i 10 000 m z następującymi wytycznymi:

 • długość trasy biegowej dla zawodników pełnoletnich - dystans 5 500 m lub 10 000 m, (wybrany dystans należy zaznaczyć przy zgłoszeniu elektronicznym),
 • długość trasy biegowej dla rocznika 2007 i młodszych - dystans 5 500 m,
 • długość marszu nordic walking dla wszystkich - dystans 5 500 m.


Kolejność startów:

 • start nr 1 godz. 10:00 bieg na dystansie 5 500 m
 • start nr 2 godz. 10:15 bieg na dystansie 10 000 m
 • start nr 3 godz. 10:20 marsz nordic walking na dystansie 5 500 m.


Zabezpieczenie trasy:

 • Każdy uczestnik zawodów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
 • Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone koszulkami z dużym napisem na plecach ORGANIZATOR BIEGU.


Zasady uczestnictwa:

 • W zawodach mogą uczestniczyć amatorzy i osoby zrzeszone w klubach
 • Do zawodów zgłaszamy się tylko i wyłącznie elektronicznie
 • Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy: https:/bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/714 podając rodzaj i długość dystansu, kategorię wiekową
 • Startowe wpłacane na konto do 9 maja, do godz. 22.00, liczy się data uznania rachunku bankowego GOSiR
 • dzieci i młodzież do lat 18 - w wysokości 25 zł (w tym pamiątkowa koszulka) - przelewem na konto,
 • pozostałe osoby - w wysokości 50 zł (w tym pamiątkowa koszulka) - przelewem na konto
 • W przypadku absencji uczestnika startowe nie będzie zwracane.


Nr konta: BS Miedźna 27 8446 0006 2001 0000 3095 0002


Zapisy internetowe przez stronę: https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/714 trwają od 25 marca do 9 maja do godziny 22.00.

Wydawanie pakietów startowych odbywać się w pawilonie w pobliżu startu od godz. 8.30 (Gilowice w pobliżu skrzyżowania ul. W. Korfantego z ul. Graniczną).

Klasyfikacje i nagrody

Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn w biegu i marszu nordic walking:

 • kategoria (dziewcząt i chłopców)rocznik 2007 i młodsi w biegu na 5 500 m,
 • klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn) w nordic walking na 5 500 m,
 • klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn)w konkurencji biegu na 5 500 m (osoby zadeklarowane przy zgłoszeniu do zawodów),
 • klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn)w konkurencji bieguna 10 000 m.


Dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w/w kategoriach przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe. Najlepszy wynik wśród zawodniczek i zawodników z Gminy Miedźna (należy zaznaczyć przy zgłoszeniu elektronicznym przynależność do Gminy Miedźna) w biegu na 10 000 m.

Po zakończeniu zawodów każdy zawodnik otrzyma na mecie posiłek i napój.

Szczegóły w regulaminie do pobrania poniżej:

Leśne bieganie dla zdrowia pod hasłem "Nie dla używek - tak dla siebie"

leśne bieganie dla zdrowia


Informacja dotycząca parkowania samochodów:leśne bieganie

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.