Co, gdzie, kiedy?

  • 14 lutego 2024
  • wyświetleń: 2057

Zapisy do klas pierwszych w gminie Pszczyna

Za nami:

Podajemy terminy zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

szkoła, wyprawka, tornister
Ilustracja · fot. pixabay.com


Zapisy do szkoły zgodnie z obwodem:

  • Od 12 marca od godz. 8.00 do 18 kwietnia do godz. 20.00 potrwa rejestracja w systemie zgłoszeń do klasy pierwszej
  • Od 13 marca do 19 kwietnia do godz. 15.00 - czas na złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły w godzinach pracy szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i rodziców.


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do klasy I w szkołach podstawowych

  • 11 marca - udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkoły


  • Od 12 marca od godz. 8.00 do 18 kwietnia do godz. 20.00 - rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
  • Od 12 marca do 19 kwietnia do godz. 15.00 - złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.


Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną ze zgodnością z oryginałem przez rodzica dziecka, należy złożyć w szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

  • 26 kwietnia o godz. 13.00 - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


  • Od 6 maja od godz. 8.00 do 9 maja do godz. 15.00 - złożenie potwierdzenia zapisu dziecka w szkole do której dziecko zostało zakwalifikowane.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pszczyna.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-pszczyna-na-rok-szkolny-2024-2025

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.