pless.pl

Wiadomości

  • 15 lipca 2020
  • wyświetleń: 2783

Jak zapłacić za studia na amerykańskim uniwersytecie

Materiał partnera:

Czesne w USA jest przerażające dla wielu studentów zarówno amerykańskich, jak i zagranicznych. Niemniej jednak przy odpowiednim planowaniu budżetu, student może pokryć koszty edukacji, a także znaleźć sposoby na ich zmniejszenie.

Student musi być wypłacalnyW idealnym przypadku kandydat na studia powinien rozpocząć planowanie budżetu co najmniej rok przed rozpoczęciem studiów. Po zgromadzeniu odpowiedniej kwoty na swoim koncie bankowym kandydat łatwo udowodni swoją wypłacalność wybranej uczelni. Na większości amerykańskich uniwersytetów studenci muszą również zaprezentować źródło dochodów, aby wykazać, że przyszłe koszty studiowania będą pokryte.

Czesne i koszty utrzymania różnią się w zależności od stanu, w którym znajduje się uczelnia. Nawiasem mówiąc, koszty utrzymania są często niższe w południowych i środkowo-zachodnich stanach, a także na obszarach wiejskich.

Przyszłych studentów zagranicznych zachęca się do odwiedzenia lokalnego biura EducationUSA. EducationUSA jest siecią ponad 425 międzynarodowych centrów doradczych w 175 krajach i jest zarządzana przez rząd USA. Biura te prowadzą bezpłatne seminaria na temat pomocy finansowej i innych tematów związanych z przyjęciem na studia. Doradcy EducationUSA mogą również pomóc studentom znaleźć uniwersytet, który najlepiej odpowiada ich potrzebom, celom i sytuacji finansowej.

Źródła finansowania studiów  • Pieniądze rodzinne i własne. W wielu kulturach edukacja postrzegana jest jako inwestycja w przyszłość. Z tego powodu wiele rodzin chce sprzedać posiadane aktywa lub zaciągnąć pożyczkę na sfinansowanie edukacji członków swoich rodzin.
  • Pomoc finansowa, udzielana przez uniwersytet. Niektóre amerykańskie szkoły oferują pomoc finansową zagranicznym studentom. Dotyczy to nawet studentów ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawnych). Możesz dowiedzieć się o tego typu pomocy finansowej bezpośrednio na wybranej uczelni. Amerykańskie uniwersytety państwowe oferują pożyczki pod specjalne stopy procentowe dla studentów zagranicznych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy skontaktować się z działem pomocy finansowej uniwersytetu.
  • Program stypendialny "YOU ARE WELCOME HERE". Ponad 50 szkół wyższych i uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych uczestniczy w tym programie stypendialnym. Instytucje edukacyjne oferują dwa coroczne odnawialne stypendia, które pokrywają co najmniej połowę czesnego dla studentów zagranicznych, którzy zostają ambasadorami kampusu i pomagają w rozwoju edukacji międzykulturowej.
  • Program Fundusz Możliwości Edukacyjnych USA. Pomaga kandydatom o wysokich zdolnościach naukowych, którzy prawdopodobnie otrzymują pełną pomoc finansową od amerykańskiej uczelni, ale nie mają środków na pokrycie początkowych kosztów, takich koszty podróży czy opłaty przy złożeniu podania o przyjęcie.


Jak widzimy, jest co najmniej kilka źródeł finansowania edukacji w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę warto z nich korzystać, o ile chcemy zdobyć dyplom renomowanej amerykańskiej uczelni, który umożliwi zatrudnienie dobrej firmie, takiej jak masterpapers.com, lub innej korporacji o światowym imieniu.