Wiadomości

  • 18 lipca 2020
  • wyświetleń: 4410

Wypracowanie vs esej: który gatunek lepiej rozwija myślenie

Materiał partnera:

Według ekspertów w porównaniu do wypracowania, esej jest pracą bardziej kreatywną, w której wiele zależy od zrozumienia tematu przez autora.

W dobrym programie szkoleniowym, aby zmaksymalizować potencjał twórczy studenta, przewidziane są specjalne formaty sprawdzenia wiedzy - wypracowanie i esej, zbieranie informacji niezbędnych do napisania których kształtuje pewne umiejętności i wpływa na rozwój wszechstronnego myślenia. Pomimo faktu, że wypracowanie i esej są generalnie dość podobne, eksperci nadal nie zgadzają się, który gatunek jest najbardziej skuteczny w nauce.

Spróbujmy rozstrzygnąć ten problem, badając doświadczenie najbardziej rozwiniętego państwa w sferze edukacyjnej - Stanów Zjednoczonych. W tym kraju samodzielna praca twórcza studentów leży u podstaw systemu szkolnictwa wyższego, kształtując w ten sposób wyjątkowych profesjonalistów o głębokiej wiedzy zawodowej.

Jaka jest różnica między wypracowaniem a esejem?Wypracowanie rozwija język pisany i uczy, jak poprawnie formułować własne myśli, budując z nich logiczną narrację. Format wypracowania przewiduje powierzchowną analizę problemu, na którym można oprzeć swoje rozumowanie.

Esej z kolei jest formą uzasadnionej argumentacji, w której autor udowadnia swój punkt widzenia na wybrane zagadnienia. Esej ma na celu skłonienie czytelnika do samodzielnej refleksji nad problemem i wywołania w nim odwrotnej reakcji emocjonalnej.

Według ekspertów esej jest pracą bardziej kreatywną, w której wiele zależy od zrozumienia tematu przez autora. Esej jako gatunek przewiduje kształtowanie osobistego punktu widzenia z jakościową i zrozumiałą argumentacją.

Jak amerykańscy studenci piszą eseje?Podstawą amerykańskiego systemu edukacji jest samokształcenie, w którym esej odgrywa kluczową rolę: często jest zadawany jako praca domowa, którą należy wykonać w czasie pozalekcyjnym. Amerykańskim studentom, podobnie jak innym, bardzo brakuje czasu z powodu dużego obciążenia nauką lub pracą dorywczą, a nawet z powodu banalnego lenistwa. Tymczasem nieprzygotowanie eseju ma duży negatywny wpływ na ocenę końcową.

Z myślą o studentach, którzy nie potrafią napisać esej samodzielnie, stworzone zostały witryny w Internecie, na których można znaleźć kompetentnych pomocników do pisania esejów. Na przykład na specjalistycznej stronie payforessay.net za niewielką opłatę doświadczony autor zbiera, przetwarza i opisuje wszelkie informacje akademickie w odpowiednim formacie. Według większości studentów jest to rodzaj "planu B" na wypadek, gdyby własnego czasu na przygotowanie eseju katastrofalnie nie wystarcza.

Dlaczego eseje są tak popularne w Stanach Zjednoczonych?Analiza problematyki i wykorzystanie własnego doświadczenia to główne zalety eseju jako narzędzia edukacyjnego. Właśnie dlatego ten format samodzielnej pracy naukowej jest szeroko rozpowszechniony w praktyce szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych. I nie przez przypadek. Gatunek eseju uczy:

  • używać pełnego zakresu autorskich technik dla maksymalnego efektu: antytezy, ironii, inwersji itp.;
  • budować założenia i wykorzystywać retoryczne pytania w swojej pracy;
  • pomaga rozwinąć stylistyczną ekspresję pracy pisemnej.


Innymi słowy, esej pomaga studentom wykształcić samodyscyplinę, rozwijać indywidualność, przestrzegać zasad. Wykładowcy wówczas mogą dokładniej ocenić poziom wiedzy i umiejętności twórczych swoich studentów.