pless.pl

Reklama

Co, gdzie, kiedy?

  • 13 grudnia 2022
  • 20 grudnia 2022
  • wyświetleń: 1241

Plan miejscowy dla Wisły Wielkiej ponownie wyłożony do wglądu

Za nami:

W dniach od 12 grudnia do 11 stycznia w Urzędzie Miejskim w Pszczynie ponownie będzie wyłożona do publicznego wglądu część projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Wisła Wielka.

Reklama

Wisła Wielka
Wisła Wielka · fot. UM Pszczyna


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - ETAP I wraz z niezbędną dokumentacją, udostępnione będą również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce - Urząd Miejski - Komórki Organizacyjne Urzędu - Wydział Urbanistyki i Architektury - gospodarka przestrzenna - Mpzp sporządzane oraz na http://www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Z planem można się zapoznać w ratuszu (ul. Rynek 2), w Wydziale Urbanistyki i Architektury - pokój nr 1 (parter):

  • w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 17.00,
  • od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 12.00.


Konsultacje z udziałem projektanta (po wcześniejszym umówieniu się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub telefonicznie pod numerami: 32 4493928, 32 4493929) odbędą się w dniach:

  • 14 grudnia 2022 r. i 4 stycznia 2023 r. (środy) od godziny 9.00 do godziny 14.00,
  • 19 grudnia 2022 r. i 9 stycznia 2023 r. (poniedziałki) od godziny 11.00 do godziny 16.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w sali sesyjnej (II piętro).

Uwagi można składać:

  • na piśmie: w Urzędzie Miasta w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: pszczyna@pszczyna.pl lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.


Więcej informacji na stronie ratusza - kliknij, aby przejść.

ar / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.