Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 10 maja 2006
  • wyświetleń: 802

Zielone Czeki: Nagrody WFOŚiGW w Katowicach

21 kwietnia 2006 roku w Katowicach wręczono „Zielone Czeki”. Są to nagrody z okazji Dnia Ziemi przyznawane corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 1994r., osobom mającym szczególny wkład w ochronę środowiska w naszym województwie.

Tegoroczna lista laureatów zatwierdzona werdyktem Kapituły Nagród WFOŚiGW w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Kategoria: Inwestycje proekologiczne:
Nagroda indywidualna – za zasługi dla modernizacji części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach – dla Zbigniewa Gieleciaka.

Kategoria: Projekty i programy:
Nagroda zespołowa – za realizację programu AMAR (Akcji Małych Akwenów i Rzek) wśród młodzieży województwa śląskiego – dla: Marii Wróbel, Marcina Talarka, Franciszka Winklera.

Kategoria: Prace naukowo-badawcze:
Nagroda indywidualna – za dotychczasowy dorobek naukowy w przeważającej części związany z regionem, a zwłaszcza za pracę monograficzną „Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej”, która ukazała się drukiem w 2005 r. – dla: dr Beaty Babczyńskiej-Sendek.

Kategoria: Edukacja ekologiczna:
Nagroda indywidualna – za szerzenie etyki środowiskowej i problematyki zrównoważonego rozwoju w kilkunastoletniej działalności w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej wśród dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli w ramach wykładów, seminariów, warsztatów i kontynuację tych działań w 2005 r. dla: dr hab. Piotra Skubały.

Kategoria: Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży:
Nagroda indywidualna – za szczególne osiągnięcia w prowadzonej działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej zagrożonych ołowicą dla: Ewy Szymik.

Kategoria: Inicjatywy i akcje proekologiczne:
Nagroda indywidualna – za podejmowanie różnorodnych działań i trafnych inicjatyw służących podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Chybie – dla: Mieczysława Puzonia.

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.