pless.pl

Reklama

Co, gdzie, kiedy?

  • 3 stycznia 2023
  • 30 stycznia 2023
  • wyświetleń: 1397

Goczałkowice: nagrody za osiągnięcia sportowe. Nabór wniosków

Za nami:

Do końca stycznia można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Reklama

Nagrody mogą otrzymać zawodnicy, którzy są mieszkańcami gminy Goczałkowice-Zdrój oraz uzyskali wysokie wyniki sportowe, a także trenerzy prowadzący szkolenie w klubach i stowarzyszeniach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki sportowe. Nagrody przyznawane będą za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sporcie indywidualnym lub zespołowym.

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z uchwałą i regulaminem (dostępne TUTAJ). Przy przyznawaniu nagrody pod uwagę brane są wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik sportowy (w szczególności: dyplom, komunikat z zawodów, zaświadczenie z klubu lub organizacji sportowej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub podmiot wystawiający).

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój za osiągnięcia w dziedzinie sportu prowadzony jest w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 roku. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój (ul. Szkolna 13). Uwaga! Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

BM / pless.pl

źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.